logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL DOUŠA

Repro Kronika farnosti Železná 1915-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

S ministranty a zaměstnanci správy kostela v Železné v roce 1936

S ministranty a zaměstnanci správy kostela v Železné v roce 1936

Repro Kronika farnosti Železná 1915-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Už první jeho rukou psané řádky ve farní kronice svědčí o výjimečném osobním přístupu

Repro Kronika farnosti Železná 1754-1915 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Titulní list dalšího svazku jím vedené kronikyTitulní list dalšího svazku jím vedené kroniky

Titulní list dalšího svazku jím vedené kroniky

Repro Kronika farnosti Železná 1915-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Leták, vlepený do kroniky farnosti Železná

Repro Kronika farnosti Železná 1915-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Parte, vlepené do poběžovické školní kroniky

Parte, vlepené do poběžovické školní kroniky

Repro Kronika obecné školy Poběžovice 1918-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam o jeho skonu ze stránek šitbořské farní kroniky

Záznam o jeho skonu ze stránek šitbořské farní kroniky

Repro Kronika farnosti Šitboř 1876-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

"Farní ulice" v Železné na staré pohlednici

"Farní ulice" v Železné na staré pohlednici

Repro www stránky Historické fotografie

Kostel sv. Barbory před zánikem na snímku z roku 1965

Kostel sv. Barbory před zánikem na snímku z roku 1965

Repro www stránky Zničené kostely (NPÚ Plzeň)

Snímek z roku 1992 zachycuje náhrobky a pozůstatky zemřelých
 ze hřbitova v Železné, odkryté při stavbě silnice

Snímek z roku 1992 zachycuje náhrobky a pozůstatky zemřelých
ze hřbitova v Železné, odkryté při stavbě silnice

Repro www stránky Zničené kostely (Glaube und Heimat)

Kasárna Pohraniční stráže na místě zničeného kostela

Kasárna Pohraniční stráže na místě zničeného kostela

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Marie Šulcová

Kostel sv. Klimenta v rodných Chlumčanech u Loun

Kostel sv. Klimenta v rodných Chlumčanech u Loun

Repro Wikipedia, foto Gortyna

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist