logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF EHRENREICH

Ke zmlazování stromkového angreštu

Především při té práci, jako při každé jiné, mysli. Pozoruj úspěch svého řezu, můžeš-li, zakresli si ho, abys později dokázal srovnat zamýšlený a skutečný výsledek růstu. Tvým nejlepším učitelem je totiž vždy tebou pěstěný stromek (v originále "dein Pflegling" - pozn. překl.). Dávej jen skutečný pozor na jeho pokyny. Nikdy nechoď po své zahradě jako nějaký zahaleč nebo komandant, nýbrž jako svůj nejlepší pracovník na ní. Nepřenechávej ji nikdy nikomu jinému. Pak se úspěch nemůže nedostavit. Množství plně vyvinutých plodů zdobí zahradu v létě a jako zavařenina přijdou velevítány k chuti v zimní čas. Příště o řezu rybízových keřů.


Der Gartenfreund, 1927, č. 5, s. 81

To musel věru psát někdo povolaný, myslím tu větu, že "tvým nejlepším učitelem (v originále "dein bester Lehrmeister") je vždy tvůj pěstěnec". Je tomu tak, Josef Ehrenreich, narozený ve dnes zaniklé Šmelcovně (Schmelzhütte), na jejímž místě stojí dnes v Suchdole nad Lužnicí (Suchenthal) sídliště zvané Benátky, vstoupil opravdu poté, co roku 1893 absolvoval německý učitelský ústav v Českých Budějovicích (Budweis), do školské služby. Učil v letech 1895-1897 v Bujanově (Angern), pak v Žumberku (Sonnberg) a až do nástupu na penzi jako řídící učitel v Homolích (Hummeln). Do Loučovic (Kienberg), kam byl jmenován řídícím učitelem, už nenastoupil. Zemřel v českobudějovické nemocnici poté, co utrpěl srdeční záchvat na zasedání včelařského spolku ve zdejším Německém domě. Pochován byl s nacistickou pompou hřbitově sv. Otýlie. Bydlel v Boršově nad Vltavou (Payreschau) v domě, postaveném na pozemku, určeném pro výstavbu expozitury německé školy v Homolích (ta fungovala v letech 1898-1918 v boršovském domě čp. 15) ještě před převratem roku 1918, k jejímuž otevření už nedošlo. Německá škola v Boršově byla otevřena až 11. června 1939 po zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Eisenreich vedl místní organizaci NSDAP v Kamenném Újezdě (Steinkirchen) a také proto se jeho pohřeb odehrál sice s církevním obřadem, kanovníka Josefa Neubauera i vedoucího krajského sekretariátu NSDAP Hanse Westena (oba jsou i samostatně zastoupeni na webových stranách Kohoutího kříže) zachytily však snímky s pravicí hanebně zdviženou k "árijskému" pozdravu. Kéž by se ty pravice raději věnovaly zahradnímu řezu a nesekundovaly válečným zločinům.

- - - - -
* Benátky, Suchdol nad Lužnicí / České Budějovice / Bujanov / Žumberk / Homole / Boršov nad Vltavou / Kamenný Újezd / † † † České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Suchdol nad Lužnicí
Zpráva českého listu Pošumaví o německé škole v Homolích, kde byl ředitelem
Bývalá německá škola v Homolích
Přestavěná školní budova v Boršově nad Vltavou - Poříčí

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist