logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL DIMPL

Repro Bezirk Hostau - Heimat zwischen Böhmerwald und Egerland (1977), s. 605

O diamantové svatbě 1981

O diamantové svatbě 1981

Repro archív Kohoutího kříže

O něm a o tehdy zbrusu nových webových stránkách Kohoutího kříže se takto docela podrobně rozepsala v roce 2001 Angelika Fechterová na stránkách krajanského měsíčníku, který s manželem Arminem Fechterem léta rediguje

Repro Hoam!, 2001, č. 12, s. 17-18

Podle tohoto záznamu křestní matriky farní obce Eisendorf (dnes zcela zaniklá Železná, tehdejší soudní okres Hostouň /Hostau/, okresní hejtmanství Horšovský Týn /Bischofteinitz/) narodil se tu ve stavení čp. 63 a byl ještě téhož dne 13. listopadu roku 1891 zdejším farářem Johannem Nepomukem Hügelem i pokřtěn jako Karl Borromäus Dimpl - otec Carl Dimpl, hostinský a majitel hospodářství v rodném domě chlapcově, byl synem výměnkáře v témže stavení Josefa Dimpla a Cathariny, roz. Pöhnlové ze Železné čp. 14, novorozencova matka Theresia byla dcerou mlynáře v Železné čp. 100 Petera Sieglera a jeho ženy Marie, roz. Zieglerové ze Železné čp. 72

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Tolik domů měla Železná ještě na indikační skice z roku 1838

Tolik domů měla Železná ještě na indikační skice z roku 1838

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 28

Železná před rokem 1945...

Železná před rokem 1945...

Repro Český les - Domažlicko, Historicko-turistický průvodce č. 1 (1992), s. 66

... kostel svaté Barbory v rodné obci při mši také někdy před rokem 1945...

... kostel svaté Barbory v rodné obci při mši také někdy před rokem 1945...

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 499, z archivu Z. Procházky

... a týž kostel v Železné před demolicí v roce 1965

... a týž kostel v Železné před demolicí v roce 1965

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 30

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Železná (viz i Josef Nussbaumer) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 200

Filmová reportáž o Eisendorfu i s původní orientační tabulí byla natočena v roce 1946 po vyhnání Němců

Filmová reportáž o Eisendorfu i s původní orientační tabulí byla natočena v roce 1946 po vyhnání Němců

Repro www stránky České televize

Rota pohraniční stráže Železná, vybudovaná v místech zničeného kostela a hřbitova

Rota pohraniční stráže Železná, vybudovaná v místech zničeného kostela a hřbitova

Repro Z. Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa. I., Domažlicko (2017), s. 31

Hornofalcký Weiden, kde zemřelHornofalcký Weiden, kde zemřel

Hornofalcký Weiden, kde zemřel

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist