logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KARL DIMTER

V sedmdesáti letech

V sedmdesáti letech

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2006, s. 81

Obálka (1932) jeho knihy, kterou vydal vlastním nákladem a chtěl jí podnítit rozvoj cizineckého ruchu na Šumavě

Obálka (1932) jeho knihy, kterou vydal vlastním nákladem a chtěl jí podnítit rozvoj cizineckého ruchu na Šumavě

Báseň otištěná v časopise Waldheimat a Rýzmberk na linorytu žáka Roberta Staubera, použitém i jako ilustrace Dimterovy knihy "Das Böhmische-bairische Landestor - Eine Heimatfibel für die Deutschen des Tauser Bezirkes" (viz i Hugo Rokyta)

Báseň otištěná v časopise Waldheimat a Rýzmberk na linorytu žáka Roberta Staubera, použitém i jako ilustrace Dimterovy knihy "Das Böhmische-bairische Landestor - Eine Heimatfibel für die Deutschen des Tauser Bezirkes" (viz i Hugo Rokyta)

Repro Waldheimat. 1927, č. 7, s. 111

Návrší se zříceninou hradu Rýzmberk na snímku z počátku 20. století vpředu se vsí Podzámčí

Návrší se zříceninou hradu Rýzmberk na snímku z počátku 20. století vpředu se vsí Podzámčí

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 147 (ze sbírek Vlastivědného muzea v Klatovech)

Hrad Rýzmberk

Hrad Rýzmberk

Repro Domažlicko a Kdyňsko, Historicko-turistický průvodce č. 5 (1996), s. obr. příl.

Jeho "nová šumavská hymna", otištěná 11. ledna roku 1935 v tachovském německém listě "Westböhmischer Grenzbote" a zpívaná na nápěv "Hoch vom Dachstein an"

Jeho "nová šumavská hymna", otištěná 11. ledna roku 1935 v tachovském německém listě "Westböhmischer Grenzbote" a zpívaná na nápěv "Hoch vom Dachstein an"

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 370-371

Rodná Kubička na mapě stabilního katastru z roku 1838

Rodná Kubička na mapě stabilního katastru z roku 1838

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124

Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Rodná ves Kubička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Článek v Domažlickém deníku z října 2011 o zaniklé Kubičce (klikněte na náhled)

Článek v Domažlickém deníku z října 2011 o zaniklé Kubičce (klikněte na náhled)

Repro Domažlický deník.cz

Jen tato místní tabule svědčí o tom, že zde kdysi stávala Kubička, za jeho narození zvaná Plassendorf,
kde v devíti usedlostech žilo 47 obyvatel, z toho 41 Němců

Jen tato místní tabule svědčí o tom, že zde kdysi stávala Kubička, za jeho narození zvaná Plassendorf,
kde v devíti usedlostech žilo 47 obyvatel, z toho 41 Němců

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 2007, s. 32

Zbytky propadlého stropu na snímku z roku 1991 jsou jedním z mála pozůstatků Dimterovy rodné vsi Kubička

Zbytky propadlého stropu na snímku z roku 1991 jsou jedním z mála pozůstatků Dimterovy rodné vsi Kubička

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 124

Snímek otištěný k jeho textu "Amerika"

Snímek otištěný k jeho textu "Amerika"

Repro Waldheimat, 1927, č. 8, s. 132

Záběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnesZáběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnes

Záběr téhož objektu u rybníka Amerika na snímku z roku 1931 a zříceniny budovy dnes

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 532

Zimní snímek z "Ameriky" dnes

Zimní snímek z "Ameriky" dnes

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2011, s. 10

Z rodných míst: pohled od Spálence (Prennet) na Ostrý a Javor

Z rodných míst: pohled od Spálence (Prennet) na Ostrý a Javor

Repro Hoam!, 1951, č. 6, s. 7

Starý Spálenec, v pozadí Vysoký Bogen

Starý Spálenec, v pozadí Vysoký Bogen

Repro Glaube und Heimat, 1951, č. 18, s. 552

Snímek z března roku 1989 připomíná vzhled československé "železné opony" u Spálence

Snímek z března roku 1989 připomíná vzhled československé "železné opony" u Spálence

Repro Der Bayerwald, 2008, č. 4, s. 71

Záhlaví listu Heimatbote, kam psal

Záhlaví listu Heimatbote, kam psal

Repro Sudetendeutsche Zeitung 214. 5. 1996, s. 1

Výsek mapy s jeho rodnou a zaniklou Kubičkou

Výsek mapy s jeho rodnou a zaniklou Kubičkou

Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), příl.

Strážní věž u rodné vsi při trati z Domažlic do Furth im Wald na snímku pořízeném roku 1968

Strážní věž u rodné vsi při trati z Domažlic do Furth im Wald na snímku pořízeném roku 1968

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 10, obálka

Jeho báseň jako frontispis knihy Bezirk Hostau (1977) vydané nakladatelstvím Wagner v Marktredwitz

Jeho báseň jako frontispis knihy Bezirk Hostau (1977) vydané nakladatelstvím Wagner v Marktredwitz

Portrét Eduarda Kupfera a jeho manželky Franzisky, spolumajitelů asi nejvýznamnější sklářské firmy českobavorského příhraničí ve Frauenthalu, Sorghofu a Fichtenbachu, jehož jméno lze číst i v záhlaví obchodního dopisu

Portrét Eduarda Kupfera a jeho manželky Franzisky, spolumajitelů asi nejvýznamnější sklářské firmy českobavorského příhraničí ve Frauenthalu, Sorghofu a Fichtenbachu, jehož jméno lze číst i v záhlaví obchodního dopisu

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 166

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Skláři z Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 22 a 35

Leštírna a brusírna skla ve Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Leštírna a brusírna skla ve Fichtenbachu na snímku z doby kolem roku 1900

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 104

Tři pohledy na někdejší Fichtenbach: ještě se sklárnou, bez ní už a nynější stav, kdy je zbořeno úplně všechno

Tři pohledy na někdejší Fichtenbach: ještě se sklárnou, bez ní už a nynější stav, kdy je zbořeno úplně všechno

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa : osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot. I., Domažlicko (2007), s. 66-67

Tady je už bývalá leštírna ve Fichtenbachu využita jako zříceninová kulisa tábora domažlických skautů v roce 1937

Tady je už bývalá leštírna ve Fichtenbachu využita jako zříceninová kulisa tábora domažlických skautů v roce 1937

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 45

Sklářské pánve z fichtenbašské sklárny slouží dnes na Folmavě jako nádoby na dešťovou vodu

Sklářské pánve z fichtenbašské sklárny slouží dnes na Folmavě jako nádoby na dešťovou vodu

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 56

"Co zbylo z Fichtenbachu" na webových stranách Týden.cz, odkazujících i na Dimterův text z "Kohoutího kříže"

"Co zbylo z Fichtenbachu" na webových stranách Týden.cz, odkazujících i na Dimterův text z "Kohoutího kříže"

Repro www stránky Týden.cz

Kaskáda sedmi "šlejfů" na horním toku Chladné Bystřice, vystavěné tu firmou Kupfer a Glaser v osmdesátých letech 19. století

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku : místopis skláren, brusíren a leštíren (2009), s. 54

Umrlčí prkna v nedaleké vsi Kohlstätten (Šnory)...

Umrlčí prkna v nedaleké vsi Kohlstätten (Šnory)...

Repro Hoam!, 1955, č. 11, s. 5

... a zaniklé Šnory dnes v témže záběru

... a zaniklé Šnory dnes v témže záběru

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Marie Šulcová

Masopust v Mrchojedech (Morchowa), zmiňovaných rovněž v jeho textu, na snímku z roku 1937

Masopust v Mrchojedech (Morchowa), zmiňovaných rovněž v jeho textu, na snímku z roku 1937

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 105

Rozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedleRozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedle

Rozhledna na věži hradu Rýzmberk s chatou vedle

Foto Josef Pecka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist