logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST FRANK

Repro Sudetendeutscher Kulturalmanach III (1959), obr. příl.

Medailon k jeho narozeninám v ústředním listě vyhnaných krajanů

Medailon k jeho narozeninám v ústředním listě vyhnaných krajanů

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 34, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

K 25. výročí jeho úmrtí vyšel v září 2007 tento článek ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

K 25. výročí jeho úmrtí vyšel v září 2007 tento článek ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

Repro Sudetenpost, 2007, č. 19, s. 11

Otcův rodný dům v Karlových Varech

Otcův rodný dům v Karlových Varech

Repro K. H. Frank - E. Frank, Mein Leben für Böhmen : als Staatsminister im Protektorat (1994), obr. příl.

Jeho prarodiče Rosina a Josef Frankovi

Jeho prarodiče Rosina a Josef Frankovi

Repro K. H. Frank - E. Frank, Mein Leben für Böhmen : als Staatsminister im Protektorat (1994), obr. příl.

Rodiče Paula a Heinrich Frankovi

Rodiče Paula a Heinrich Frankovi

Repro K. H. Frank - E. Frank, Mein Leben für Böhmen : als Staatsminister im Protektorat (1994), obr. příl.

Jeho otec, narozený dne 25. září roku 1859 v Karlových Varech a pokřtěný téhož dne jménem Heinrich Wenzel Frank, byl podle tohoto svědectví karlovarské matriky z otcovy strany vnukem drahovického ševce Josefa Franka a jeho ženy Rosiny, roz. Deimlové rovněž z Drahovic, ze strany mačiny pak vnukem Wenzla Scherzera, domkáře z Nové Tuhnice, a Theresie, roz. Seifertové, rovněž z Nové Tuhnice, dnes součásti Karlových Varů

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho matka Pauline Anna byla podle tohoto záznamu karlovarské křestní matriky, doplněného pozdějším přípisem i o datum matčina úmrtí dne 15. května roku 1940 v tehdy "říšských" Karlových Varech, z otcovy strany vnučkou ocelářského pracovníka Johanna Eberharta a jeho ženy Magdaleny, roz. Fuchsové z Karlových Varů, ze strany matčiny pak vnučkou karlovarského mistra krejčovského Jakoba Teschnera a Theresie, roz. Hergetové rovněž z Karlových Varů

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam karlovarské oddací matriky o svatbě jeho rodičů vypovídá o tom, že se konala 26. října roku 1895 a děkan Johann Würl tu oddával v kostele sv. Máří Magdaleny ženicha, jímž byl šestatřicetiletý učitel obecné školy Heinrich Wenzl Frank, narozený v Karlových Varech dne 25. září roku 1859, bytem ve zdejším čp. 107, syn karlovarského ševce Antona Franka a jeho ženy Marie, roz. Scherzerové z Nových Tuhnic (Neudonitz) čp. 28, s šestadvacetiletou nevěstou Paulinou Annou, bytem v Karlových Varech čp. 265, dne 14. února roku 1869 v Karlových Varech narozenou dcerou ocelářského pracovníka Josefa Eberharta a jeho ženy Marie Pauliny, roz. Teschnerové - svatebními svědky byli karlovarksý hostinský Karl Eberhart a člen zdejší lázeňské kapely Fritz Lawiczka

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam karlovarské křestní matriky o jeho narození dne 22. srpna roku 1900 a následném křtu 2. září rukou kaplana Dr. Josefa Pošmurného - kmotrem novorozeného chlapce Ernsta Heinricha Franka byl karlovarský poštovní úředník Rudolf Gerzner a pozdější přípis nás zpravuje i o vystoupení Frankově z katolické církve v lednu 1940

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Tady dosvědčuje záznam karlovarské křestní matriky narození jeho bratra Karla Hermanna dne 24. ledna roku 1898 (pokřtil ho až 1. února ho kaplan Johann Nepomuk Kotek) - kmotrem chlapcovým byl člen karlovarské lázeňské kapely Friedrich Lawitschka (jinde psaný i Lawiczka) a z pozdějšího přípisu se ještě dovídáme, že od 12.října roku 1942 je Karl Hermann Frank, tehdy už státní tajemník v tzv. Protektorátu Čechy a Morava, toliko "gottgläubig", tj. "věřící v Boha", který by tu asi měl být psán s malým písmenem na začátku jako v německém originále

Jeho text o Stifterově Vítkovi v českobudějovickém časopise z roku 1930

Repro Waldheimat, 1930, č. 7, s. 100-102

Titulní list (1943) jedné z jeho prací, označené tu v podtitulu jako "malé sudetoněmecké literární dějiny" a vydané jen jako soukromý tisk

Titulní list (1943) jedné z jeho prací, označené tu v podtitulu jako "malé sudetoněmecké literární dějiny" a vydané jen jako soukromý tisk

Obálka (1960) jeho románu vydaného Heimreiterverlag ve Frankfurtu nad Mohanem

Obálka (1960) jeho románu vydaného Heimreiterverlag ve Frankfurtu nad Mohanem

Obálka a záložka (1968) jiné z jeho knih (nakladatelství Kraft, Augsburg)Obálka a záložka (1968) jiné z jeho knih (nakladatelství Kraft, Augsburg)

Obálka a záložka (1968) jiné z jeho knih (nakladatelství Kraft, Augsburg)

Obálka (1994) nového vydání knihy o bratrovi v nakladatelství Arndt v Kielu, jejímž byl vydavatelem, s pozměněným titulem, který případnému českému čtenáři radost neudělá, sám text je pak uveden citátem z dopisu Josefa Hieße Ernstu Frankovi "Věřím, že můj národ nezahyne, dokud stojí bratr při bratrovi", docela dobře ilustrujícím, co všechno si lze představit pod pojmem "národ"

Obálka (1994) nového vydání knihy o bratrovi v nakladatelství Arndt v Kielu, jejímž byl vydavatelem, s pozměněným titulem, který případnému českému čtenáři radost neudělá, sám text je pak uveden citátem z dopisu Josefa Hieße Ernstu Frankovi "Věřím, že můj národ nezahyne, dokud stojí bratr při bratrovi", docela dobře ilustrujícím, co všechno si lze představit pod pojmem "národ"

Pozoruhodná "sudetoněmecká" pomluva na jeho bratra, údajně Žida po otci - původce podvrhu či fámy již nejspíš zůstane neznámý

Pozoruhodná "sudetoněmecká" pomluva na jeho bratra, údajně Žida po otci - původce podvrhu či fámy již nejspíš zůstane neznámý

Repro Národní archiv - fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, sg.109-12/120 (Archivní VadeMeCum)

Obálka (1938) francouzsky psané propagační brožury Konrada Henleina, vydané v nakladatelství Karl Hermann Frank v Karlových Varech a v Lipsku s názvem, který by česky zněl "Chceme žít jako svobodní lidé mezi svobodnými lidmi"

Obálka (1938) francouzsky psané propagační brožury Konrada Henleina, vydané v nakladatelství Karl Hermann Frank v Karlových Varech a v Lipsku s názvem, který by česky zněl "Chceme žít jako svobodní lidé mezi svobodnými lidmi"

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 718

Tady končí na prvých stranách posledního čísla českobudějovického německého listu z května 1945 rozhlasový projev jeho bratra z 30. dubna 1945 "k českému lidu" varovnými slovy: "Dějiny Evropy nejsou ještě u konce"

Repro Budweiser Zeitung, 1945, č. 35, s. 1-2

Český překlad projevu K.H. Franka s historickým komentářem - plný text zde

Český překlad projevu K.H. Franka s historickým komentářem - plný text zde

Repro www stránky Fronta.cz

Stifterův pomník nad Aigenem

Stifterův pomník nad Aigenem

Foto Pavel Polák

Skalní útvar na Bärensteině

Skalní útvar na Bärensteině

Repro O. Milfait, Heilige Steine im Böhmerwald (2009), s. 26

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist