logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FIKOTA

Repro archív Zdeňka Tibitanzla

Záznam o jeho narození v hosínské matrice s přípisem o jeho vysvěcení, úmrtí v Šitboři a pohřbu v Hosíně

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 13 v Hosíně na snímcích z roku 2019Rodný dům čp. 13 v Hosíně na snímcích z roku 2019

Rodný dům čp. 13 v Hosíně na snímcích z roku 2019

Foto Ivo Kareš

Rodný dům jeho matky čp. 1 v Hosíně - hostinec "U Fikotů"

Rodný dům jeho matky čp. 1 v Hosíně - hostinec "U Fikotů"

Foto Ivo Kareš

Pamětní lístek k jeho primici

Pamětní lístek k jeho primici

Repro archív Zdeňka Tibitanzla

Mezi čekateli kněžského stavu "Budějovické diecéze" je v jejím ordinariátním listě uveden roku 1902 jako podle abecedy prvý, třetí od konce je poněkud nelogicky Pius Gockner

Mezi čekateli kněžského stavu "Budějovické diecéze" je v jejím ordinariátním listě uveden roku 1902 jako podle abecedy prvý, třetí od konce je poněkud nelogicky Pius Gockner

Repro Ordinariátní list Budějovické diecéze, 1902, č. 13-14, s. 1

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro faru v Šitboři s ním a patrně jeho hospodyní

Repro Sčítání lidu 1921, Šiboř, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Zápis v šitbořské farní kronice

Zápis v šitbořské farní kronice

Repro Kronika farnosti Šitboř 1876-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Kostel sv Mikuláše a hřbitov v Šitboři na snímku z roku 2018 - postupně povstávají z ruin

Kostel sv Mikuláše a hřbitov v Šitboři na snímku z roku 2018 - postupně povstávají z ruin

Repro www stránky Zničené kostely

Zápis v šitbořské farní kronice o jeho úmrtí, pod nímž vidíme záznam o "vizitaci" Dominika Šandy z května 1934

Zápis v šitbořské farní kronice o jeho úmrtí, pod nímž vidíme záznam o "vizitaci" Dominika Šandy z května 1934

Repro Kronika farnosti Šitboř 1876-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Ze zprávy farního věstníku o jeho pohřbu se dovídáme i o účasti Josefa Plojhara

Ze zprávy farního věstníku o jeho pohřbu se dovídáme i o účasti Josefa Plojhara

Repro Farní věstník pro Č. Budějovice a okolní osady, 1934, č. 1, s. 8

Záznam v hosínské hřbitovní knize

Záznam v hosínské hřbitovní knize

Repro archív Zdeňka Tibitanzla

Hrob rodiny Fikotovy a kostel svatého Petra a Pavla v HosíněHrob rodiny Fikotovy a kostel svatého Petra a Pavla v Hosíně

Hrob rodiny Fikotovy a kostel svatého Petra a Pavla v Hosíně

Foto Ivo Kareš

Zaniklý kostel sv. Anny v Rybníku, kde také kdysi působilZaniklý kostel sv. Anny v Rybníku, kde také kdysi působil

Zaniklý kostel sv. Anny v Rybníku, kde také kdysi působil

Repro Cestami poutníků, aneb, Kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Dil. II. (2023), s. 330 (ze sbírek Západočeského muzea v Plzni)

Takto zachytil stav kostela v Rybníku objektiv německého turisty roku 1964

Takto zachytil stav kostela v Rybníku objektiv německého turisty roku 1964

Repro Cestami poutníků, aneb, Kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Dil. II. (2023), s. 334

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist