logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF EIBENSTEINER

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 268 (orientační číslo 7), číslo bytu 5 v Nákladní ulici (Lastenstraße), za "první" republiky přezvané na Denisovu třídu (dnešní Nádražní ulice), kde žili Josef Eibensteiner se svou ženou Antonií (*5. března 1885 v městysi Neumarkt im Mühlkreis), oba tehdy s domovskou příslušností v Rakousku, avšak domovská příslušnost "nach Budweis zugesichert", tj. "do Budějovic zajištěna"

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dvě jím podepsaná blahopřání k šedesátinám F. X. Reitterera

Dvě jím podepsaná blahopřání k šedesátinám F. X. Reitterera

Repro Franz X. Reitterer ein Sechziger (1928), s. 90

Nepodepsaný článek k jeho jubileu 25 let ve službách nakladatelství "Moldavia"

Nepodepsaný článek k jeho jubileu 25 let ve službách nakladatelství "Moldavia"

Repro Handweker, 1933, č. 36, s. 10-11

Záhlaví a tiráž posledního čísla Budweiser Zeitung

Záhlaví a tiráž posledního čísla Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1945, č. 35, s. 1 a 2

Zpráva o úmrtí jeho ženy v krajanském časopise

Zpráva o úmrtí jeho ženy v krajanském časopise

Repro Hoam!, 1959, č. 3, s. 30

Hořické pašijové hry v roce 1923: Kristus se tu loučí v podání Johanna Cipina s matkou Marií, jejíž představitelkou byla Marie Kitzlová

Hořické pašijové hry v roce 1923: Kristus se tu loučí v podání Johanna Cipina s matkou Marií, jejíž představitelkou byla Marie Kitzlová

Repro ze sbírky Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Roku 2023 oslavily obnovené pašijové hry v Hořicích na Šumavě třicáté jubileum svého vzkříšení

Repro Právo, 17. 1. 2023, s. 12

Středověké opevnění a "Böhmertor", tj. "Česká brána" (bývá ale zvána i "Budějovickou") v jeho rodném FreistadtuStředověké opevnění a "Böhmertor", tj. "Česká brána" (bývá ale zvána i "Budějovickou") v jeho rodném Freistadtu

Středověké opevnění a "Böhmertor", tj. "Česká brána" (bývá ale zvána i "Budějovickou") v jeho rodném Freistadtu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist