logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANDREAS FRANZ

Titulní list leptačské kroniky, kterou v říjnu roku 1928 založil

Titulní list leptačské kroniky, kterou v říjnu roku 1928 založil

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Rohn 1928-1943, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Učitelský sbor v Leptači o dvou lidech, jak ho vykazuje seznam německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Učitelský sbor v Leptači o dvou lidech, jak ho vykazuje seznam německého učitelstva v Čechách z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 370

Začátek jeho textu o rohanovské poustevně v leptačské obecní kronice

Začátek jeho textu o rohanovské poustevně v leptačské obecní kronice

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Rohn, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek Jana Antonína Magera o rohanovské poustevně - tři snímky z února 1998 dokumentují stav "Hittei" po letech

Repro Rodopisná revue, 2003, č. 1, s. 9-11

Leptač na staré pohlednici

Leptač na staré pohlednici

Repro www stránky Zaniklé obce, ze sbírky Josefa Jenšovského

Někdejší škola v Leptači

Někdejší škola v Leptači

Foto Ivo Kareš

Jedno z chátrajících původních stavení v LeptačiJedno z chátrajících původních stavení v Leptači

Jedno z chátrajících původních stavení v Leptači

Foto Ivo Kareš

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Leptač na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Škola v zaniklé Horní Sněžné na snímku Franze Seidela

Škola v zaniklé Horní Sněžné na snímku Franze Seidela

Repro Museum Fotoateliér Seidel

Křížek u někdejší Horní Sněžné a kaplička, která připomíná zaniklou obecKřížek u někdejší Horní Sněžné a kaplička, která připomíná zaniklou obec

Křížek u někdejší Horní Sněžné a kaplička, která připomíná zaniklou obec

Foto Martin Uhlíř

Památný javor u kapličky na Horní Sněžné

Památný javor u kapličky na Horní Sněžné

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 19

Nebahovy na demarkační čáře v říjnu 1938, kdy zůstaly v Čechách

Nebahovy na demarkační čáře v říjnu 1938, kdy zůstaly v Čechách

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 274

Bývalá škola v Dolních Chrášťanech, kde také učil

Bývalá škola v Dolních Chrášťanech, kde také učil

Foto Ivo Kareš

Kaple na návsi v Dolních Chrášťanech (viz i Karl Hofer)

Kaple na návsi v Dolních Chrášťanech (viz i Karl Hofer)

Foto Ivo Kareš

Dolní Chrášťany na leteckém snímku

Dolní Chrášťany na leteckém snímku

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 210

Během válečných let nacházíme v novinové zprávě z Prachatic u jména Andreas Franz zkratku "Pg.", což by věru o nestranickosti nesvědčilo - ostatně u funkcionářů NSDAP se jistě nepředpokládala

Během válečných let nacházíme v novinové zprávě z Prachatic u jména Andreas Franz zkratku "Pg.", což by věru o nestranickosti nesvědčilo - ostatně u funkcionářů NSDAP se jistě nepředpokládala

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 14, s. 10-11

V roce 1954 oznámil krajanský časopis přeložení "hlavního učitele" Andrease Franze z bavorského Mauthu do Ringelai

V roce 1954 oznámil krajanský časopis přeložení "hlavního učitele" Andrease Franze z bavorského Mauthu do Ringelai

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 73 (1954), s. 122

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Nekrolog na stránkách krajanského časopisu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 11, s. 426-427

Ringelai s kostelem Panny Marie Ochranitelky Bavorska

Ringelai s kostelem Panny Marie Ochranitelky Bavorska

Repro Wikipedia, foto Konrad Lackerbeck

Znak bavorské obce Ringelai se zlatým hraničním kamenem s pozadím stříbrného vlnitého břevna v modrém poli, doleji na pozadí bílého horského trojvrcholu zelený jetelový trojlístek

Znak bavorské obce Ringelai se zlatým hraničním kamenem s pozadím stříbrného vlnitého břevna v modrém poli, doleji na pozadí bílého horského trojvrcholu zelený jetelový trojlístek

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist