logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH FIDLER

Rodina Fidlerova s čeledí před branou do dvora mlýna na snímku z roku 1939

Rodina Fidlerova s čeledí před branou do dvora mlýna na snímku z roku 1939

Repro Glaube und Heimat, 2018, č. 6, s. 11

Zaunmühle na kresbě, která zachycuje mlýn (žádný jeho snímek kromě leteckého není známý), srovnaný po válce se zemí

Zaunmühle na kresbě, která zachycuje mlýn (žádný jeho snímek kromě leteckého není známý), srovnaný po válce se zemí

Repro Glaube und Heimat, 2018, č. 10, s. 62

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro "samotu Zaunmühle" (U Váchů), kde se Fidler ještě píše Fiedler

Repro Sčítání lidu 1921, Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Mlýn Zaunmühle u Chvalšin na leteckých snímcích z let 1952 a 2009

Mlýn Zaunmühle u Chvalšin na leteckých snímcích z let 1952 a 2009

Mlýn Zaunmühle u Chvalšin na leteckých snímcích z let 1952 a 2009

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam prachatické křestní matriky pro osadu Leptač (Rohn) o narození Heinricha Fidlera "staršího"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Přestavěný rodný dům jeho otce (čp. 3) v Leptači

Přestavěný rodný dům jeho otce (čp. 3) v Leptači

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist