logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMANN FASCHINGBAUER

Záznam v matrice obce Blansko o jeho narození 22. července 1861 učiteli Josefu Faschingbauerovi, synu kováře Andrease Faschingbauera v Brzoticích a jeho ženě Františce, roz. Kličkové, dceři kováře z Budějovic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O něm v Partischově knize o Rakušanech "sudetoněmeckého kmene"

O něm v Partischově knize o Rakušanech "sudetoněmeckého kmene"

Repro H. Partisch, Österreicher aus sudetendeutschem Stamme. Band I, Maler, Graphiker, Bildhauer, Medailleure, Baumeister, Architekten, Dichter, Schriftsteller, Journalisten (1961), s. 105

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Baumgarten

Repro Matricula Online

Krátký nekrolog ve vídeňských novinách

Krátký nekrolog ve vídeňských novinách

Repro Neues Wiener Tagblatt, 31. 12. 1936, s. 31 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Děd kovářoval v Brzoticích, zaniklé vsi boletického vojenského prostoru - dnešní vstup do míst, kde stála, zachycuje snímek z roku 2010Děd kovářoval v Brzoticích, zaniklé vsi boletického vojenského prostoru - dnešní vstup do míst, kde stála, zachycuje snímek z roku 2010

Děd kovářoval v Brzoticích, zaniklé vsi boletického vojenského prostoru - dnešní vstup do míst, kde stála, zachycuje snímek z roku 2010

Foto Pavel Polák

Škola v rodném Blansku

Škola v rodném Blansku

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 3, s. 116

Výhled přes Blansko na Kaplici na pohlednici Josefa Seidela

Výhled přes Blansko na Kaplici na pohlednici Josefa Seidela

Boží muka se sousoším Piety na návsi
rodné vsi Blansko, stav v roce 2009...Boží muka se sousoším Piety na návsi
rodné vsi Blansko, stav v roce 2009...

Boží muka se sousoším Piety na návsi
rodné vsi Blansko, stav v roce 2009...

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé
Moravě (2009), s. 102 a 103, foto Zdenka Paloušová a Tomáš Halama

... a po restaurování v roce 2013

... a po restaurování v roce 2013

Foto Pavel Polák

Titulní strana listu Pester Lloyd, který ostatně vychází dodnes, se zprávou o smrti posledního rakouského císaře a maďarského krále Karla

Repro Pester Lloyd, 2. 4. 1922, s. 8 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist