logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANTIŠKA FARÁŘOVÁ

Záznam o jejím narození v blatenské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 155 v dnešní blatenské Strakatého ulici

Dům čp. 155 v dnešní blatenské Strakatého ulici

Foto Ivo Kareš

Rodná Blatná na pohlednici z konce 19. století

Rodná Blatná na pohlednici z konce 19. století

Repro www stránky Historické fotografie

Obálka jejího překladu próz Gabriely Preissové

Obálka jejího překladu próz Gabriely Preissové

Její článek v časopise Osvěta i s redakční poznámkou

Repro Osvěta : listy pro rozhled v umění, vědě a politice, 1901, č. 2, s. 151-154

Obálka její brožury (1923?) ...

Obálka její brožury (1923?) ...

... a reakce, které vzbudila

Repro Jihočeské listy, 1924, č. 40, s. 2 a Republikán, 1923, č. 27, s. 3

Její text proti demoralizaci mládeže, otištěný jako dopis redakci českobudějovického německého listu, která za obsah nepřevzala "nijakou odpovědnost"

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 31, s. 9

Záznam o jejím umrtí v knize zemřelých vedené od roku 1925 při českobudějovickém kostele sv. Jana Nepomuckého

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog v českém...

Nekrolog v českém...

Repro Jihočeské listy, 1925, č. 18, s. 2

... a německém českobudějovickém listu

... a německém českobudějovickém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 18, s. 3-4

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist