logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS FRANZ

Titulní list leptačské kroniky, kterou v říjnu roku 1928 založil

Titulní list leptačské kroniky, kterou v říjnu roku 1928 založil

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Rohn 1928-1943, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Učitelský sbor v Leptači o dvou lidech, jak ho vykazuje seznam německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Učitelský sbor v Leptači o dvou lidech, jak ho vykazuje seznam německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 370

Začátek jeho textu o rohanovské poustevně v leptačské obecní kronice

Začátek jeho textu o rohanovské poustevně v leptačské obecní kronice

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Rohn, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek Jana Antonína Magera o rohanovské poustevně - tři snímky z února 1998 dokumentují stav "Hittei" po letech

Repro Rodopisná revue, 2003, č. 1, s. 9-11

Leptač na staré pohlednici

Leptač na staré pohlednici

Repro www stránky Zaniklé obce, ze sbírky Josefa Jenšovského

Někdejší škola v Leptači

Někdejší škola v Leptači

Foto Ivo Kareš

Jedno z chátrajících původních stavení v LeptačiJedno z chátrajících původních stavení v Leptači

Jedno z chátrajících původních stavení v Leptači

Foto Ivo Kareš

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Bývalá škola v Dolních Chrášťanech, kde také učil

Bývalá škola v Dolních Chrášťanech, kde také učil

Foto Ivo Kareš

Kaple na návsi v Dolních Chrášťanech (viz i Karl Hofer)

Kaple na návsi v Dolních Chrášťanech (viz i Karl Hofer)

Foto Ivo Kareš

Dolní Chrášťany na leteckém snímku

Dolní Chrášťany na leteckém snímku

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 210

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist