logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOTTFRIED DOLEJSCH

"Dolejsch-Haus" v Prachaticích se dnes označuje jménem Husův dům

Je sotva dnes někomu známo, že tato nádherná budova náležela kdysi Johannu a Johanně Dolejschovým. Byli to rodiče Gottfrieda Dolejsche, dnes žijícího v Bavorské Železné Rudě (v originále "Bayerisch Eisenstein" - pozn. překl.), manžela zesnulé německé reprezentantky v alpském lyžování a medailistky ze ZOH ve Squaw Valley 1960 Sonji Sperl-Dolejschové (zůstala po ní v Bayerisch Eisenstein restaurace a penzion "Sonja" - pozn. překl.). Johann Dolejsch (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) "mladší" zdědil tento prachatický dům v roce 1916 od svých rodičů Johanna Dolejsche "staršího" a jeho ženy Aloisie, roz. Lentesové. V čase vyhnání německých obyvatel z Prachatic byla budova a pozemky k ní příslušející rodině Dolejschově vyvlastněny. Rodný dům (v originále "das Elternhaus", doslova tedy rodičovský dům" - pozn. překl.) se nachází v dnešní Husově ulici na rohu ulice Věžní (i německy bývala označována "Turmgasse" - pozn. překl.) a jeho vlastníkem je dnes město Prachatice. Zdivo je v jádře gotické, v letech 1540-1557 byl však dům přestavěn v renesančním slohu. Působivá, bohatě "psaníčkovými" sgrafity zdobená fasáda pochází z roku 1555. Budova se dodnes zachovala v této podobě.
Z rešerší nad seznamem měšťanských majitelů prachatických domů mohl Gottfried Dolejsch vyvodit, že v roce 1704 byl majitelem čp. 71 Johann Eysner, který ten dům zdědil po jisté Amalii Minürové. V 19. století pak v následné dědické posloupnosti přešel dům do vlastnictví rodiny Dolejschovy. Poněvadž reformátor Jan Hus jako možný žák latinské městské školy v Prachaticích snad kdysi obýval i někdejší tuto lokalitu, nese dnes památkově chráněná budova jméno Husův dům.


Der Böhmerwald, 2022, č. 7, s. 15

Gottfried Dolejsch, vrchní policejní komisař bavorské "Grenzpolizei" v.v., žije podle parte své ženy Sonji Sperl-Dolejschové z roku 2020 v Bavorské Železné Rudě, kde od roku 1971 vedl místní služebnu při dnešním hraničním přechodu do Alžbětína. Se Sonjou Sperlovou, známou německou lyžařkou a účastnicí olympijských her, se oženil až poté, co uzavřel 11. října 1961 ve Furth im Wald sňatek s tamní slečnou Isabellou Hastreiterovou, jak o tom referuje krajanský časopis Böhmerwäldler Heimatbrief ve svém 11. čísle téhož ročníku 1961. Lyžařčin životopis přitom uvádí, že Sonja Sperlová se vdala už roku 1960. Její svatba s Gottfriedem Dolejschem nebyla tedy ani pro ni prvou v pořadí. Gottfriedův otec Johann Dolejsch "mladší", narozený podle zcela českého záznamu křestní matriky ve Strakonicích, byl synem Johanna Dolejsche "staršího", který se do Prachatic k Lentesům na čp. 71 v Prachaticích přiženil roku 1891 jako tehdejší c.k. soudní kancelista ve Volarech (Wallern). Podle pozdějšího přípisu na strakonickém křestním záznamu se "Jan Arnošt Dolejš", jak je tu Johann Ernst Dolejsch "mladší" psán, dne 27. prosince 1924 bral už v Prachaticích s Johannou Czastkovou (*18. července 1894 v Horní Vltavici /Obermoldau/), dcerou hornovltavického řídícího učitele Hugona Petera Czastky (ten má na webových stranách Kohoutího kříže i své samostatné zastoupení) a jeho ženy Johanny, roz. Fiedlerové. Z rožmberského rodového katastru se dovídáme, že se tu manželům Dolejschovým narodil 2. června roku 1936 syn Gottfried Ernst.

- - - - -
* Rožmberk nad Vltavou / Prachatice / Furth im Wald / Bayerisch Eisenstein

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Foto rodiny Dolejschovy s bratry Eberhardem a Gottfriedem
Otcův záznam v "rodovém katastru", jak bývá jinak zván matriční index města Rožmberk nad Vltavou, z něhož vysvítá i datum narození Gottfrieda Dolejsche
Zpráva o jeho první svatbě v krajanském měsíčníku

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist