logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIŘÍ FRANC

Repro archív Kohoutího kříže

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem ve vyšebrodském klášteře

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem ve vyšebrodském klášteře

Foto Ivo Kareš

Obálka (2006) jeho českého překladu básnického eposu o fyziku Dopplerovi, který vyšel v Living Edition Pöllauberg s podporou rakouského spolkového ministerstva školství, vědy a kultury

Obálka (2006) jeho českého překladu básnického eposu o fyziku Dopplerovi, který vyšel v Living Edition Pöllauberg s podporou rakouského spolkového ministerstva školství, vědy a kultury

Seznam jeho publikací a významných projektů, z nichž na prvním místě figuruje zlatokorunská expozice Místa setkávání i s mnoha texty z Kohoutího kříže

Výstava Místa setkávání v klášteře Zlatá KorunaVýstava Místa setkávání v klášteře Zlatá Koruna

Výstava Místa setkávání v klášteře Zlatá Koruna

Foto Pavel Polák

Obálky (2013) české a německé verze jeho publikace o Závišově kříži,
vydané pod patronací starosty města Vyšší BrodObálky (2013) české a německé verze jeho publikace o Závišově kříži,
vydané pod patronací starosty města Vyšší Brod

Obálky (2013) české a německé verze jeho publikace o Závišově kříži,
vydané pod patronací starosty města Vyšší Brod

Výstava "Závišův kříž - splendor mysticus" v cisterciáckém opatství Vyšší Brod (součást česko-rakouské zemské výstavy 2013), jejímž byl kurátorem

Výstava "Závišův kříž - splendor mysticus" v cisterciáckém opatství Vyšší Brod (součást česko-rakouské zemské výstavy 2013), jejímž byl kurátorem

Foto Leona Töröková

V reportáži České televize z cyklu Toulavá kamera o Zemské výstavě 2013 hovoří i Jiří Franc

V reportáži České televize z cyklu Toulavá kamera o Zemské výstavě 2013 hovoří i Jiří Franc

Repro www stránky České televize

Klášter a město Vyšší Brod na obraze z roku 1685, který popsal v katalogu
k česko-rakouské zemské výstavě roku 2013

Klášter a město Vyšší Brod na obraze z roku 1685, který popsal v katalogu
k česko-rakouské zemské výstavě roku 2013

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 391, foto Bohumil Kostohryz (Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

Obraz Ukřižování z Vyššího Brodu, který v tomto katalogu Franc popsal s dovětkem, přiklánějícím se k autorství Mistra vyšebrodského

Obraz Ukřižování z Vyššího Brodu, který v tomto katalogu Franc popsal s dovětkem, přiklánějícím se k autorství Mistra vyšebrodského

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 360, foto Bohumil Kostohryz (Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

Náhrobek opata Christopha Knolla

Náhrobek opata Christopha Knolla

Foto Ján Trnka

Náhrobek opata Jana II. Haydera - jedno z nejstarších vyobrazení kláštera, zmíněné v textu Jiřího France, je ve skutečnosti na tomto náhrobku, na snímku ovšem nezřetelné

Náhrobek opata Jana II. Haydera - jedno z nejstarších vyobrazení kláštera, zmíněné v textu Jiřího France, je ve skutečnosti na tomto náhrobku, na snímku ovšem nezřetelné

Foto Ján Trnka

Irma Kliauzaite hraje v Maškarním sále zámku v Českém Krumlově Uherskou rapsodii č. 10 Franze Liszta

Záznam vystavený na YouTube

Nekrolog a parte jeho bratra Lukáše v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 7, s. 19-20

Opravená budova bývalé vyšebrodské klášterní lékárny...

Opravená budova bývalé vyšebrodské klášterní lékárny...

Foto Pavel Polák

... a na rekonstrukci čekající hospodářská stavení

... a na rekonstrukci čekající hospodářská stavení

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist