logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THEODOR DEIMEL

Repro H. Wessely, Südmähren, Antlitz einer deutschen Landschaft (1983), obr. příl.

Záznam slavonické křestní matriky o jeho narození s přípisem o úmrtí

Záznam slavonické křestní matriky o jeho narození s přípisem o úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Frontispis a titulní list jeho knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny (1907)

Frontispis a titulní list jeho knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny (1907)

Frontispis a titulní list jeho učebnice katolické liturgiky (1914)

Frontispis a titulní list jeho učebnice katolické liturgiky (1914)

Repro www stránky Buchfreund.de

Vazba jeho antologie svědeckých výroků klasických autorů německé literatury o křesťanství (1914)

Vazba jeho antologie svědeckých výroků klasických autorů německé literatury o křesťanství (1914)

Repro www stránky Booklooker.de

Snímek z eucharistického kongresu ve Slavonicích, který se konal ve dnech 29.-30. června 1929 pro katolíky jižní, západní a střední Moravy - pontifikální mši celebroval probošt Emanuel Waldstein-Wartenberg z Mikulova, vystoupil též prof. Danziger z Českých Křídlovic (Groß-Grillowit), Theodor Deimel ze Slavonic a děkan Christian Honsig z Jihlavy

Snímek z eucharistického kongresu ve Slavonicích, který se konal ve dnech 29.-30. června 1929 pro katolíky jižní, západní a střední Moravy - pontifikální mši celebroval probošt Emanuel Waldstein-Wartenberg z Mikulova, vystoupil též prof. Danziger z Českých Křídlovic (Groß-Grillowit), Theodor Deimel ze Slavonic a děkan Christian Honsig z Jihlavy

Repro www stránky Slavonice - Zlabings

Titulní list slavonické kroniky, první strana s jeho podpisem a první zápis jeho následovníka v roce 1945

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Zlabings 1923-1965, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Znak města Slavonice se zlatými růžemi jihočeské državy pánů z Hradce, jedné z větví rodu Vítkovců, zlatou padací mříží a zlatou palisádou, nahoře stříbrně oděný anděl se zlatými křídly a zlatou čelenkou s křížem

Znak města Slavonice se zlatými růžemi jihočeské državy pánů z Hradce, jedné z větví rodu Vítkovců, zlatou padací mříží a zlatou palisádou, nahoře stříbrně oděný anděl se zlatými křídly a zlatou čelenkou s křížem

Repro Wikipedia

Slavonický dům čp. 89 v dnešní ulici Svatopluka Čecha...

Slavonický dům čp. 89 v dnešní ulici Svatopluka Čecha...

Repro Mapy.cz, foto Miloš Fiala

... a čp. 521 na Horním náměstí

... a čp. 521 na Horním náměstí

Repro Mapy.cz, foto Miloš Fiala

On sám vlastnil vedlejší dům 522 a upozornil už v roce 1924 na sgrafita, skrytá pod tehdejší fasádou

On sám vlastnil vedlejší dům 522 a upozornil už v roce 1924 na sgrafita, skrytá pod tehdejší fasádou

Repro Mapy.cz, foto Miloš Fiala

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích a klenba hřbitovní kaple sv. KřížeKostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích a klenba hřbitovní kaple sv. Kříže

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slavonicích a klenba hřbitovní kaple sv. Kříže

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist