logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIE VON EBNER-ESCHENBACHOVÁ

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 1043

Na rytině, jejímž autorem je Ludwig Michalek

Na rytině, jejímž autorem je Ludwig Michalek

Repro dtto, s. 1061

Matriční záznam o jejím narození a křtu

Repro Moravský zemský archiv Brno - Acta Publica

Se starší sestrou Friederikou v dětství

Se starší sestrou Friederikou v dětství

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 39, s. 9

Se svým manželem Moritzem von Ebner-Eschenbachem (1815-1898), technikem a vynálezcem, svým bratrancem (jeho matka Helena byla sestrou Mariina otce) a od roku 1874 polním maršálkem (současně s jmenováním byl penzionován a vykonal pak mj. cestu do Persie, kde byl jeho švagr hrabě Viktor Dubský rakouským velvyslancem)

Se svým manželem Moritzem von Ebner-Eschenbachem (1815-1898), technikem a vynálezcem, svým bratrancem (jeho matka Helena byla sestrou Mariina otce) a od roku 1874 polním maršálkem (současně s jmenováním byl penzionován a vykonal pak mj. cestu do Persie, kde byl jeho švagr hrabě Viktor Dubský rakouským velvyslancem)

Repro D. Striglová, Berühmt sein ist nichts. Marie von Ebner-Eschenbach : Eine Biographie (2016)

Repro R. Ohlbaum, Verdient um Österreich : bedeutende Persönlichkeiten sudetenländischer Herkunft (1977). s. 80

Její dopis z března roku 1892 spisovateli Karlu Emilu Franzosovi

Její dopis z března roku 1892 spisovateli Karlu Emilu Franzosovi

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 1049

Záznam o jejím úmrtí v knize zemřelých farnosti při vídeňském dómu sv. Štěpána

Repro Matricula Online

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 13. 3. 1916, s. 8 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jiný nekrolog s jejími portréty v 60 a 80 letech

Repro Wiener Bilder, 1916, č. 12, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Obálka (1890)

Obálka (1890)

Výbor z jejího díla (1931) vyšel péčí Jana Krejčího v edici "německé četby pro školy a širší veřejnost", vydávané ve Státním nakladatelství v Praze

Výbor z jejího díla (1931) vyšel péčí Jana Krejčího v edici "německé četby pro školy a širší veřejnost", vydávané ve Státním nakladatelství v Praze

Knihy Marie Ebnerové z Eschenbachu v nových českých překladech
v brněnském nakladatelství Barrister & Principal

Knihy Marie Ebnerové z Eschenbachu v nových českých překladech
v brněnském nakladatelství Barrister & Principal

Obálka (2016) českého výboru z jejího díla, který vydalo také nakladatelství Barrister & PrincipalObálka (2016) českého výboru z jejího díla, který vydalo také nakladatelství Barrister & Principal

Obálka (2016) českého výboru z jejího díla, který vydalo také nakladatelství Barrister & Principal

Obálka (2016) knihy o ní v salcburském nakladatelství Residenz Verlag

Obálka (2016) knihy o ní v salcburském nakladatelství Residenz Verlag

Repro www stránky Residenz Verlag

Na dvou rakouských poštovních známkách z roku 1966 a 1991

Na dvou rakouských poštovních známkách z roku 1966 a 1991

Na portrétu Karla Blaase z roku 1873, kdy jí bylo 43 let - její rodné příjmení je na něm ovšem psáno chybně "Dubsksy von Třebomislyc"

Na portrétu Karla Blaase z roku 1873, kdy jí bylo 43 let - její rodné příjmení je na něm ovšem psáno chybně "Dubsksy von Třebomislyc"

Repro www stránky Zeno.org

Její exlibris

Její exlibris

Repro J. Munzar, Marie von Ebner-Eschenbach : velká moravská spisovatelka německého jazyka (2003), frontispis

Další, heraldické exlibris

Další, heraldické exlibris

Repro ze sbírky Vladimíra Pospíšila

O jednom šumavském rodu

O jednom šumavském rodu

Repro Listy Prachaticka, 2. 2. 1995, s. 10

Novogotický zámek v Dubu u Prachatic na místě původního sídla rodu

Novogotický zámek v Dubu u Prachatic na místě původního sídla rodu

Novogotický zámek v Dubu u Prachatic na místě původního sídla rodu

Foto Jaroslav Šenigl

Interiér zámkuInteriér zámku

Interiér zámku

Foto Pavel Polák

Erb rodu Dubských

Erb rodu Dubských

Repro Ottův slovník naučný

Dnešní vlajka obce Dub, okres Prachatice

Dnešní vlajka obce Dub, okres Prachatice

Repro www stránky Best ...on line

Zámek v Hošticích nedaleko Kroměříže patřil Dubským až do roku 1945 - v parku kolem se ráda procházela

Zámek v Hošticích nedaleko Kroměříže patřil Dubským až do roku 1945 - v parku kolem se ráda procházela

Repro In Böhmen und Mähren geboren : 10 ausgewählte Lebensbilder (2007), s. 26

Hrobka ve Zdislavicích, kde je pochována

Hrobka ve Zdislavicích, kde je pochována

Repro J. Munzar, Marie von Ebner-Eschenbach : velká moravská spisovatelka německého jazyka (2003), s. 12

Medailon jejího prasynovce Franze hraběte Dubskyho (1883-1965), literáta jako ona, přítele Rilkeho a Bahra, na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Medailon jejího prasynovce Franze hraběte Dubskyho (1883-1965), literáta jako ona, přítele Rilkeho a Bahra, na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 32, s. 8

Obdivný text Arne Nováka

Obdivný text Arne Nováka

Repro M. Topor (ed.), Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (2017), s. 253

Článek o životě Marie von Ebner-Eschenbachové od Josefa Kramáře a Pavla Dorčáka

Repro Valašsko, 2001, č. 1, s. 12-13

Gertrud Fusseneggerová před bystou Marie von Ebner-Eschenbachové

Gertrud Fusseneggerová před bystou Marie von Ebner-Eschenbachové

Repro Deutsch-tschechischer Almanach / Německo-český almanach (1992), s. 29

Její pomník v Sankt Gilgen

Její pomník v Sankt Gilgen

Repro www stránky Wolfgangsee mit St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang

To, že je opravdu světoznámá, dosvědčuje tento anglický text ke snímku domu v rakouském Sankt Gilgen,
kde žila v letech 1889-1898

To, že je opravdu světoznámá, dosvědčuje tento anglický text ke snímku domu v rakouském Sankt Gilgen,
kde žila v letech 1889-1898

To, že je opravdu světoznámá, dosvědčuje tento anglický text ke snímku domu v rakouském Sankt Gilgen,
kde žila v letech 1889-1898

Repro www stránky VirtualTourist.com a Wikipedia

Notový záznam její zhudebněné básně

Notový záznam její zhudebněné básně

Repro Marie von Ebner-Eschenbach, Arbeitshilfe Nr. 33/1980, zadní strana obálky

Obnovený zájem o "největší německou spisovatelku 19. století" v roce stého jubilea jejího úmrtí

Obnovený zájem o "největší německou spisovatelku 19. století" v roce stého jubilea jejího úmrtí

Repro Lidové noviny, 12. 3. 2016, s. 24

"Zlatokorunský" příspěvek k ohlasu jejího díla

Repro Českokrumlovský deník

Film Věrný pes Krambambuli byl uveden roku 1940 i v tzv. Protektorátu

Film Věrný pes Krambambuli byl uveden roku 1940 i v tzv. Protektorátu

Repro www stránky Terryho ponožky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist