logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL DIMPL

Repro Bezirk Hostau - Heimat zwischen

Repro Bezirk Hostau - Heimat zwischen

Böhmerwald und Egerland (1977), s. 605

O diamantové svatbě 1981

O diamantové svatbě 1981

Repro archív autora

O něm a o tehdy zbrusu nových webových stránkách Kohoutího kříže se takto docela podrobně rozepsala v roce 2001 Angelika Fechterová na stránkách krajanského měsíčníku, který s manželem Arminem Fechterem léta rediguje

Repro Hoam!, 2001, č. 12, s. 17-18

Podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Eisendorf (dnes zcela zaniklá Železná, tehdejší soudní okres Hostouň /Hostau/, okresní hejtmanství Horšovský Týn /Bischofteinitz/) narodil se tu ve stavení čp. 63 a byl ještě téhož dne 13. listopadu roku 1891 zdejším farářem Johannem Nepomukem Hügelem i pokřtěn jako Karl Borromäus Dimpl - otec Carl Dimpl, hostinský a majitel hospodářství v rodném domě chlapcově, byl synem výměnkáře v témže stavení Josefa Dimpla a Cathariny, roz. Pöhnlové ze Železné čp. 14, novorozencova matka Theresia byla dcerou mlynáře v Železné čp. 100 Petera Sieglera a jeho ženy Marie, roz. Zieglerové ze Železné čp. 72

Repro SOA v Plzni - Acta Publica

Tolik domů měla Železná ještě na indikační skice z roku 1838

Tolik domů měla Železná ještě na indikační skice z roku 1838

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 28

Železná před rokem 1945...

Železná před rokem 1945...

Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), s. 66

... kostel svaté Barbory v rodné obci při mši také někdy před rokem 1945...

... kostel svaté Barbory v rodné obci při mši také někdy před rokem 1945...

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 499, z archivu Z. Procházky

... a týž kostel v Železné před demolicí v roce 1965

... a týž kostel v Železné před demolicí v roce 1965

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 30

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 200

Filmová reportáž o Eisendorfu i s původní orientační tabulí byla natočena v roce 1946 po vyhnání Němců

Filmová reportáž o Eisendorfu i s původní orientační tabulí byla natočena v roce 1946 po vyhnání Němců

Repro www stránky České televize

Rota pohraniční stráže Železná, vybudovaná v místech zničeného kostela a hřbitova

Rota pohraniční stráže Železná, vybudovaná v místech zničeného kostela a hřbitova

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa. I., Domažlicko (2017), s. 31

Hornofalcký Weiden, kde zemřelHornofalcký Weiden, kde zemřel

Hornofalcký Weiden, kde zemřel

Foto Ivo Kareš

TOPlist