logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROSA EDEROVÁ

Repro Hoam!, 2001, č. 3, s. 22

Její maminka Rosina Brodová

Její maminka Rosina Brodová

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 9/10, s. 64

Škola v Klení na jejím snímku z roku 1990

Škola v Klení na jejím snímku z roku 1990

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 4, s. 38

Obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého v jejím rodném Klení na snímku, který zaslala redakci krajanského měsíčníku

Obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého v jejím rodném Klení na snímku, který zaslala redakci krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 11, s. 57

Kamenná mísa v Dalekých Popelicích (Dalleken či Daleken) v sedle Slepičích hor na další její fotografii z krajanského měsíčníku

Kamenná mísa v Dalekých Popelicích (Dalleken či Daleken) v sedle Slepičích hor na další její fotografii z krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 9/10, s. 57

Tento snímek "lancknechtů" i z Klení na oslavách 600 let tehdy Německého Benešova 1933, tedy rok před jejím narozením, poslala osobně do redakce Hoam!

Tento snímek "lancknechtů" i z Klení na oslavách 600 let tehdy Německého Benešova 1933, tedy rok před jejím narozením, poslala osobně do redakce Hoam!

Repro Hoam!, 2001, č. 12, s. 75

První svaté přijímání v rodném Klení válečného roku 1942

První svaté přijímání v rodném Klení válečného roku 1942

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 5, s. 44

Žentour v Klení na snímku z jejího archívu

Žentour v Klení na snímku z jejího archívu

Repro J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače (2021), s. 111

Velký Klenský rybník, dříve zvaný "Herrenteich", tj. "Panský", na jejím snímku, pořízeném při pohledu směrem k jihu

Velký Klenský rybník, dříve zvaný "Herrenteich", tj. "Panský", na jejím snímku, pořízeném při pohledu směrem k jihu

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 36

Tady se Klení ocitlo na pohlednici nazvané "Obrazy z jižních Čech" v samém středu nalevo

Tady se Klení ocitlo na pohlednici nazvané "Obrazy z jižních Čech" v samém středu nalevo

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hájovna na Slepici s interiérem penzionu společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice

Hájovna na Slepici s interiérem penzionu společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice

Hájovna na Slepici s interiérem penzionu společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice

Repro V. Hokr, Pamětí Slepičích hor : Novohradsko, Doudlebsko, Trhosvinensko (2003), s. 14

Někdejší skalní rozhledna na vrcholu Slepice

Někdejší skalní rozhledna na vrcholu Slepice

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 505 a Glaube und Heimat, 2002, č. 4, s. 35

Vrchol Slepice (Vysoký kámen) dnes

Vrchol Slepice (Vysoký kámen) dnes

Repro www stránky Hvozd.eu, foto Jiří Nedorost

U odbočky na Kraví horu

U odbočky na Kraví horu

Foto Pavel Polák

Kohout od Soběnova

Kohout od Soběnova

Foto Pavel Polák

Dřevěná věž na Kohoutu postavená kdysi pro geodetické účely

Dřevěná věž na Kohoutu postavená kdysi pro geodetické účely

Repro Hoam!, 1994, č. 9, s. 687

Soběnov a Besednice (2021)

Soběnov a Besednice (2021)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist