logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL CZASTKA

Záznam o jeho narození ve volarské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům ve Volarech, tehdejší budova školy, padl stejně jako polovina města za oběť požáru v roce 1863, při kterém byl poškozen i kostel sv. Kateřiny

Rodný dům ve Volarech, tehdejší budova školy, padl stejně jako polovina města za oběť požáru v roce 1863, při kterém byl poškozen i kostel sv. Kateřiny

Foto Ivo Kareš

Záznam oddací matriky farní obce Knížecí Pláně o svatbě jeho rodičů - poněvadž nevěsta byla ze Scheureku čp. 2 a on v Knížecích Pláních "jen" učil, bylo těžší záznam najít

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické křestní matriky o zdejším narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě jako učitele "staroměstské" školy v únoru roku 1873

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho skonu v českobudějovické knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1914, č. 40, s. 10-11

Někdejší staroměstská škola před demolicí v roce 1970

Někdejší staroměstská škola před demolicí v roce 1970

Repro archív Jana Schinka

Pivní holba, která kdysi Karlu Czastkaovi patřila

Pivní holba, která kdysi Karlu Czastkaovi patřila

Repro Rodopisná revue on-line, 2015, č. 2, s. 2

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist