logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER DUSIK

Tři snímky ze semošické školní kroniky ho zachycují ve všech případech, tj. na záběrech z let 1934-1938,
    napravo stojícího pokaždé na stejném místě školní zahrady

Tři snímky ze semošické školní kroniky ho zachycují ve všech případech, tj. na záběrech z let 1934-1938,
napravo stojícího pokaždé na stejném místě školní zahrady

Repro Kronika obecné školy Semošice 1937-1939, SOkA Domažlice - Porta fontium

Budova školy v Semošicích

Budova školy v Semošicích

Repro Kronika obce Semošice 1948-1961, SOkA Domažlice - Porta fontium

V seznamu učitelů německých škol z roku 1928 je uveden i s dcerou Hildou, tehdy neumístěnou

V seznamu učitelů německých škol z roku 1928 je uveden i s dcerou Hildou, tehdy neumístěnou

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 65

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Bukovec s přípisem o jeho druhé svatbě v roce 1933

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam oddací matriky farní obce Železná (Eisendorf), kde tehdy učil, o jeho první svatbě, kterou tu 17. října roku 1905 farář Jakob Podlaha spojil čtyřiadvacetiletého Petera Dusika ve svazek manželský se sedmnáctiletou Marií Bendovou, 23. prosince roku 1887 v Mostku (Schwanenbrückl) čp. 13 narozenou dcerou v době svatby řídícího učitele v Železné Franze Bendy a jeho ženy Marie, roz. Schröpferové z Pivoně (Stockau) čp. 5

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V Železné ho oddával farář Jakob Podlaha, zde na snímku z tamní farní kroniky

V Železné ho oddával farář Jakob Podlaha, zde na snímku z tamní farní kroniky

Repro Kronika farnosti Železná 1915-1938, SOkA Domažlice - SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka (1939) knihy, jejímž se stal spoluautorem vedle Karlmanna Pöhnla

Obálka (1939) knihy, jejímž se stal spoluautorem vedle Karlmanna Pöhnla

O "Niklovi z Niklasbergu", ochránci Českého lesa i z knihy, jejímž se stal Dusik spoluautorem a která se tu připomíná jako jeden z pramenů nového českého zpracování "pověstí z kraje od Starého Herštejna po Přimdu"

Repro www stránky Žena-In.cz

Jeho pověst ze Semošic, provázená na stránkách krajanského časopisu snímkem,
    který se pozdeji stal obálkou semošické pamětní knihy Karla Sticha

Jeho pověst ze Semošic, provázená na stránkách krajanského časopisu snímkem,
který se pozdeji stal obálkou semošické pamětní knihy Karla Sticha

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 371

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist