logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH ERTL

Repro Hoam!, 1986, s. 551

Je to on, ten mladík s houslemi a s venkovským harmonikářem po svém boku

Je to on, ten mladík s houslemi a s venkovským harmonikářem po svém boku

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 133

O pokusech Heinricha Ertla mladšího získat souhlas k vycestování z komunistického "ráje" ve zprávě krajanského měsíčníku z roku 1957

O pokusech Heinricha Ertla mladšího získat souhlas k vycestování z komunistického "ráje" ve zprávě krajanského měsíčníku z roku 1957

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 18

Podle této zprávy z roku 1958 nedostal Ing. Heinrich Ertl povolení vycestovat z Československa až dosud, jeho bratr Hans, poslední majitel rodového statku Peklo, však přijet na podzim roku 1957 ze západního Německa směl, poněvadž marky komunistický režim potřeboval

Podle této zprávy z roku 1958 nedostal Ing. Heinrich Ertl povolení vycestovat z Československa až dosud, jeho bratr Hans, poslední majitel rodového statku Peklo, však přijet na podzim roku 1957 ze západního Německa směl, poněvadž marky komunistický režim potřeboval

Repro Hoam!, 1958, č. 4, s. 19

Roku 1977 byl Heinrichu Ertlovi mladšímu udělen i čestný odznak za knihovnickou práci v Schönsee

Roku 1977 byl Heinrichu Ertlovi mladšímu udělen i čestný odznak za knihovnickou práci v Schönsee

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 10, s. 21

Zpráva o úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1986, č. 7, s. 405

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1969, s. 26

Starý svobodnický dvorec Peklo u Kašperských Hor a selská rodina Ertlových, zvaných po něm také "Höllbauern"

Starý svobodnický dvorec Peklo u Kašperských Hor a selská rodina Ertlových, zvaných po něm také "Höllbauern"

Starý svobodnický dvorec Peklo u Kašperských Hor a selská rodina Ertlových, zvaných po něm také "Höllbauern"

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 260

Statek Peklo na snímcích z roku 2014Statek Peklo na snímcích z roku 2014

Statek Peklo na snímcích z roku 2014

Foto Pavel Polák

Podle tohoto záznamu kašperskohorské křestní matriky se Heinrich Ertl starší narodil dne 13. listopadu roku 1873 na statku Höllhof čp. 1 a dva dny nato byl v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách i pokřtěn zdejším kaplanem Franzem Xaverem Hirnschradtem - chlapcův otec a hospodář na jeho rodném statku Jakob Ertl byl synem výminkáře v Höllhofu čp. 6 Franze Ertla a Margarethy, roz. Stachové z Kašperských Hor čp. 133, matka dítěte Julia byla dcerou kašperskohorského řezníka Antona Tutschku z čp. 130 a Theresie, roz. Sperlové rovněž z Kašperských Hor čp. 8 - kmotry byli Josef Koizar, c.k. telegrafní dozorce v Klatovech, a jeho žena Franziska

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Přesné datum narození Heinricha Ertla staršího lze vyčíst i z této zprávy krajanského měsíčníku v jeho prosincovém čísle z roku 1952

Přesné datum narození Heinricha Ertla staršího lze vyčíst i z této zprávy krajanského měsíčníku v jeho prosincovém čísle z roku 1952

Repro Hoam!, 1952, č. 12, s. 17

Zpráva o úmrtí a pohřbu Heinricha Ertla staršího dne 2. června 1958 na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí a pohřbu Heinricha Ertla staršího dne 2. června 1958 na stránkách krajanského měsíčníku

Hoam!, 1958, č. 7, s. 17-18

Parte

Parte

Hoam!, 1958, č. 8, s. 32

Záznam kašperskohorské matriky o svatbě, konané ve zdejším kostele sv. Markéty dne 9. února roku 1891 - ženich Johann Ertl, 11. prosince 1857 narozený majitel statku Peklo čp. 1, syn Jakoba Ertla, předchozího vlastníka téže usedlosti, hospodařícího na ní dříve se svou ženou Julií, roz. Tutschku z Kašperských Hor čp. 130, bere si tu za manželku Annu, ovdovělou Matschinerovou, 21. června roku 1849 narozenou dceru sedláka Johanna Ketzera ze Žlíbku (Rindlau) čp. 1 a jeho ženy Barbary, roz. Winterové z Nicova čp. 8

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Plán Höllhofu nakreslil sám Heinrich Ertl

Plán Höllhofu nakreslil sám Heinrich Ertl

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 262

Listina udělená spolkem Bund der Deutschen v Československu roku 1937 selskému rodu Ertlových za 400 let věrnosti statku Höllhof

Listina udělená spolkem Bund der Deutschen v Československu roku 1937 selskému rodu Ertlových za 400 let věrnosti statku Höllhof

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 259

Mapka Kašperských Hor s okolím, vpravo pod horou Ždánov (Zosum) leží Höllhof

Mapka Kašperských Hor s okolím, vpravo pod horou Ždánov (Zosum) leží Höllhof

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 5, s. 6

Zpráva o stavu Höllhofu a okolí v roce 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o stavu Höllhofu a okolí v roce 1955 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 7, s. 19

Z dějin Höllhofu, od roku 1512 v majetku rodu Ertlova

Z dějin Höllhofu, od roku 1512 v majetku rodu Ertlova

Repro Hoam!, 1955, č. 8, s. 22-23

O mušli, ve které na statku "Peklo" zaznívalo kdysi moře, Heinrich Ertl poslal do krajanského měsíčníku v roce 1956 tento nepodepsaný text

O mušli, ve které na statku "Peklo" zaznívalo kdysi moře, Heinrich Ertl poslal do krajanského měsíčníku v roce 1956 tento nepodepsaný text

Repro Hoam!, 1956, č. 12, s. 18-19

Prospekt na "letovisko" Waldmünchen

Prospekt na "letovisko" Waldmünchen

Repro Passau und seine Nachbarregionen : Orte, Ereignisse, Verbindungen - ein geographischer Wegweiser (2013), s. 332

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist