logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FELIX DENKMAYR

Repro Freistädter Rundschau, 1997, č. 37, s. 8

Na snímku ze srpna 1993 sedí Felix Denkmayr na padlém modřínu, který byl zasazen v roce 1913 a obnášel dva plnometry dřeva, což by stačilo k ročnímu otopu rodinného domu

Na snímku ze srpna 1993 sedí Felix Denkmayr na padlém modřínu, který byl zasazen v roce 1913 a obnášel dva plnometry dřeva, což by stačilo k ročnímu otopu rodinného domu

>Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.

Odleva tu vidíme vyšebrodského převora otce Iva, starostu Horního Dvořiště Vaňka, Felixe Denkmayra
a biskupa Antonína Lišku při slavnosti svěcení zvonů v Horním Dvořišti 13. srpna 1994

Odleva tu vidíme vyšebrodského převora otce Iva, starostu Horního Dvořiště Vaňka, Felixe Denkmayra
a biskupa Antonína Lišku při slavnosti svěcení zvonů v Horním Dvořišti 13. srpna 1994

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 11, s. 81

Za pultem varhan na kruchtě kostela v Horním Dvořišti

Za pultem varhan na kruchtě kostela v Horním Dvořišti

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 3, s. 63

Jeho syn P. Josef Denkmayr v den své kněžské primice s vídeňským arcibiskupem Schönbornem

Jeho syn P. Josef Denkmayr v den své kněžské primice s vídeňským arcibiskupem Schönbornem

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 7, s. 5

Záznam hornodvořišťské oddací matriky o svatbě jeho otce Franze Denkmayra v květnu roku 1924 s ovdovělou Marií Lonsingovou, roz. Katzmayrovou - ženich je tu farním administrátorem Friedrichem Quatemberem (žil v letech 1865-1940 a byl rodákem z Kamenné /Sacherles/ stejně jako Matthäus /Gregor/ Quatember, samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže) kupodivu psán příjmením Denkmaier - jako svědkové se podepsali otec ženicha Filip Denkmayr a otec nevěsty Michael Katzmair (je vidět, že "pravopis" kolísal všeobecně)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto záznamu v "abecedním výtahu ze všech matrik" farní obce Horní Dvořiště se narodil 15. února roku 1927 jako druhé nejstarší dítě z pěti potomků rolníka v Konrátově čp. 8 Franze Denkmayra, narozeného dne 4. listopadu 1896 v hornorakouském Liebenschlagu (dnes místní část městyse Schenkenfelden) čp. 4, kde jeho otec Filipp Denkmayr hospodařil se svou ženou Annou, roz. Forstnerovou původem z Unterlaimbachu (dnes místní část obce Bad Leonfelden), a Franzovy přesně o tři roky starší ženy Marie Lonsingové, dcery rolníka v Německém Heršláku (německy Deutsch Hörschlag, dnes část městyse Rainbach im Mühlkreis) čp. 13 (kde Marie také 4. listopadu 1893 přišla na svět), a jeho ženy Theresie, roz. Umdaschové ze Stiftungu (dnes rovněž část městyse Rainbach im Mühlkreis)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záběr z Německého Heršláku, odkud pocházela jeho matka

Záběr z Německého Heršláku, odkud pocházela jeho matka

Foto Pavel Polák

Obálka (1999) vlastním nákladem vydané "pamětní knihy farní obci Oberhaid"

Obálka (1999) vlastním nákladem vydané "pamětní knihy farní obci Oberhaid"

Inzerát na jeho knihu na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 11, s. 127

Parte se smutečním projevem Johannese Spörkera

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 5, s. 35

Hrob v ReichenthaluHrob v Reichenthalu

Hrob v Reichenthalu

Foto Pavel Polák

Pamětní deska, umístěná na kostele v Horním Dvořišti

Pamětní deska, umístěná na kostele v Horním Dvořišti

Foto Pavel Polák

Bolestný Kristus z Horního Dvořiště, dnes ve sbírce středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Bolestný Kristus z Horního Dvořiště, dnes ve sbírce středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 35

Čtyři hoši Denkmayrovi v Konrátově roku 1931

Čtyři hoši Denkmayrovi v Konrátově roku 1931

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 6, s. 53

Dům Denkmayrových v zaniklém Konrátově kdysi...

Dům Denkmayrových v zaniklém Konrátově kdysi...

Dům Denkmayrových v zaniklém Konrátově kdysi...

Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.
a Glaube und Heimat, 1994, č. 3, s. 57

... a dnes

... a dnes

Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.

Rodný Konrátov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Rodný Konrátov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Rodný Konrátov na leteckých snímcích z let 1952 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Mlýn zvaný Edelmühle

Mlýn zvaný Edelmühle

Repro F. a M. Denkmayrovi, Gedenkbuch für die Pfarrgemeinde Oberhaid (1999), obr. příl.

Obnovená kaplička u Dolní Drkolné

Obnovená kaplička u Dolní Drkolné

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist