logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN CIPIN

Těch dvacet minut na kříži...

Těch dvacet minut na kříži bylo vždycky veliké trápení. Dvěma prsty každé z obou rozpažených rukou uchycenýma v úzkém poutku jako v prstenu jsem se držel na příčném břevnu, dole jsem se směl opírat patami nohou jen o maličkou dřevěnou podestu. Nikdo nikdy ale ani s tím nejlepším operním kukátkem nevypátral, jakže to na tom kříži vlastně visím.


Glaube und Heimat, 1970, s. 777

Tak citoval ze vzpomínek zesnulého a snad nejvěhlasnějšího představitele Kristova z předválečných inscenací pašijových her v Hořicích na Šumavě (Höritz) autor jeho nekrologu Hans Hölzl. Hořický pan řídící učitel Johann Cipin se sice narodil 17. února 1887 v převážně už tehdy české Křemži, do školy však už chodil v Horní Plané (Oberplan) a teprve od roku 1906 natrvalo povoláním zakotvil na čtyřicet let v obci, která se svou tradicí lidového "divadla" proslavila až daleko ve světě. Ze Španělska, Norska, Palestiny, Afriky, Anglie, Francie i Japonska sem přijížděli vděční a pozorní diváci a "mezi válkami" byl ve třech hracích periodách, a sice v letech 1923, 1927 a 1930 tím hlavním mezi všemi právě učitel Cipin. Jednotlivá inscenace trvala šest a půl hodiny a naposled před druhou světovou válkou se v Hořicích hrálo roku 1936. K dalším provedením mělo dojít tři léta nato, ale do hry vstoupil nacismus a po jeho porážce odsun německých obyvatel. Johann Cipin bydlil od roku 1953 v bavorském Deggendorfu u své dcery tam provdané, 14. července 1970 skonal pak v 83 letech věku ve württemberském městě Bernhausen, dnes části Filderstadtu na jih od Stuttgartu.


- - - - -
* Křemže / Horní Planá / Hořice na Šumavě / † Bernhausen (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

V roli Krista, kterého představoval na scéně hořických pašijových her v letech 1923, 1927 a 1930
Jiný snímek, zachycující Cipina v roli Kristově s trnovou korunou (viz i Josef Eibensteiner)
S hořickými dětmi před divadelní budovou zdejších pašijových her stojí vpravo vzadu s plnovousem a snímek provází v internetové fotobance i doporučení stránek Kohoutího kříže

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist