logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS MARTIN DAVID

Na olejomalbě Josefa Berglera (1753-1829) z roku 1810 se sextantem systému Hadley od londýnské firmy Dollond

Na olejomalbě Josefa Berglera (1753-1829) z roku 1810 se sextantem systému Hadley od londýnské firmy Dollond

Repro Wikipedia (reprofoto Jiří Schierl, originál obrazu ve sbírce Kanonie premonstrátů Teplá)

Jeho rektorský portrét z roku 1816 s admirální sférou, rektorským řetězem a záslužnou medailí s řetězem a křížem, udělenou mu císařem Františkem I.

Jeho rektorský portrét z roku 1816 s admirální sférou, rektorským řetězem a záslužnou medailí s řetězem a křížem, udělenou mu císařem Františkem I.

Repro Wikipedia (reprofoto Jiří Schierl, originál obrazu ve sbírce Kanonie premonstrátů Teplá)

Záznam o jeho narození v Dřevohryzech na stránkách matriky farní obce Vidžín

Záznam o jeho narození v Dřevohryzech na stránkách matriky farní obce Vidžín

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Titulní list a frontispis matriky farní obce Vidžín, obsahující záznam o jeho narození

Titulní list a frontispis matriky farní obce Vidžín, obsahující záznam o jeho narození

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Titulní list jeho práce ve vydání z roku 1794

Titulní list jeho práce ve vydání z roku 1794

Repro www stránky Antikvariát Paseka

Titulní list (1800) dalšího vydání jeho práce

Titulní list (1800) dalšího vydání jeho práce

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice tepelského kláštera

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Klášter v Teplé

Klášter v Teplé

Foto Pavel Polák

O jeho významu svědčí rozsah textu ve Wurzbachově lexikonu osobností rakouského mocnářstvía

Repro C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaißerstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Dritter Teil, Coremans - Eger (1858), s. 177-179

Jeho heslo v Ottově slovníku naučném od Dr. Gustava Grusse, adjunkta c.k. hvězdárny v Praze

Jeho heslo v Ottově slovníku naučném od Dr. Gustava Grusse, adjunkta c.k. hvězdárny v Praze

Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Sedmý díl, Dánsko-Dřevec (1893), s. 90-91

Obsáhlý článek o něm zveřejnili v roce 2008 Milan Hlinomaz a Lucie Mildorfová

Repro Sborník Muzea Karlovarského kraje, 2008, s. 123-140

Data planetky po něm pojmenované a objevené v observatoři na Kleti 5. března roku 1989 Antonínem Mrkosem

Repro www stránky Planety sluneční soustavy - multimediální učební text

Vyšebrodský klášter sto let po jeho návštěvě

Vyšebrodský klášter sto let po jeho návštěvě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist