logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ DUNZENDORFER

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 7, s. 66

Pod mariánským oltářem, kde stojí jeho svíce od svatého přijímání v roce 1934, kdy mu bylo 7 let

Pod mariánským oltářem, kde stojí jeho svíce od svatého přijímání v roce 1934, kdy mu bylo 7 let

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 9/10, s. 77

Na Tři krále 1997 stojí na zahradě v Denkhofu s malými koledníky

Na Tři krále 1997 stojí na zahradě v Denkhofu s malými koledníky

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 1, s. 55

Hornodvořišťský "ročník 1927" při setkání v Reichenthalu 16. srpna roku 1997: on je tu stojící první zprava, druhý zleva stojí Felix Denkmayr

Hornodvořišťský "ročník 1927" při setkání v Reichenthalu 16. srpna roku 1997: on je tu stojící první zprava, druhý zleva stojí Felix Denkmayr

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 11, s.72

Na snímku doprovázejícím jeho nekrolog v krajanském měsíčníku

Na snímku doprovázejícím jeho nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 12, s. 49

Rodový katastr v matrice farní obce Horní Dvořiště, kde Dunzendorferové zabírají plných šest stran, obsahuje i tento záznam o rodině jeho praděda

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o dědově a otcově rodině v rodovém katastru farní matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto je připomenut i s Felixem Denkmayerem u pamětní desky vyhnancům z Horního Dvořiště na kostele v Reichenthalu (viz i Rudolf Schöllhammer)Takto je připomenut i s Felixem Denkmayerem u pamětní desky vyhnancům z Horního Dvořiště na kostele v Reichenthalu (viz i Rudolf Schöllhammer)

Takto je připomenut i s Felixem Denkmayerem u pamětní desky vyhnancům z Horního Dvořiště na kostele v Reichenthalu (viz i Rudolf Schöllhammer)

Foto Pavel Polák

Hlavní oltář kostela sv. Michaela archanděla v Horním Dvořišti

Hlavní oltář kostela sv. Michaela archanděla v Horním Dvořišti

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 3, s. 80

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist