logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIDONIA DĚDINOVÁ

Repro S. Dědinová, Edvard Beneš - likvidátor : dokumentární román (2003), obálka

Její muž Marian Ježik po propuštění z Leopoldova na snímku, doprovázející její článek o něm

Její muž Marian Ježik po propuštění z Leopoldova na snímku, doprovázející její článek o něm

Repro Česko-bavorské Výhledy, 1991, č. 17, s. 3

Ve Stifterově sále Sudetoněmeckého domu v Mnichově přebírá v prosinci 2007 cenu nadace, jejíž předsedkyně Hermine Hausnerová, která přicestovala k udělení z USA, stojí nalevo od vyznamenané (autorkou návrhu plakety, která tvoří součást ceny, je Dagmar Doyscherová)

Ve Stifterově sále Sudetoněmeckého domu v Mnichově přebírá v prosinci 2007 cenu nadace, jejíž předsedkyně Hermine Hausnerová, která přicestovala k udělení z USA, stojí nalevo od vyznamenané (autorkou návrhu plakety, která tvoří součást ceny, je Dagmar Doyscherová)

Repro Sudetenpost, 2008, č. 2, s. 8

Pod jménem Zdeňka Dědinová změnila v roce 1956 pojmenování okresních novin "Vimperská pravda" na "Dnešní Šumava"

Pod jménem Zdeňka Dědinová změnila v roce 1956 pojmenování okresních novin "Vimperská pravda" na "Dnešní Šumava"

Repro S. Sedláčková, Periodický tisk na Prachaticku v letech 1945-1960 (diplomová práce, 2013)

Záhlaví týdeníku, který její zásluhou změnil jméno

Záhlaví týdeníku, který její zásluhou změnil jméno

Tiráž 25. čísla týdeníku "Dnešní Šumava" v roce 1958 naposledy s jejím jménem

Tiráž 25. čísla týdeníku "Dnešní Šumava" v roce 1958 naposledy s jejím jménem

Obálka a obsah sborníku próz (Naše vojsko, Praha, 1961), ve kterém je zastoupena vedle renomovaných autorů ještě jako Zdena DědinováObálka a obsah sborníku próz (Naše vojsko, Praha, 1961), ve kterém je zastoupena vedle renomovaných autorů ještě jako Zdena Dědinová

Obálka a obsah sborníku próz (Naše vojsko, Praha, 1961), ve kterém je zastoupena vedle renomovaných autorů ještě jako Zdena Dědinová

Takto vyhlížela výzdoba mezinárodní konference o Benešových dekretech, konané v v Budapešti 13. října 2007 a sponzorované oficiálně Evropskou unií

Takto vyhlížela výzdoba mezinárodní konference o Benešových dekretech, konané v v Budapešti 13. října 2007 a sponzorované oficiálně Evropskou unií

Repro Sudetenpost, 2008, č. 2, s. 8

Obálka (1988) románu, který v Mnichově a ve Vídni vydalo nakladatelství Langen Müller

Obálka (1988) románu, který v Mnichově a ve Vídni vydalo nakladatelství Langen Müller

Rozhovor pro ústřední krajanský list se týká zejména románu "Als die Tiere sterben" (s předmluvou Jána Mlynárika), vycházejícícho z vlastních zážitků autorky v Křišťanově někdy v roce 1953 (působila pak v českobudějovickém rozhlase a v regionálním tisku i jako učitelka před odchodem do emigrace v roce 1966

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 18. 7. 1988, s. 4

Citace studentské práce z institutu pro výchovu překladatelů a tlumočníků na vídeňské univerzitě s obsahem tohoto románu

Citace studentské práce z institutu pro výchovu překladatelů a tlumočníků na vídeňské univerzitě s obsahem tohoto románu

Repro archív Kohoutího kříže

Stručný obsah románu "Als die Tiere sterben" v příručce Pedagogické fakulty Západadočeské univerzity

Stručný obsah románu "Als die Tiere sterben" v příručce Pedagogické fakulty Západadočeské univerzity

Repro R. Neubert, Abriß zur Theorie, zur geschichte und Didaktik der deutschen Kinder- und Jugendliteratur (1996), s. 118

Obálka (1991) knihy, která je výběrem a překladem z německého originálu Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen (1952), vyšla v Českých Budějovicích v nakladatelství Infcentrum Šumava a Dědinová byla její českou editorkou - dva obrazy v barevné reprodukci jsou dílem Maxe Ernsta

Obálka (1991) knihy, která je výběrem a překladem z německého originálu Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen (1952), vyšla v Českých Budějovicích v nakladatelství Infcentrum Šumava a Dědinová byla její českou editorkou - dva obrazy v barevné reprodukci jsou dílem Maxe Ernsta

Obálka (2000, nakladatelství Eichendorf) knihy, ...

Obálka (2000, nakladatelství Eichendorf) knihy, ...

... která poté vyšla roku 2003 pod názvem "Edvard Beneš - likvidátor : dokumentární román" v pražském nakladatelství Annonce

... která poté vyšla roku 2003 pod názvem "Edvard Beneš - likvidátor : dokumentární román" v pražském nakladatelství Annonce

Obálka (2001) amerického vydání její knihy nákladem Ready for Print Publications

Obálka (2001) amerického vydání její knihy nákladem Ready for Print Publications

Repro www stránky North Dakota State University

Obálka maďarského překladu její knihy v budapešťském nakladatelství Korona Kiadó (2004)

Obálka maďarského překladu její knihy v budapešťském nakladatelství Korona Kiadó (2004)

Repro www stránky Műtárgy.com a hazai műkereskedelem vezető műtárgy hirdető és aukciós weboldala

Její otevřený dopis tehdejšímu prezidentu Klausovi z podzimu roku 200

Repro Sudetenpost, 2003, č. 21, s. 8

Recenze její knihy od Milana Kaliny na stránkách věstníku Maskil, který vydává židovská kongregace Bejt Simcha, přidružený člen Federace židovských obcí České republiky

Repro Maskil, říjen 2008, s. 19

Obálka její další knihy o Edvardu Benešovi(2005, vydal Heimatkreis Mies-Pilsen, Dinkelsbühl)

Obálka její další knihy o Edvardu Benešovi
(2005, vydal Heimatkreis Mies-Pilsen, Dinkelsbühl)

Její článek k případu Jana Horala a českokrumlovské bysty Edvarda Beneše na nádvoří hotelu Růže ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

Repro Sudetenpost, 2006, č. 19, s. 12

Dr. Edvard Beneš se tu dovolává roku 1946 Komenského i Palackého a ovšemže
zejména Sovětského svazu v otázce odsunu

Repro Za slávou zemí Koruny české (1947), s. 6-7

Dva jiné pohledy na Edvarda Beneše

Repro Lidové noviny, 3.9. 2010, s. 12 a Reflex, 2010, č. 36, s. 18

Pasáž o jejím románu "Als die Tiere starben" v učebním materiálu (1996) Západočeské univerzity k teorii, dějinám a didaktice německé literatury pro děti a mládežPasáž o jejím románu "Als die Tiere starben" v učebním materiálu (1996) Západočeské univerzity k teorii, dějinám a didaktice německé literatury pro děti a mládež

Pasáž o jejím románu "Als die Tiere starben" v učebním materiálu (1996) Západočeské univerzity k teorii, dějinám a didaktice německé literatury pro děti a mládež

Repro R. Neubert, Abriß zur Theorie, zur Geschichte und zur Didaktik der deutschen Kinder- und Jugendliteratur (1996), s. 118

Inzerát na knihu jejího manžela Mariana Ježíka

Inzerát na knihu jejího manžela Mariana Ježíka

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 3, s. 22

V roce 2002 nainstaloval umělec Abbé Libansky podél česko-rakouské hranice 250 byst Edvarda Beneše jako symbol toho, co nás v mnohém rozděluje

V roce 2002 nainstaloval umělec Abbé Libansky podél česko-rakouské hranice 250 byst Edvarda Beneše jako symbol toho, co nás v mnohém rozděluje

Repro Sousedé : česko-rakouské dějiny (2019), s. 350

Parte

Parte

Repro Land and der Miesa, 2015, č. 5, s. 231

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist