logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV CHALUPA

Repro archív autora, viz i Karlhans Wagner

Roku 2007 byl vyznamenán hejtmanem Pühringerem Zlatým záslužným odznakem

Roku 2007 byl vyznamenán hejtmanem Pühringerem Zlatým záslužným odznakem

Repro Sudetenpost, 2007, č. 10, s. 8

Ve školním roce 1936/37 jej nacházíme mezi studenty primy českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích, o rok později pak v sekundě reálky německé

Ve školním roce 1936/37 jej nacházíme mezi studenty primy českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích, o rok později pak v sekundě reálky německé

Repro Výroční zpráva pobočného oddělení ref. reál. gymnasijního č. st. reálky v Č. Budějovicích za školní rok 1936-1937, s. 16
a Jahresbericht der deutschen k. k. Staats-Realschule in Budweis veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1937-1938, s. 22

Českobudějovická policejní přihláška z doby protektorátu

Českobudějovická policejní přihláška z doby protektorátu

Repro SOkA České Budějovice

Na starém snímku v uniformě
německého válečného námořnictva

Na starém snímku v uniformě
německého válečného námořnictva

Repro Sudetenpost, 2007, č. 8, s. 3

Snímek z válečné německé služby doprovázel článek M. Kerlese
Když Češi bojovali za Hitlera

Snímek z válečné německé služby doprovázel článek M. Kerlese
Když Češi bojovali za Hitlera

Repro Lidové noviny, 7. 10. 2006, příloha Orientace, s. II

Zpráva z Landeszeitung

Zpráva z Landeszeitung

Repro www stránky Landeszeitung

Otcův "Ateliér pro moderní fotografii" sídlil rok po svém založení roku 1921 na českobudějovické adrese "Parkstraße 12"

Otcův "Ateliér pro moderní fotografii" sídlil rok po svém založení roku 1921 na českobudějovické adrese "Parkstraße 12"

Repro J. Jany, Schloß Rotenhof (1922),
3. strana obálky

Z Adresáře Republiky Československé pod záhlavím České Budějovice najdeme i rubriku Fotoateliéry s otcovou firmou

Z Adresáře Republiky Československé pod záhlavím České Budějovice najdeme i rubriku Fotoateliéry s otcovou firmou

Repro Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I. (1931), s. 155

Inzerát otcovy firmy z června 1939 "na nábřeží" Mlýnské stoky

Inzerát otcovy firmy z června 1939 "na nábřeží" Mlýnské stoky

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 44, s. 15

Článek Marka Kerlese z Lidových novin, otištěný několik dní po jeho smrti, doprovázejí i fotografie z této obrazové přílohy

Repro Lidové noviny, 13. 9. 2010, s. 5

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist