logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF CZERNIN

Repro Jindřichohradecké listy, 27. 11. 1992, s. 1

Repro www stránky Auf dem Weg in eine konservative Epoche

Novorozený Rudolf Czernin s matkou Josefinou, sestrou Terezií a bratrem Karlem Eugenem na snímku z roku 1924

Novorozený Rudolf Czernin s matkou Josefinou, sestrou Terezií a bratrem Karlem Eugenem na snímku z roku 1924

Repro Obnovená tradice, č. 41 (2010), s. 24

Repro V. Pouzar, Almanach českých šlechtických rodů (2005), frontispis

Jeho rodový záznam v Almanachu českých šlechtických rodů dosvědčuje, že jeho rodiče se brali v roce 1919 na Hluboké, matka byla titulem "princezna ze Schwarzenberga", on, jeho otec i jeho syn pak jsou po rodové linii "Vladaři domu hradeckého a chudenického"

Jeho rodový záznam v Almanachu českých šlechtických rodů dosvědčuje, že jeho rodiče se brali v roce 1919 na Hluboké, matka byla titulem "princezna ze Schwarzenberga", on, jeho otec i jeho syn pak jsou po rodové linii "Vladaři domu hradeckého a chudenického"

Repro V. Pouzar, Almanach českých šlechtických rodů (2005), s. 46-47

Czerninové z Chudenic - erb

Czerninové z Chudenic - erb

Repro www stránky Sudety

Interiér chudenického zámku z přelomu 19. a 20. století

Interiér chudenického zámku z přelomu 19. a 20. století

Repro J. Úlovec, Hrady, zámky a tvrze Klatovska (2004), s. 94

Zámek v Chudenicích v roce 2015 (viz i Josef Dobrovský)

Zámek v Chudenicích v roce 2015 (viz i Josef Dobrovský)

Foto Leona Töröková

Obálka (1998) knihy, jejíž závěr tvoří Charta německých vyhnanců z 5. srpna 1950 (nakladatelství Leopold Stocker, Graz)

Obálka (1998) knihy, jejíž závěr tvoří Charta německých vyhnanců z 5. srpna 1950 (nakladatelství Leopold Stocker, Graz)

>

Obálka (2003) jeho vzpomínek s fotografií z mladých let, se starou pohlednicí Jindřichova Hradce a mnoha šumavskými a jihočeskými tématy uvnitř knihy (nakladatelství Leopold Stocker, Graz)

Obálka (2003) jeho vzpomínek s fotografií z mladých let, se starou pohlednicí Jindřichova Hradce a mnoha šumavskými a jihočeskými tématy uvnitř knihy (nakladatelství Leopold Stocker, Graz)

Charta německých vyhnanců v českém překladu

Repro A. Kossert, Chladná vlast : historie odsunutých Němců po roce 1945 (2011), s. 184-185

Zemřel na dolnorakouském zámku Schleinz, který získal v roce 1964 a dva roky nato jej dal celý restaurovat a umístit sem i obrazy z rodové galerie

Zemřel na dolnorakouském zámku Schleinz, který získal v roce 1964 a dva roky nato jej dal celý restaurovat a umístit sem i obrazy z rodové galerie

Repro www stránky Gemeinde WalpersbachWalpersbach

Soudní řízení o otcově národnosti rozvířilo hladinu české justice ještě v roce 2007

Soudní řízení o otcově národnosti rozvířilo hladinu české justice ještě v roce 2007

Repro Lidové noviny, 15. 5. 2007, s. 4

Odstavec z článku Karla Hvížďaly "Jsou Czerninové Češi?"

Odstavec z článku Karla Hvížďaly "Jsou Czerninové Češi?"

Repro Aktualne.zc, blog Karla Hvížďaly

Ottakar Czernin, snad nejvýznamnější z pánů "von Chudenitz" (tento ovšem z linie vinořské), rakousko-uherský ministr zahraničí z let 1916 až 1918, na oficiální fotografii...

Ottakar Czernin, snad nejvýznamnější z pánů "von Chudenitz" (tento ovšem z linie vinořské), rakousko-uherský ministr zahraničí z let 1916 až 1918, na oficiální fotografii...

Repro Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (2020), s. 486

... a na kresbě Emila Orlika

... a na kresbě Emila Orlika

Repro Lidové noviny, 12. 2. 2004, s. 27

Masarykův dopis Benešovi z 28. prosince 1918 se zmiňuje i o Ottokaru Czerninovi a jeho synovi

Masarykův dopis Benešovi z 28. prosince 1918 se zmiňuje i o Ottokaru Czerninovi a jeho synovi

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 532

Významným českým lesníkem v otcových službách byl Ing. Waldemar Maresch, pražský rodák, pochovaný roku 1939 v Jindřichově Hradci, kde má hrob i jeho tchán Georg Wenzel Wachtel, jiný proslulý czerninský lesník

Významným českým lesníkem v otcových službách byl Ing. Waldemar Maresch, pražský rodák, pochovaný roku 1939 v Jindřichově Hradci, kde má hrob i jeho tchán Georg Wenzel Wachtel, jiný proslulý czerninský lesník

J. Frič, Velké vzory našeho lesnictví (1958), s. 227

Jindřichův Hradec na indikační skize stabilního katastru z roku 1828...

Jindřichův Hradec na indikační skize stabilního katastru z roku 1828...

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 154

... a na barevné litografii Augusta Hauna (1864)...

... a na barevné litografii Augusta Hauna (1864)...

Repro A. Haun, Album vedut Království českého (2007)

Pasáž z inzertního článku "Za odkazem lesnického rodu Wachtelů" svědčí
o souvislosti Jindřichohradecka se ŠumavouPasáž z inzertního článku "Za odkazem lesnického rodu Wachtelů" svědčí
o souvislosti Jindřichohradecka se Šumavou

Pasáž z inzertního článku "Za odkazem lesnického rodu Wachtelů" svědčí
o souvislosti Jindřichohradecka se Šumavou

Českobudějovický dení, 11. 5. 2010, s. 12

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist