logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH FRANZ

Podle záznamu v českokrumlovské matrice se narodil v čp. 15 na hlavním náměstí úředníkovi zdejší spořitelny Friedrichu Franzovi a jeho ženě Marii, roz. Langové (babička z otcovy strany Eleonora Wltschková byla z Vyššího Brodu, jinak všichni z Krumlova)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je rodný dům (uprostřed) zachycen na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1913

Tady je rodný dům (uprostřed) zachycen na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1913

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rodný dům dnes (2019)

Rodný dům dnes (2019)

Foto Pavel Polák

Mezi studenty maturitního ročníku krumlovského gymnázia v roce 1905 je jeho jméno zvýrazněno na znamení vynikajícího prospěchu

Mezi studenty maturitního ročníku krumlovského gymnázia v roce 1905 je jeho jméno zvýrazněno na znamení vynikajícího prospěchu

Repro Jahres-Bericht des k.k. Staats-Obergymnasiums in Krumau, 1904-1905 (1905), s. XXVII

Jeho zkušební protokol z pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, Knihy zkušebních protokolů, inv. č. 2, Kniha zkušebních protokolů sv. II (1905-1910), s. 476 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882–1945")

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově (viz i Johann Doležal)

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově (viz i Johann Doležal)

Repro Jahres-Bericht des k.k. Staats-Obergymnasiums in Krumau, 1916-1917 (1917), s. 3

Titulní list sborníku k jubileu gymnázia s jeho posmrtně otištěným textem

Titulní list sborníku k jubileu gymnázia s jeho posmrtně otištěným textem

Repro Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Staats-Ober-gymnasiums in Krummau (1921)

Budova německého gymnázia v Krumlově, dnešního českokrumlovského muzea, chodba a školní kaple na snímcích z kroniky školy k jejímu jubileu - foto Josef Wolf

Budova německého gymnázia v Krumlově, dnešního českokrumlovského muzea, chodba a školní kaple na snímcích z kroniky školy k jejímu jubileu - foto Josef Wolf

Repro Státní okresní archiv Český Krumlov 1999-2004 (2004), s. 43

Odznak 91. pěšího pluku, v jehož řadách pravděpodobně spolu s jinými Šumavany bojoval

Odznak 91. pěšího pluku, v jehož řadách pravděpodobně spolu s jinými Šumavany bojoval

Repro www stránky Válka.cz

Stuha vydaná českobudějovickým Böhmerwaldbundem ve prospěch pozůstalých po padlých Šumavanech z 91. pěšího pluku v letech 1914-1915

Repro archív Kohoutího kříže

Vojenská záslužná medaile Signum laudis a Vojenský záslužný kříž III. třídy

Vojenská záslužná medaile Signum laudis a Vojenský záslužný kříž III. třídy

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 443 a 451

Adalbert Stifter tu ve svém dopise líčí svůj splněný sen: vidět moře - stalo se tak roku 1857 z pahorku při Opčině, kde šedesát let nato v místním lazaretu skonal Friedrich Franz

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 2, s. 8

Opčina - Villa Opicina dnes

Opčina - Villa Opicina dnes

Repro Webová alba Picasa - galerie Branislava Grebe

Tři pečetidla města Český Krumlov z 15. století, uchovávané ve fondu tamního Státního okresního archivu

Tři pečetidla města Český Krumlov z 15. století, uchovávané ve fondu tamního Státního okresního archivu

Repro A. Kubíková - V. Mašková - J. Veselý, Českokrumlovsko 1400-1460 (1997), s. 89
a V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 113

Vzácný snímek zaniklé vsi Hradový mezi Vyšším Brodem a Malšínem,
zmiňované v jeho studii

Vzácný snímek zaniklé vsi Hradový mezi Vyšším Brodem a Malšínem,
zmiňované v jeho studii

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 270

Tady stával Hradový (Kastlern)

Tady stával Hradový (Kastlern)

Tady stával Hradový (Kastlern)

Foto Ivo Kareš

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pasovary také uvedené v jeho textu dnes

Pasovary také uvedené v jeho textu dnes

Foto Jan Mareš a Pavel Polák

Pasovary  na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Pasovary  na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Pasovary na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag)  na leteckých snímcích z roku  1952 a 2008Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag)  na leteckých snímcích z roku  1952 a 2008

Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag) na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Památník obcí Čižkrajice (Schlagel am Rossberg) a Bystrá (Schild), o nichž se rovněž zmiňuje - o pietní úpravu místa, připomínající zaniklou obec, se zasloužil Werner Lehner

Památník obcí Čižkrajice (Schlagel am Rossberg) a Bystrá (Schild), o nichž se rovněž zmiňuje - o pietní úpravu místa, připomínající zaniklou obec, se zasloužil Werner Lehner

Foto Pavel Polák

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Foto Pavel Polák

Mapka panství vyšebrodského kláštera na počátku 15. století dokládá i nutnost znát česká a německá místní jména rozsáhlé kolonizační državy

Repro K. Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420. 2. svazek, Kláštery založené ve 13. a 14. století (2002), s. 42-43

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist