logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HUGO PETER CZASTKA

Záznam o jeho narození v hornovltavické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho zápis ve školní kronice

Jeho zápis ve školní kronice

Repro Chronik der Volkschule in Obermoldau 1873-1942, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho skonu v hornovltavické knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Strunkovice nad Blanicí o narození jeho předka Simeona, psaného ještě s příjmením Stiastka

Záznam křestní matriky farní obce Strunkovice nad Blanicí o narození jeho předka Simeona, psaného ještě s příjmením Stiastka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostely sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí a sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého v Horní VltaviciKostely sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí a sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici

Kostely sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí a sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého v Horní Vltavici

Foto Ivo Kareš a Leona Töröková

Zpráva o učitelském rodu Czastků a hornovltavické škole vyšla v českobudějovickém německém listu 4 dny po jeho úmrtí

Zpráva o učitelském rodu Czastků a hornovltavické škole vyšla v českobudějovickém německém listu 4 dny po jeho úmrtí

Repro Budweiser Zeitung, 1913, č. 28, s. 6

Horní Vltavice i se školou na staré pohlednici

Horní Vltavice i se školou na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Část vzpomínek jeho dcery (rovněž učitelky) na Horní Vltavici, otištěných v krajanském časopise, byla věnována škole i přímo jemu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1968, č. 11, s. 372-374

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist