logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KARL DIMTER

V sedmdesáti letech

V sedmdesáti letech

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2006, s. 81

Obálka (1932) jeho knihy, kterou vydal vlastním nákladem a chtěl jí podnítit rozvoj cizineckého ruchu na Šumavě

Obálka (1932) jeho knihy, kterou vydal vlastním nákladem a chtěl jí podnítit rozvoj cizineckého ruchu na Šumavě

Báseň otištěná v časopise Waldheimat a Rýzmberk na linorytu žáka Roberta Staubera, použitém i jako ilustrace Dimterovy knihy "Das Böhmische-bairische Landestor - Eine Heimatfibel für die Deutschen des Tauser Bezirkes" (viz i Hugo Rokyta)

Báseň otištěná v časopise Waldheimat a Rýzmberk na linorytu žáka Roberta Staubera, použitém i jako ilustrace Dimterovy knihy "Das Böhmische-bairische Landestor - Eine Heimatfibel für die Deutschen des Tauser Bezirkes" (viz i Hugo Rokyta)

Repro Waldheimat. 1927, č. 7, s. 111

Návrší se zříceninou hradu Rýzmberk na snímku z počátku 20. století vpředu se vsí Podzámčí

Návrší se zříceninou hradu Rýzmberk na snímku z počátku 20. století vpředu se vsí Podzámčí

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 147 (ze sbírek Vlastivědného muzea v Klatovech)

Hrad Rýzmberk

Hrad Rýzmberk

Repro Domažlicko a Kdyňsko, Historicko-turistický průvodce č. 5 (1996), s. obr. příl.

Rozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedleRozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedle

Rozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedle

Foto Josef Pecka

Jeho "nová šumavská hymna", otištěná 11. ledna roku 1935 v tachovském německém listě "Westböhmischer Grenzbote" a zpívaná na nápěv "Hoch vom Dachstein an"

Jeho "nová šumavská hymna", otištěná 11. ledna roku 1935 v tachovském německém listě "Westböhmischer Grenzbote" a zpívaná na nápěv "Hoch vom Dachstein an"

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 370-371

Rodná Kubička na mapě stabilního katastru z roku 1838

Rodná Kubička na mapě stabilního katastru z roku 1838

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124

Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Článek v Domažlickém deníku z října 2011 o zaniklé Kubičce (klikněte na náhled)

Článek v Domažlickém deníku z října 2011 o zaniklé Kubičce (klikněte na náhled)

Repro Domažlický deník.cz

Jen tato místní tabule svědčí o tom, že zde kdysi stávala Kubička, za jeho narození zvaná Plassendorf,
kde v devíti usedlostech žilo 47 obyvatel, z toho 41 Němců

Jen tato místní tabule svědčí o tom, že zde kdysi stávala Kubička, za jeho narození zvaná Plassendorf,
kde v devíti usedlostech žilo 47 obyvatel, z toho 41 Němců

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 2007, s. 32

Zbytky propadlého stropu na snímku z roku 1991 jsou jedním z mála pozůstatků Dimterovy rodné vsi Kubička

Zbytky propadlého stropu na snímku z roku 1991 jsou jedním z mála pozůstatků Dimterovy rodné vsi Kubička

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124

Snímek otištěný k jeho textu "Amerika"

Snímek otištěný k jeho textu "Amerika"

Repro Waldheimat, 1927, č. 8, s. 132

Záběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnesZáběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnes

Záběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnes

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 532

Zimní snímek z "Ameriky" dnes

Zimní snímek z "Ameriky" dnes

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2011, s. 10

Z rodných míst: pohled od Spálence (Prennet) na Ostrý a Javor

Z rodných míst: pohled od Spálence (Prennet) na Ostrý a Javor

Repro Hoam!, 1951, č. 6, s. 7

Starý Spálenec, v pozadí Vysoký Bogen

Starý Spálenec, v pozadí Vysoký Bogen

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 18, s. 552

Kaple ve vsi Mezholezy, jejíž jméno nedovedl nikdo vysvětlit, je to ale staročeská nadávka "mízoliz" pro místní

Kaple ve vsi Mezholezy, jejíž jméno nedovedl nikdo vysvětlit, je to ale staročeská nadávka "mízoliz" pro místní

Repro Unser Heimatkreis Bischofteinitz (1967), s. 168

Snímek z března roku 1989 připomíná vzhled československé "železné opony" u Spálence

Snímek z března roku 1989 připomíná vzhled československé "železné opony" u Spálence

Repro Der Bayerwald, 2008, č. 4, s. 71

Záhlaví listu Heimatbote, kam psal

Záhlaví listu Heimatbote, kam psal

Repro Sudetendeutsche Zeitung 214. 5. 1996, s. 1

Výsek mapy s jeho rodnou a zaniklou Kubičkou

Výsek mapy s jeho rodnou a zaniklou Kubičkou

Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), příl.

Strážní věž u rodné vsi při trati z Domažlic do Furth im Wald na snímku pořízeném roku 1968

Strážní věž u rodné vsi při trati z Domažlic do Furth im Wald na snímku pořízeném roku 1968

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 10, obálka

Jeho báseň jako frontispis knihy Bezirk Hostau (1977) vydané nakladatelstvím Wagner v Marktredwitz

Jeho báseň jako frontispis knihy Bezirk Hostau (1977) vydané nakladatelstvím Wagner v Marktredwitz

Portrét Eduarda Kupfera a jeho manželky Franzisky, spolumajitelů asi nejvýznamnější sklářské firmy českobavorského příhraničí ve Frauenthalu, Sorghofu a Fichtenbachu, jehož jméno lze číst i v záhlaví obchodního dopisu

Portrét Eduarda Kupfera a jeho manželky Franzisky, spolumajitelů asi nejvýznamnější sklářské firmy českobavorského příhraničí ve Frauenthalu, Sorghofu a Fichtenbachu, jehož jméno lze číst i v záhlaví obchodního dopisu

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 166

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 22 a 35

Leštírna a brusírna skla ve Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Leštírna a brusírna skla ve Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 104

Tři pohledy na někdejší Fichtenbach: ještě se sklárnou, bez ní už a nynější stav, kdy je zbořeno úplně všechno

Tři pohledy na někdejší Fichtenbach: ještě se sklárnou, bez ní už a nynější stav, kdy je zbořeno úplně všechno

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 66-67

Tady je už bývalá leštírna ve Fichtenbachu využita jako zříceninová kulisa tábora domažlických skautů v roce 1937

Tady je už bývalá leštírna ve Fichtenbachu využita jako zříceninová kulisa tábora domažlických skautů v roce 1937

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 45

Sklářské pánve z fichtenbašské sklárny slouží dnes na Folmavě jako nádoby na dešťovou vodu

Sklářské pánve z fichtenbašské sklárny slouží dnes na Folmavě jako nádoby na dešťovou vodu

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 56

"Co zbylo z Fichtenbachu" na webových stranách Týden.cz, odkazujících i na Dimterův text z "Kohoutího kříže"

"Co zbylo z Fichtenbachu" na webových stranách Týden.cz, odkazujících i na Dimterův text z "Kohoutího kříže"

Repro www stránky Týden.cz

Kaskáda sedmi "šlejfů" na horním toku Chladné Bystřice, vystavěné tu firmou Kupfer a Glaser v osmdesátých letech 19. století

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 54

Umrlčí prkna v nedaleké vsi Kohlstätten (Šnory)...

Umrlčí prkna v nedaleké vsi Kohlstätten (Šnory)...

Repro Hoam!, 1955, č. 11, s. 5

... a zaniklé Šnory dnes v témže záběru

... a zaniklé Šnory dnes v témže záběru

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Marie Šulcová

Na snímku z roku 1937 je zachycena lokomobila jako pohon mlátičky v Mrchojedech, zmiňovaných rovněž v jeho textu

Na snímku z roku 1937 je zachycena lokomobila jako pohon mlátičky v Mrchojedech, zmiňovaných rovněž v jeho textu

Repro Unser Heimatkreis Bischofteinitz (1967), s. 188

Masopust v Mrchojedech, na snímku rovněž z roku 1937

Masopust v Mrchojedech, na snímku rovněž z roku 1937

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 105

Kaple na návsi v Borovicích, kde prý také nebývalo radno dokazovat, že místní jméno "Worowitz" je původem české

Kaple na návsi v Borovicích, kde prý také nebývalo radno dokazovat, že místní jméno "Worowitz" je původem české

Repro Unser Heimatkreis Bischofteinitz (1967), s. 213

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist