logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ DICHTL

Jeho podobenka na výzvě k podpoře
Díla biskupa Neumanna

Jeho podobenka na výzvě k podpoře
Díla biskupa Neumanna

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 317

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Polná na Šumavě s přípisem o datu úmrtí
v tehdy "říšském" Krumlově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům v Polečnici zvaný "Josefmhaus"

Rodný dům v Polečnici zvaný "Josefmhaus"

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 16, s. 689

Jako mladý bohoslovec v Římě

Jako mladý bohoslovec v Římě

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 22, s. 922

S otcem a bratrem Josefem, katechetou v Českých Budějovicích (1884-1918)

S otcem a bratrem Josefem, katechetou v Českých Budějovicích (1884-1918)

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 23, s. 963

Tady jsou bratři Franz a Josef Dichtlovi, oba katecheti na obecné škole, zapsáni za sebou na archu sčítání lidu z roku 1910 na českobudějovické adrese Krausgasse (dnes Riegrova ulice) se starým orientačním číslem 15 i se služebnou Rosou Schneedorferovou z Třešňového Újezdce (Wagnern)

Repro Sčítání lidu 1910, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům v Riegrově ulici (dnes č. 21/1796) na snímku z roku 2022

Dům v Riegrově ulici (dnes č. 21/1796) na snímku z roku 2022

Foto Ivo Kareš

Parte bratra Josefa, pod nímž je podepsán

Parte bratra Josefa, pod nímž je podepsán

Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 79, s. 5

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 41 v dnešní českokrumlovské Rooseveltově ulici (tehdy "Adalbert Stifter-Gasse") dosvědčuje, že tu s ním tehdy bydlila neteř Marie Rienmüllerová a spolu s ní i jeho synovec Josef Dichtl

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlove (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 41 v českokrumlovské Rooseveltově ulici na snímku z roku 2018

Dům čp. 41 v českokrumlovské Rooseveltově ulici na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

Polečnice dnes (viz i Josef Dichtl)

Polečnice dnes (viz i Josef Dichtl)

Foto Ivo Kareš

Podstavec kříže na někdejší polečnické návsi

Podstavec kříže na někdejší polečnické návsi

Foto Jiří Novotný

Polná s kostelem sv. Martina, kde byl pokřtěn a kde oslavil primici

Polná s kostelem sv. Martina, kde byl pokřtěn a kde oslavil primici

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist