logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST CZIŽEK

Na snímku učitelského sboru v Dolním Dvořišti ze školního roku 1921/22 sedí uprostřed, první zleva sedí Franz Stuchel

Na snímku učitelského sboru v Dolním Dvořišti ze školního roku 1921/22 sedí uprostřed, první zleva sedí Franz Stuchel

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 58

Jeho podpis na archu sčítání lidu z roku 1921

Jeho podpis na archu sčítání lidu z roku 1921

Repro Sčítání lidu 1921, Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v křestní matrice farnosti Bílá Hůrka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel sv. Štěpána v Dřítni, rodný dům už v původní podobě nestojí

Kostel sv. Štěpána v Dřítni, rodný dům už v původní podobě nestojí

Foto Ivo Kareš

Úvod jeho vlastního zápisu...

Úvod jeho vlastního zápisu...

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště 1911-1938 SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a zápis jeho nástupkyně Marie Micko-Alschingerové o jeho úmrtí ve školní kronice

... a zápis jeho nástupkyně Marie Micko-Alschingerové o jeho úmrtí ve školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště 1911-1938 SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 87 v Dolním Dvořišti s manželi Czižekovými, on sám se tu tituluje jako "Haushalungsvorstand", tj. "přednosta domácnosti"

Repro Sčítání lidu 1921, Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho úmrtí v českokrumlovské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Původní dolnodvořišťská školní budova dnes slouží mateřské škole

Původní dolnodvořišťská školní budova dnes slouží mateřské škole

Repro www stránky Dolní Dvořiště

Jeho syn a jmenovec na snímích od Seidelů s manželkou v roce 1914 a 1927Jeho syn a jmenovec na snímích od Seidelů s manželkou v roce 1914 a 1927

Jeho syn a jmenovec na snímích od Seidelů s manželkou v roce 1914 a 1927

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

O synovi v malšínské školní kronice

O synovi v malšínské školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog a parte synovo v krajanském měsíčníku

Nekrolog a parte synovo v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 15, s. 216-217 a 235

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist