logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS DEISSINGER

Mezi dvěma domovy

Kdy jsem vlastně poprvé vstoupil na půdu té země, která se mi měla stát později druhým domovem? Bylo mi tenkrát třináct a vinu za to nese nejstarší bratr mého otce, strýc Eduard, který byl už po léta městským lékařem v lineckém Urfahru a vlastnil venkovský dům v obci Kirchschlag. Ležela vysoko nad rovinou Dunaje a šuměly kolem ní nádherné lesy, sestávala tenkrát jen z několika málo domů a byla někdejší velkou láskou školního rady Adalberta Stiftera. Dosud tam stál, byť i trochu už přece jen opršelý "Lázeňský dům", v němž spisovatel kdysi pobýval a strýc Eduard dokonce předtím, než získal své zmíněné venkovské sídlo, vlastnil dlouhý čas právě ony prostory, v nichž Stifter psal, maloval, hloubal a obracel hvězdářský dalekohled k nočnímu nebi. I strýce ostatně navštěvovaly múzy a zveršoval tu epos, obnášející v konečné podobě přes dvacet zpěvů: když zavřel oči navždy, byl to však stále pouhý fragment zamýšleného celku. Snad každý den své krátké dovolené věnoval přesto ten tak žádaný lékař, navštěvující své vzdálenější pacienty ještě většinou na koni, právě onomu básnickému dílu. Nu a sotva se tento dobrý a starostlivý muž doslechl, že bratrovy děti přepadl tam někde na Stříbrsku dávivý černý kašel, ani chvíli nezaváhal a pozval celou rodinu k sobě do Urfahru, respektive sem nahoru do Kirchschlagu. A my přijeli. Pět lidí přitáhlo do strýcovy vily a ten měsíc tu strávený se nám stal něčím provždy nezapomenutelným. Fičel tu sice kolem uší v těch téměř tisíci metrech nadmořské výšky po mnohý den roku pověstný "český vítr", ale to nám sotva mohlo být nějak proti mysli, poněvadž se nesl i nad Šumavou, rodnými končinami a krajem předků tam v dáli, zatímco na jih před námi se naopak otevíral k jihu pohled, který nepřipomínal nic než pohádku. Prostírala se tu očím, lemována předhůřími, daleká, úrodná a rovná dunajská niva, probleskující tokem té řeky dávných Nibelungů; Linec nás od ní zdravil a nijaký průmyslový závod, nijaká vysoká pec nerušily tehdy dosud klid hornorakouské metropole, zato až sem k nám svítily krajem zámožné "vierkanty" selských dvorů, kryté povětšinou ještě slaměnými doškovými střechami; za jasného dne pak stál na obzoru řetěz dalekých alpských vrcholů v mocném půlkruhu, modří na modř malován, živý sen, v němž jsme putovali kratšími i delšími výpravami plnými nepřestajného okouzlení. Štěstí těch neskutečných dnů utvářelo už natrvalo mé nitro a je v mých pětasedmdesáti letech jako prvé setkání s milovaným Rakouskem někde v srdci dosud stejně živé jako bylo tenkrát.


Sudetenland, 1965, č. 2, s. 99-100

Am Ufer


In meinen Schoß gebettet
Fühl ich meines Weibes Haupt. Es hat der Schlaf
Sich zwischen mich und sie, ein taubes Nebelmeer,
Geschoben, ohne Grund und Küste.
Wo halt ich sie? Wo fass ich ihre Hand?
Sie aber ruht mir blut- und herzensnah,
Und durch die Schlummeröde rauscht ein Strom von Leben
Mir seine hohe, warme Dünung zu.

Viel Liebe seh ich, hochgeschützt und rank,
Flatternden Haupts durch Leben wallen.
Und eine liegt dir einmal dann im Schoß,
Die Wimper schlummerstumm herabgeschlagen,
Ein Nebelmeer ohn Flut und Grund und Küste.
Wo hältst du sie? Wo fasst du ihre Hand?
Sie aber ruht die blut- und herzensnah,
Und durch die Schlummeröde rauscht ein Strom von Leben
Dir seine hohe, warme Dünung zu.

Na břehu


Na mém klíně spočívá
spící hlava mé ženy. Rozhostilo se
jakoby němé mlžné moře mezi ní a mnou,
beze dna, bez břehů i bez konce.
Kde zastihnu ji? Kde za ruku ji chopím?
Tu cítím, že tak v spánku blíže je mé krvi,
blíž srdci šumí vstříc mi teplý, živý proud
z dřímoty její v strmém vlnobití.

Viděl jsem lásku už i zprudka vykasanou,
s hlavou co věchet planout o život.
A najednou ti potom dříme vlaze v klíně,
na řasách víček mlčení jí sedá,
moře mlhy bez vln, bez dna i beze břehů.
Kde zastihneš ji? Kde za ruku ji chopíš?
Tu cítíš, že tak v spánku blíže je tvé krvi,
blíž srdci šumí vstříc ti teplý, živý proud
z dřímoty její v strmém vlnobití.

Volk und Leben (1935), s. 139

Heimatnacht


Saum des fernen, dunklen Ackerbühles, -
Mittags trank er Sonne, trank den Schweiß des Pflügers
Trinkt nun Kühle, Tau mit schweren, wunden Lippen.
Abgesträngt, in schwarzer Furche steht der Pflug.

Saum des fernen, dunklen Ackerbühles, -
Mittags trug er Halme, Last der dürren Scholle,
Trägt nun Aether, Gottheit, Sturz des Himmelsabgrunds.
Schlank auf seine Bettlerhüfte tritt ein Stern.

Saum des fernen, dunklen Ackerbühles, -
Mittags haucht' er Staub, Gewicht des Adamserbes.
Haucht nun Glanz, Musik des steigenden Gestirnes.
Hostiengroß in seine Arme strahlt der Mond.

Noc tam u nás doma


Okraj pole na vršku tam tmí se --
o polednách pilo žár i s potem oráčovým,
teď jen noční rosu loká raněnýma rtoma.
Bez koní tu v černé brázdě stojí pluh.

Okraj pole na vršku tam tmí se --
o polednách neslo klas na oschlé hroudě,
teď jen vesmír nese, Boha tam v propasti nebes.
Chudým hřbetem země stoupá hvězda k nim.

Okraj pole na vršku tam tmí se --
o polednách prach jen dechlo, úděl rodu Adamova.
Teď jeho dech třpytí se jak hvězda, která roste.
Luna rovna hostii mu v náruči teď září.

>Heimat meine Erde - Dichterstimmen aus dem Sudetenland (1949), s. 2

Am Werktisch


Wunder warst du erst. An allen
Zweigen machtest blütenschwer du mich.
Aus der Krone nieder neigen
Nun die Früchte sich und fallen
Über dich.

U pracovního stolu


Divem byls kdysi. Všemi větvemi
obtěžkán květy klonil ses mi vstříc.
Koruna nyní níží se
blíž ke mně plody zase, padají
z tebe sem na můj stůl.

Volk und Leben (1935), s. 139

Narodil se 19. července 1890 ve Stříbře (Mies). Studoval ve Vídni a po získání doktorátu filosofie působil jako profesor na gymnáziu v Aši (Asch) a pak v rakouském Salcburku, kde v letech 1920-1936 učil na státní průmyslové škole a kde žil i po druhé světové válce už jako uznávaný romanopisec, dramatik i lyrik. Do literatury vstoupil sbírkou veršů Erde, wir lassen dich nicht! (1932), z níž zřejmě pocházejí i dvě básně, jimiž se podílel na Leppově sudetoněmecké antologii Volk und Leben (1935). Následovalo drama Geschwister (1936) a romány Das ewige Antlitz (1936), Der Menschenhai (1939), jakož i próza Alpennovelle (1939). Ještě před válkou se stal nositelem Divadelní ceny Sudetenbühne (1936). Po válce následovalo v řadě jeho děl drama Der 3. Weg (1951), román Das Zaubermal (1952), novela Die sechs denkwürdigen Nächte des Sixtus Agostini (1961), básnická sbírka Zeichen im Abend (1961) a kniha aforismů Zwiesprach mit der Stille (1962). Roku 1956 získal čestné uznání v soutěži o cenu Georga Trakla a tři roky nato podpůrnou cenu v rámci každoročně udělované kulturní ceny Sudetoněmeckého krajanského sdružení. V následujícím roce získal Čestný pohár spolkové země Solnohradsko a 1970 Prsten města Salcburku a Záslužný kříž pro vědu a umění. V Salcburku 28. února 1986 i zemřel. O nezapomenutelných rodných místech napsal v jednom svém vyznání: "Tisíc let jedné země před zánikem zvané Sudetenland, tisíc let krve a potu, služby a oběti, a právě když v srdcích plných zoufalství dopustil Všemohoucí alespoň podle lidských měřítek jakoby konec toho všeho, právě tenkráte on, Tvůrce všech věcí, naopak započal dílo svých nejhlubších, svých nejtrvalejších úmyslů a záměrů. Právě tenkrát se z původem tak různých národních společenství začaly totiž rýsovat obrysy širší evropské vlasti, nového, duchovně i hospodářsky jednotného Západu, vědomého si svých tradic i svých závazků. Každému, komu leží na srdci blaho jeho skutečné otčiny, budoucnost kontinentu a celého lidstva, bude jen radostí propůjčit takovému plánu své síly. Je třeba však být si přitom i nadále vědom toho, že jako rostliny nejsou živy jen ze světla a vzduchu, nýbrž převážnou měrou z vlastních svých kořenů, tak i každý jednotlivý národ může představovat opravdu hodnotného člena tohoto velkého kolektivu ducha jen tehdy, zachová-li vazbu k hlubinným podložím, z nichž mu dal Bůh vzejít, jen nevzdá-li se jich a nepřestane se i nadále sytit z plodové vody svého matečného lůna, totiž nevrátí-li se 'k matkám', totiž domovinám rodu."

- - - - -
* Stříbro / † † † Salzburg (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Při této vzpomínce na padlé sudetské Němce
z března 1919, konané v Salcburku k výročí
oněch událostí, zazněla i jeho báseň Heimatland
Záznam stříbrské křestní matriky o jeho zdejším narození dne 19. července roku 1890 a křtu sedm dnů nato kaplanem Karlem Spěšným v kostele Všech
svatých na jméno Johann Eduard Deissinger - otec dítěte Alois Deissínger byl tehdy ve Stříbře podučitelem na zdejší chlapecké obecné škole a jeho rodiči byli Eduard Deissinger, učitel a regenschori ve Stříbře čp. 177, s manželkou Aloisií, roz. Ortmannovou původem z Plané (Plan) čp. 41, matka dítěte Juliana Anna Deissingerová byla pak dcerou Johanna Lorenze, mistra pekařského ve Stříbře čp. 60 (v tom domě matčiných rodičů se chlapec narodil) Johanna Lorenze, podepsaného v záznamu jako novorozencův kmotr, a jeho ženy Marie, roz. Heinzmannové
Kostel Všech svatých ve Stříbře, kde byl pokřtěnKostel Všech svatých ve Stříbře, kde byl pokřtěn
Recenze jeho románové prvotiny z roku 1936 o lásce Francouzky a Němce byla uveřejněna v ročence Sudetendeutsches Jahrbuch 1938, vyšlé "po konfiskaci ve druhém vydání"

zobrazit všechny přílohy

TOPlist