logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER DOLCH

O sobě

Narodil jsem se v roce 1894 v Mnichově (v originále "in München", přesně na den to bylo 29. prosince onoho roku - pozn. překl.), studoval jsem tam hned po první světové válce, které jsem se účastnil na západní frontě, obor kresby a byl jsem následně na Akademii žákem Hermanna Groebera (ve své době žádaný malíř žil v letech 1865-1935 - pozn. překl.).
Od roku 1927 působím jako pedagog na umělecké škole v Ambergu (bavorské, přesněji hornofalcké město má s českou historii jistou souvislost tím, že se tu narodil český "zimní král" Fridrich Falcký /1596-1632/ - pozn. překl.) a měl jsem odtud brzy možnost poznat a také si zamilovat Bavorský les jako jednu z oblastí, v níž jsem nalezl hlavní tématické těžiště své výtvarné tvorby. Už po řadu let mohu své práce prezentovat na nejrůznějších výstavách, ve starém Skleněném paláci (Glaspalast) stejně jako v novém Domě německého umění (Haus der Deutschen Kunst) v Mnichově (k Domu německého umění /dnes Dům umění/ byl po zničení starého Skleněného paláce požárem v roce 1931 položen základní kámen samotným Adolfem Hitlerem dva rok nato 15. října 1933 a "nový Glaspalast" byl slavnostně otevřen 18. července 1937 velkou výstavou německého umění, která se pak stala až do roku 1944 každoroční nacistickou propagační akcí - pozn. překl.) a v mnoha jiných městech; souborné výstavy svých děl jsem až dosud uspořádal v Mnichově, Řezně (Regensburg), Norimberku (Nürnberg), Karlsruhe, Würzburgu, Bambergu a Ambergu.
Různé moje obrazy jsou v majetku galerií, státních a stranických služeben, podniků atd.. Na župní umělecké výstavě roku 1941 v Bayreuthu jsem získal čestnou cenu za malířské dílo.
Usiluji v malbě i kresbě jak o portrétní a figurální, tak o krajinářský projev. Našim nepřekonaným starým stejně jako velkým novým mistrům se pokouším přiblížit vážností své práce, čistotou a jasností výrazu, aniž bych je jakkoli čistě vnějškově napodoboval.


Der Bayerwald, 1942, č. 1, s. 17

Za války, kdy Šumava připadla sousední "Říši", představil zpravodaj tehdejšího sdružení Bayerisch-Böhmischer Waldverein e.V. v rámci prezentace výtvarných umělců, zabývajících se ve svém díle krajinou a lidmi Bavorského lesa a Šumavy, na jednom z předních míst i osobnost malíře a kreslíře Waltera Dolcha. Jeho při té příležitosti publikovaný dopis redakci naše textová ukázka uvádí v českém překladu. K umělcovu vlastnímu životopisu lze dodat, že studoval nejprve na mnichovské uměleckoprůmyslové škole, kde byl jeho učitelem Maximilian Dasio (malíř a také medailér, žil v letech 1865-1954 a jeho žákem byl i Josef Mauder, zastoupený také samostatně na webových stranách Kohoutího kříže). Studia na Akademii spadají do let 1924-1925. V roce 1943 byla Dolchovi udělena hornofalcká kulturní cena, v roce 1952 pak Nordgau-Kulturpreis města Ambergu. Od roku 1965 přesídlil malíř do Dingelsdorfu na Bodensee, zemřel 17. ledna 1970 v Kostnici (Konstanz), spjaté rovněž s českou historií. Když vidím Dolchův triptych Vnitřek lesa (Das Waldinnere) či na jednom z jeho obrazů hřeben Ostrého (Osser), vytane mi na mysli význam slova, jež je jeho příjmením, totiž "dýka". Obrazy opravdu mohou nabývat stejně nebývalé síly jako dějiny. Třeba právě dějiny Šumavy a Bavorského lesa.

- - - - -
* Mnichov (BY) / hora Ostrý / † † † Kostnice (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

O něm v časopise Der Bayerwald v roce 1942
Obálka téhož čísla časopisu Der Bayerwald s reprodukcí jeho olejomalby nazvané Předjaří v Bavorském lese
Obrazový triptych "Vnitřek lesa" s umělcovým životopisem
Olej na kartonu s názvem "Holzfäller" ("Dřevorubec") z roku 1945

zobrazit všechny přílohy

TOPlist