logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MILA CZASTKAOVÁ

Na značně porušené straně indexu hornovltavické matriky můžeme uhodnout její příjmení vedle čitelného už křestního jména Emilia a křestních jmen rodičů - vyčíst se dá i datum narození, tj. 6. duben roku 1898

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ze záznamu o narození její starší sestry Hedwig se v matrice farní obce Horní Vltavice můžeme dopátrat i jmen Emiliiných rodičů: otec Hugo Czastka, řídící učitel zdejší školy, byl synem Johanna Czastky, který tu působil rovněž jako ředitel školy (matka Maria, roz. Bredlová, byla také z Horní Vltavice čp. 13), Hugova žena Johanna, Emiilina matka, byla dcerou mlynářského mistra Franze Fiedlera z Dobšova mlýna (Tobischmühle či Dobischmühle) u Korkusovy Huti a Johanny, roz. Keckové z Huťského Dvora, dnes části Vimperka (to podle údaje o okresu Prachatice)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka výroční zprávy Dámského spolku pro zřízení německých dívčích škol v Budějovicích z roku 1917...

Obálka výroční zprávy Dámského spolku pro zřízení německých dívčích škol v Budějovicích z roku 1917...

... a snímek nové školní budovy, která se stala rok před koncem monarchie zářivým výsledkem jejich práce (dnes náleží Jihočeské univerzitě)

... a snímek nové školní budovy, která se stala rok před koncem monarchie zářivým výsledkem jejich práce (dnes náleží Jihočeské univerzitě)

chulen des Damenvereines zur Errichtung deutscher Mädchenschulen in Budweis (1917), s. 3

Táž budova jako zářivý příklad secesní architektury v Encyklopedii Českých Budějovic
(2. vydání z roku 2006)

Táž budova jako zářivý příklad secesní architektury v Encyklopedii Českých Budějovic
(2. vydání z roku 2006)

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 495, foto Jaroslav Sýbek

Její jméno figuruje s hvězdičkou "vzorná" na seznamu žákyň 4. ročníku německého dívčího lycea

Její jméno figuruje s hvězdičkou "vzorná" na seznamu žákyň 4. ročníku německého dívčího lycea

Repro Schulen des Damenvereines zur Errichtung deutscher Mädchenschulen in Budweis (1917), s. 33

Její báseň "Hodiny" na stránkách českobudějovického měsíčníku "Waldheimat" s poznámkou,
že už v předchozím ročníku časopisu byly uveřejněny její verše pod jiným jménem

Její báseň "Hodiny" na stránkách českobudějovického měsíčníku "Waldheimat" s poznámkou,
že už v předchozím ročníku časopisu byly uveřejněny její verše pod jiným jménem

Repro Waldheimat, 1926, č. 2, s. 28

Kostel Svaté Rodiny a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici

Kostel Svaté Rodiny a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici

Foto Pavel Polák

Foto Pavel Polák

Dřevěná plastika na křtitelnici kostela v Horní Vltavici, zpodobující křest Ježíšův (Jan Křtitel drží v jedné ruce kříž se stuhou a nápisem "Ejhle beránek Boží", v druhé mušli s vodou, nad níž se vznáší holubice jako symbol Ducha svatého) a pocházející z první čtvrtiny 18. století, byla ukradena až roku 1992

Dřevěná plastika na křtitelnici kostela v Horní Vltavici, zpodobující křest Ježíšův (Jan Křtitel drží v jedné ruce kříž se stuhou a nápisem "Ejhle beránek Boží", v druhé mušli s vodou, nad níž se vznáší holubice jako symbol Ducha svatého) a pocházející z první čtvrtiny 18. století, byla ukradena až roku 1992

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 5, obálka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist