logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH FRANZ

Podle záznamu v českokrumlovské matrice se narodil v čp. 15 na hlavním náměstí úředníkovi zdejší spořitelny Friedrichu Franzovi a jeho ženě Marii, roz. Langové (babička z otcovy strany Eleonora Wltschková byla z Vyššího Brodu, jinak všichni z Krumlova)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady je rodný dům (uprostřed) zachycen na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1913

Tady je rodný dům (uprostřed) zachycen na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1913

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rodný dům dnes (2019)

Rodný dům dnes (2019)

Foto Pavel Polák

Mezi studenty maturitního ročníku krumlovského gymnázia v roce 1905 je jeho jméno zvýrazněno na znamení vynikajícího prospěchu

Mezi studenty maturitního ročníku krumlovského gymnázia v roce 1905 je jeho jméno zvýrazněno na znamení vynikajícího prospěchu

Repro Jahres-Bericht des k.k. Staats-Obergymnasiums in Krumau, 1904-1905 (1905), s. XXVII

Jeho zkušební protokol z pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, Knihy zkušebních protokolů, inv. č. 2, Kniha zkušebních protokolů sv. II (1905-1910), s. 476 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Záznam o jeho úmrtí ve vojenské matrice

Repro Kniha zemřelých v polních nemocnicích, sv. 14, Sbírka vojenských matrik, sign. 1838 (Vojenský ústřední archiv - digitální studovna)

Unikátní soubor historických ...

Unikátní soubor historických ...

Repro ze sbírky Sandra Panjtara

... a současných fotografií z vojenského špitálu a hřbitova ve slovinském Podmelci, kde byl pochován... a současných fotografií z vojenského špitálu a hřbitova ve slovinském Podmelci, kde byl pochován

... a současných fotografií z vojenského špitálu a hřbitova ve slovinském Podmelci, kde byl pochován

Repro ze sbírky Sandra Panjtara

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově s chybou v místě úmrtí (viz i Johann Doležal)

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově s chybou v místě úmrtí (viz i Johann Doležal)

Repro Jahres-Bericht des k.k. Staats-Obergymnasiums in Krumau, 1916-1917 (1917), s. 3

Titulní list sborníku k jubileu gymnázia s jeho posmrtně otištěným textem

Titulní list sborníku k jubileu gymnázia s jeho posmrtně otištěným textem

Repro Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Staats-Ober-gymnasiums in Krummau (1921)

Budova německého gymnázia v Krumlově, dnešního českokrumlovského muzea, chodba a školní kaple na snímcích z kroniky školy k jejímu jubileu - foto Josef Wolf

Budova německého gymnázia v Krumlově, dnešního českokrumlovského muzea, chodba a školní kaple na snímcích z kroniky školy k jejímu jubileu - foto Josef Wolf

Repro Státní okresní archiv Český Krumlov 1999-2004 (2004), s. 43

Vojenská záslužná medaile Signum laudis a Vojenský záslužný kříž III. třídy

Vojenská záslužná medaile Signum laudis a Vojenský záslužný kříž III. třídy

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 443 a 451

Tři pečetidla města Český Krumlov z 15. století, uchovávané ve fondu tamního Státního okresního archivu

Tři pečetidla města Český Krumlov z 15. století, uchovávané ve fondu tamního Státního okresního archivu

Repro A. Kubíková - V. Mašková - J. Veselý, Českokrumlovsko 1400-1460 (1997), s. 89
a V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 113

Vzácný snímek zaniklé vsi Hradový mezi Vyšším Brodem a Malšínem, zmiňované v jeho studii

Vzácný snímek zaniklé vsi Hradový mezi Vyšším Brodem a Malšínem, zmiňované v jeho studii

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 270

Tady stával Hradový (Kastlern)

Tady stával Hradový (Kastlern)

Tady stával Hradový (Kastlern)

Foto Ivo Kareš

Ruiny stodoly, jediná připomínka někdejší obce

Ruiny stodoly, jediná připomínka někdejší obce

Repro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hradový na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pasovary, také uvedené v jeho textu, dnes

Pasovary, také uvedené v jeho textu, dnes

Foto Jan Mareš a Pavel Polák

Pasovary na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Pasovary na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Pasovary na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag) na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag) na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Zaniklý Oppach (Přední Kruhová) blízko Zahrádky (Haag) na leteckých snímcích z roku 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Památník obcí Čižkrajice (Schlagel am Rossberg) a Bystrá (Schild), o nichž se rovněž zmiňuje - o pietní úpravu místa, připomínající zaniklou obec, se zasloužil Werner Lehner

Památník obcí Čižkrajice (Schlagel am Rossberg) a Bystrá (Schild), o nichž se rovněž zmiňuje - o pietní úpravu místa, připomínající zaniklou obec, se zasloužil Werner Lehner

Foto Pavel Polák

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech vidíme rožmberského jezdce a znak rodu

Foto Pavel Polák

Mapka panství vyšebrodského kláštera na počátku 15. století dokládá i nutnost znát česká a německá místní jména rozsáhlé kolonizační državy

Repro K. Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420. 2. svazek, Kláštery založené ve 13. a 14. století (2002), s. 42-43

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist