logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUSTIN FERDINAND FABER

Obálky jeho knih vlastním nákladem vydaných knih (1919 a 1920)Obálky jeho knih vlastním nákladem vydaných knih (1919 a 1920)

Obálky jeho knih vlastním nákladem vydaných knih (1919 a 1920)

Podle záznamu v bechyňské matrice se narodil v č. 1, tj. na zámku, paarovskému knížecímu důchodnímu Karlu Faberovi (psal se česky Karel Faber a jeho otec byl revírníkem v Černické oboře blízko Bechyně) a jeho ženě Karolíně, roz. Kisslingerové, která měla oba rodiče ze Šumavy (Dobrá Voda u Hartmanic a blízký Šerlův dvůr, dnes ovšem zaniklý)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Místo, kde stával Šerlův dvůr, odkud pocházela jeho babička z otcovy strany
- její muž byl "držitelem lázně" v blízké Dobré Vodě u Hartmanic

Místo, kde stával Šerlův dvůr, odkud pocházela jeho babička z otcovy strany
- její muž byl "držitelem lázně" v blízké Dobré Vodě u Hartmanic

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Martin Čejka

Šerlův dvůr na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Šerlův dvůr na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Šerlův dvůr na leteckých snímcích z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Šerlův dvůr na mapě stabilního katastu z roku 1837, revidovaného v osmdesátých letech 19. století

Repro archiv ČÚZK, www stránky Zaniklé obce

Řeka Křemelná poblíž rozvalin Šerlova dvora u silnice do Prášil

Řeka Křemelná poblíž rozvalin Šerlova dvora u silnice do Prášil

Repro V. Chabr, Šumava - Bavorský les : život, lidé, sousedé (2010), s. 93

Vazba německy psané kroniky Nové Bystřice se znakem města

Vazba německy psané kroniky Nové Bystřice se znakem města

Repro Chronik der Stadt Neubistritz, SOkA Jindřichův Hradec
(SOA v Třeboni - digitální archív)

Stará pečeť města Nová Bystřice na otisku z roku 1658

Stará pečeť města Nová Bystřice na otisku z roku 1658

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 75

Snímek skaliska a snad i středověkého hrádku Beistein nad Číměří (Schamers)
u Nové Bystřice pochází z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Snímek skaliska a snad i středověkého hrádku Beistein nad Číměří (Schamers)
u Nové Bystřice pochází z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Repro www stránky Museum Fotoateliér Seidel

TOPlist