logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROBERT BERNHARD ERBERTSEDER

Verlorene Heimat


Hör deine Wasser ströhmen
kristallen immerzu,
o Heimatland, o Böhmen,
wie schön, wie schön warst du!

Ihr silbernen Sudeten, -
Und was ich auch beginn,
in all meinen Gebeten
ihr rauscht und glänzt darin

mit Wäldern tief und Hängen,
schimmernd von Schleh und Dorn,
Lag Erz in purpur'n Gängen,
stand gelb im Wind das Korn!

War da kein Flecklein Erde,
das unser Schweiß nicht trankt!
Und Weihrauch unsrer Herde
blaute den Himmel blank!

Seit unsre Väter kamen,
wir streuten Jahr für Jahr
des Herzens hellste Samen;
und Brot und Wein fürwahr,

die wundersame Spende,
wir schenkten sie dem Land!
Und dies ist nun das Ende:
Vertrieben und verbannt!

O weh mir altem Manne
mit einem fremden Grab!
des Böhmerwaldes Tannen
schlug man die Wurzeln ab!

Ztracený domov


Slyším tvé vody, plynou
co křišťál dál a dál
tou krásnou domovinou,
Čechami, já je znal!

Od Sudet v stříbře celých
kdekoli k oblakům
v modlitbách rozhořelých
září tvůj třpyt a šum

lesů a svahů, jež pojí
zář keřů trnkových,
ze tmy svit rudných slojí,
žluť lánů na polích!

My mnohý kout v té zemi
skrápěli potem svým,
stoupal nad vesnicemi
pokojný k nebi dým.

Už zdávna předci šli tu
rok co rok zrno sít,
jeho proud silou citu
ve chleba proměnit

a víno. Nelze dát ti
snad víc, zemi! Naklání
se k pádu teď: čas se krátí
ke konci, k vyhnání!

Běda, hrob jinde mne stráví
v cizině. Přijde tma,
co jedle ze Šumavy
kořenů zbavit má!

Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 22>

Robert Bernhard Erbertseder se narodil 29. srpna v Kößlarn v bavorském Rottalu. V letech 1935-1938 studoval v Pasově (Passau) filosofii a teologii, 1938-1940 pak v Mnichově (München) germanistiku a historii. Pak musel do války a v ní do zajetí, z něhož přešel 1946 rovnou do učitelského povolání na gymnáziích v Pfarrkirchen a v Mühldorfu, od roku 1964 pak až do roku 1976 v ředitelské funkci už na gymnáziu v hornobavorském Freisingu, dlouholetém působišti Josepha Ratzingera, budoucího papeže Benedikta XVI. Erbertsederovy verše (psal také v nářečí) ze sbírky Schimmernde Hügel (vyšlé 1952 v Pasově) dokazují hlubokou spřízněnost bavorského osudu se Šumavou, jejíž vyhnance přijímá autor nejen za své, nýbrž se s nimi přímo ztotožňuje. Na jih od Pasova v Pfarrkirchen Robert Bernhard Ebertseder 19. listopadu 2001 i skonal.

- - - - -
* Kößlarn (BY) / † † † Pfarrkirchen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

To za jeho vedení bylo gymnázium ve Freisingu přejmenováno z "Německého" na "Múzické", aby tím byla eliminována "problematická představa o vědomé národní výchově"

zobrazit všechny přílohy

TOPlist