logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM ERTL

Mezi žáky a učiteli kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

Mezi žáky a učiteli kašperskohorské měšťanky na počátku čtyřicátých let 20. století (mezi učiteli druhý zleva ve světlém obleku)

Repro M. Franková, Schulen im mittleren Böhmerwald (1997), s. 79

Jeho podpis jako posledního ředitele německé měšťanské školy v Kašperských Horách ze srpna roku 1941

Repro Kronika měšťanské školy Kašperské Hory 1898–1922 (1941) (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam o jeho narození v kašperskohorské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Rodný dům čp. 16 v kašperskohorské ulici Bohdana Týbla

Repro Mapy.cz

Věž kostela sv. Markéty, kde byl pokřtěn, vítá přijíždějící do Kašperských Hor

Věž kostela sv. Markéty, kde byl pokřtěn, vítá přijíždějící do Kašperských Hor

Foto Pavel Polák

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Měšťanská škola v Kašperských Horách na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

TOPlist