logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Johann Endt

Viz i Rudolf Schmidtmayer

Viz i Rudolf Schmidtmayer

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 37, s. 5

Jeho podpis na dokumentu českobudějovického německého gymnázia z roku 1918

Jeho podpis na dokumentu českobudějovického německého gymnázia z roku 1918

Repro SOkA České Budějovice

Z tohoto záznamu křestní matriky farní obce Pernink vysvítá, že jeho rodiče se vzali až rok a půl po narození dítěte

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o svatbě jeho rodičů v knize oddaných obce Pernink - ženich Felix Johann Endt, tkadlec obvazového mulu (v originále "Mullweber", na stánce oddací matriky kolem je snad každý ze ženichů téže profese) v Perninku čp. 58, byl synem Johanna Endta, nádeníka v Perninku čp. 174 a vdovy Franzisky, provd. Pfobové, roz. Schneppové z Perninku čp. 37, nevěsta Maria Anna Schützová byla pak dcerou Franze Schütze, obchodníka potravinami (v originále "Viktualienhändler) v Perninku čp. 34 a Marie Anny, roz. Fladererové z Perninku čp. 34

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kostel sv. Anny v rodném Perninku

Kostel sv. Anny v rodném Perninku

Foto Pavel Polák

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 418/64 v českobudějovické "Böhmgasse" zaznamenává tu rukou Endtovou jeho sama, dále pak jeho ženu Karolinu rodem z Pyšel, tehdy okr. Jílové u Prahy, jakož i tři jejich dcery Annu (*1907), Johannu (*1912) a Marii (*1912), z nichž ty dvě mladší se narodily ve Stříbře jako dvojčata - celá rodina tu v České ulici bydlila od 23. května roku 1917

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Popisné číslo 64 v České ulici dodnes nese budova gymnázia, kde byl ředitelem a kde i bydlel

Popisné číslo 64 v České ulici dodnes nese budova gymnázia, kde byl ředitelem a kde i bydlel

Foto Ivo Kareš

Tady se Johann Endt na konci 52. výroční zprávy německého státního gymnázia v Českých Budějovicích loučí v červnu roku 1923 s jeho existencí - napříště budou jeho zbylé třídy, tj. sexta, septima a oktáva, sloučeny se zdejší německou vyšší reálkouTady se Johann Endt na konci 52. výroční zprávy německého státního gymnázia v Českých Budějovicích loučí v červnu roku 1923 s jeho existencí - napříště budou jeho zbylé třídy, tj. sexta, septima a oktáva, sloučeny se zdejší německou vyšší reálkou

Tady se Johann Endt na konci 52. výroční zprávy německého státního gymnázia v Českých Budějovicích loučí v červnu roku 1923 s jeho existencí - napříště budou jeho zbylé třídy, tj. sexta, septima a oktáva, sloučeny se zdejší německou vyšší reálkou

Repro Zweiundfünfzigster Jahresbericht des deutschen Staatsgymnasiums in B. Budweis (1922-1923, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1922-1923, obálka a s. 7

Za "básnickou licenci" označil tvrzení, že Hugo Salus kdysi propadl na budějovickém gymnáziu z němčiny

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 24, s. 1-4

Typář rychty Dlouhá Stropnice

Typář rychty Dlouhá Stropnice

Repro Rodopisná revue 2, léto 2003, s. 11

Úřední razítko obce Dlouhá Stropnice z roku 1881

Úřední razítko obce Dlouhá Stropnice z roku 1881

Repro SOkA České Budějovice

Kaple v Dlouhé Stropnici nad řekou Stropnicí dnes...

Kaple v Dlouhé Stropnici nad řekou Stropnicí dnes...

Foto Jan Mareš

... a kaple sv. Vavřince v blízké Lužnici, postavená v roce 1891, která byla 100 let nato přebudována na obytný dům...

Glaube und Heimat, 2019, č. 5, s. 54

Kříž na cestě mezi Pohorskou Vsí a Lužnicí

Kříž na cestě mezi Pohorskou Vsí a Lužnicí

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 10, foto Milan Koželuh

Opravená boží muka v lese nad Dlouhou Stropnicí a zaniklým dnes Bedřichovem

Opravená boží muka v lese nad Dlouhou Stropnicí a zaniklým dnes Bedřichovem

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 10, foto Milan Koželuh

Dlouhá Stropnice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Wenzel Jaksch)Dlouhá Stropnice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Wenzel Jaksch)

Dlouhá Stropnice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Wenzel Jaksch)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Okno, které nikam nevede - opuštěný dům v Lužnici v zaniklé usedlosti zvané Na Větrné hůrce...

Okno, které nikam nevede - opuštěný dům v Lužnici v zaniklé usedlosti zvané Na Větrné hůrce...

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 321, popisek Pavel Koblasa, foto Ivana Weberová

Boží muka v Šejbách na snímku z roku 2009

Boží muka v Šejbách na snímku z roku 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 213, foto Zdenka Paloušová

Paseky na snímcích z roku 2018Paseky na snímcích z roku 2018

Paseky na snímcích z roku 2018

Foto Pavel Polák

Několik snímků z dnes zaniklé osady Šlágles (Paseky) mezi Dlouhou Stropnicí a Dobrou Vodou u Nových Hradů

Několik snímků z dnes zaniklé osady Šlágles (Paseky) mezi Dlouhou Stropnicí a Dobrou Vodou u Nových Hradů

Foto Jan Jelínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist