logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUPERT ESSL

Repro Hoam!, 1980, č. 10, s. 455

Repro Hoam!, 1998, s. 257

V den prvního svatého přijímání 8. května 1927 v Horní Plané byl pořízen tento snímek, kde malý Rupert Essl stojí v první řadě čtvrtý zprava za kaplanem Ottomarem Rauschem

V den prvního svatého přijímání 8. května 1927 v Horní Plané byl pořízen tento snímek, kde malý Rupert Essl stojí v první řadě čtvrtý zprava za kaplanem Ottomarem Rauschem

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 5, s. 59

Jako žák německé obchodní školy v Českých Budějovicích v roce 1935 stojí pátý zprava ve druhé řadě mezi děvčaty, druhý zleva v zadní řadě stojí Josef Koschant z Mostků, jeho spolužák

Jako žák německé obchodní školy v Českých Budějovicích v roce 1935 stojí pátý zprava ve druhé řadě mezi děvčaty, druhý zleva v zadní řadě stojí Josef Koschant z Mostků, jeho spolužák

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 4, s. 35

Mezi absolventy této školy, jak se sešli v bavorském Řezně po padesáti letech

Mezi absolventy této školy, jak se sešli v bavorském Řezně po padesáti letech

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 50

Podpis

Podpis

Repro archív Kohoutího kříže

Mlynář Johann Essl z Pihlova čp. 5 na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 11. listopadu 1940

Mlynář Johann Essl z Pihlova čp. 5 na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 11. listopadu 1940

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Pihlov, v popředí Černý mlýn

Pihlov, v popředí Černý mlýn

Repro S. Jagr - J. Novotný, Historie obce Pernek (2009), s. 74

Tady stával Černý mlýn (2014)

Tady stával Černý mlýn (2014)

Foto Ivo Kareš

Jeho zpráva o pracovním komandu "zahrada", které bylo hned v roce 1945 nasazeno k odklízení trosek krajského soudu po spojeneckém bombardování Budějovic na jaře téhož roku a bylo utvořeno z německých vězňů místního internačního lágru, zejména z těch šumavských, zvaných "býci" pro tělesnou sílu

Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 5

Poškozená budova soudu po spojeneckých náletech v březnu 1945

Poškozená budova soudu po spojeneckých náletech v březnu 1945

Repro SOkA České Budějovice

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 18, s. 8

Jeho razítko na rubu snímku fotografa Maxe Nowaka ze sbírek Šumavského muzea v Pasově

Jeho razítko na rubu snímku fotografa Maxe Nowaka ze sbírek Šumavského muzea v Pasově

Repro ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Passau

Vazba a titulní list jeho knihy s vlastnoručním věnováním (vydavatel Heimatkreises Krummau a. M.)Vazba a titulní list jeho knihy s vlastnoručním věnováním (vydavatel Heimatkreises Krummau a. M.)

Vazba a titulní list jeho knihy s vlastnoručním věnováním (vydavatel Heimatkreises Krummau a. M.)

Inicioval s Annou Dolzerovou patronát rakouské obce Ulrichsberg nad vyhnanci z Horní Plané a instalaci památníku, na jehož zadní straně je německý citát z Adalberta Stiftera: "Tam, kde se nebeská modř něžně mísí s obrysy hor, šerá se vlídný kraj ztraceného domova..."Inicioval s Annou Dolzerovou patronát rakouské obce Ulrichsberg nad vyhnanci z Horní Plané a instalaci památníku, na jehož zadní straně je německý citát z Adalberta Stiftera: "Tam, kde se nebeská modř něžně mísí s obrysy hor, šerá se vlídný kraj ztraceného domova..."

Inicioval s Annou Dolzerovou patronát rakouské obce Ulrichsberg nad vyhnanci z Horní Plané a instalaci památníku, na jehož zadní straně je německý citát z Adalberta Stiftera: "Tam, kde se nebeská modř něžně mísí s obrysy hor, šerá se vlídný kraj ztraceného domova..."

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 79 a foto Pavel Polák

Erb Guolfingerů ze Steinsbergu

Erb Guolfingerů ze Steinsbergu

Repro Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1986, č. 1, s. 30, kresba M. Milec
a M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1, 2005, s. 219

Začátek pasáže o Guolfingerovi a jeho dramatu "Libusse" (1779) v proslulé práci Arnošta Krause prozrazuje, že údaje o dramatikově životě jsou spíše vzácné

Repro A. V. Kraus, Stará historie česká v německé literatuře (1902), s. 24-26

Adolf Scherl je autorem hesla Guolfingerova v české divadelní encyklopedii

Repro A. Jakubcová ... [et al.], Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století : osobnosti a díla (2007), s. 212-215

V Netolicích žil a Janem Václavem Quolfingerem rytířem ze Steinsbergu (1867-1936) vymřel po meči rod, který se osobou této poslední své mužské ratolesti marně až do konce monarchie hlásil o nárok na šlechtický titul - zde záznam o Janově narození v netolické matrice, výčet Quolfingerových v jejím indexu a snímek hrobu na hřbitově v Netolicích, kde je pochován se svou ženou Aloisií (1868-1933)V Netolicích žil a Janem Václavem Quolfingerem rytířem ze Steinsbergu (1867-1936) vymřel po meči rod, který se osobou této poslední své mužské ratolesti marně až do konce monarchie hlásil o nárok na šlechtický titul - zde záznam o Janově narození v netolické matrice, výčet Quolfingerových v jejím indexu a snímek hrobu na hřbitově v Netolicích, kde je pochován se svou ženou Aloisií (1868-1933)

V Netolicích žil a Janem Václavem Quolfingerem rytířem ze Steinsbergu (1867-1936) vymřel po meči rod, který se osobou této poslední své mužské ratolesti marně až do konce monarchie hlásil o nárok na šlechtický titul - zde záznam o Janově narození v netolické matrice, výčet Quolfingerových v jejím indexu a snímek hrobu na hřbitově v Netolicích, kde je pochován se svou ženou Aloisií (1868-1933)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív a L. Ourodová-Hronková, Významné osobnosti Netolicka (2014)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist