logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GÜNTHER BURKON

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 17

Od starosty Neukirchen beim Heiligen Blut Egida Hofmanna přejímá pamětní knihu obce

Od starosty Neukirchen beim Heiligen Blut Egida Hofmanna přejímá pamětní knihu obce

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 125

On je ten sedící uprostřed skupiny "Heimatgemeinde Neuern" při informačním
stánku na Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově roku 1995

On je ten sedící uprostřed skupiny "Heimatgemeinde Neuern" při informačním
stánku na Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově roku 1995

Repro Glaube und Heiamat, 1995, č. 8, s. 94

V někdejším kroji účastníka svatodušní jízdy s vyšívanou čepičkou a šlemi kalhot k červenému šátku u krku, bílé košili a zástěře

V někdejším kroji účastníka svatodušní jízdy s vyšívanou čepičkou a šlemi kalhot k červenému šátku u krku, bílé košili a zástěře

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 32

V květnu 2008 u "nýrského" památníku na Stangenrucku sedí napravo
od zastupujícího zemského rady okresu Cham Egida Hofmanna

V květnu 2008 u "nýrského" památníku na Stangenrucku sedí napravo
od zastupujícího zemského rady okresu Cham Egida Hofmanna

Repro Glaube und Heiamat, 2008, č. 7, s. 92

Kresba s vlastnoručním podpisem

Kresba s vlastnoručním podpisem

Repro ze sbírek Muzea Královského hvozdu v Nýrsku

Obálka (1988) knihy o Nýrsku, na jejímž vzniku měl zásadní podíl, s grafikou Waltera Grössla, zachycující kostel sv. Tomáše s přilehlým hřbitovem nad řekou Úhlavou

Obálka (1988) knihy o Nýrsku, na jejímž vzniku měl zásadní podíl, s grafikou Waltera Grössla, zachycující kostel sv. Tomáše s přilehlým hřbitovem nad řekou Úhlavou

Pozdravné slovo bavorského ministerského předsedy Franze Josefa Strausse
ke knize "Erinnerungen an Dahoam"

Pozdravné slovo bavorského ministerského předsedy Franze Josefa Strausse
ke knize "Erinnerungen an Dahoam"

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 3

Parte ze stránek listu Süddeutsche Zeitung

Parte ze stránek listu Süddeutsche Zeitung

Repro SZ-Gedenken.de

Obsáhlý nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 2014, č. 10, s. 9-11

Místo posledního odpočinku nalezl v Olchingu

Místo posledního odpočinku nalezl v Olchingu

Repro Amper Kurier, 2014, č. 31, s. 39

Jeho děd Zdenko Burkon, c.k. "financ", a jeho žena Amalie, roz. Zippeliusová, na snímku z jejich svatby roku 1906...

Jeho děd Zdenko Burkon, c.k. "financ", a jeho žena Amalie, roz. Zippeliusová, na snímku z jejich svatby roku 1906...

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 77

... a rodiče Franz Burkon a Anna Burkonová, roz. Fürstová, na svatební fotografii z roku 1932

... a rodiče Franz Burkon a Anna Burkonová, roz. Fürstová, na svatební fotografii z roku 1932

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 77

Blahopřání k sedmdesátinám jeho babičky Amalie na stránkách krajanského měsíčníku v září roku 1954

Blahopřání k sedmdesátinám jeho babičky Amalie na stránkách krajanského měsíčníku v září roku 1954

Repro Hoam!, 1954, č. 9, s. 30

O jeho otci se takto dlouze rozepsal na stránkách krajanského časopisu Franz Seidl u příležitosti skonu Franze Burkona v červnu 1969 - na konci textu se dovídáme, že zesnulý napsal i množství veršů, zmíněno je ale i jeho válečné působení u Waffen-SS a to, že ještě předtím byl považován za českého "špiona"...

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 16, s. 697-698

Na pohlednici s německými "šumavskými" poslanci (Dr. Gustav Schreiner je na ní druhý zprava, hned nalevo vedle Dr. Friedrich Nitsche, dole vlevo pak Josef Taschek) zůstává zvláště pozoruhodné, že je psána roku 1901 jeho paní Mali Schreinerovou

Na pohlednici s německými "šumavskými" poslanci (Dr. Gustav Schreiner je na ní druhý zprava, hned nalevo vedle Dr. Friedrich Nitsche, dole vlevo pak Josef Taschek) zůstává zvláště pozoruhodné, že je psána roku 1901 jeho paní Mali Schreinerovou

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 155

Zámek v Nemilkově byl v roce 2011 na prodej za 11 milionů a sto tisíc korun českých

Zámek v Nemilkově byl v roce 2011 na prodej za 11 milionů a sto tisíc korun českých

Repro www stránky Eurobydleni.cz

Rodině Schreinerů patřil kdysi i statek Dolejší Krušec (Unterkömslalz) u Hartmanic, který tu vidíme na staré pohlednici

Rodině Schreinerů patřil kdysi i statek Dolejší Krušec (Unterkömslalz) u Hartmanic, který tu vidíme na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dolejší Krušec na jiné staré pohlednici s věží, která se nedochovala

Dolejší Krušec na jiné staré pohlednici s věží, která se nedochovala

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 279

Zvon ze "zámečku" Dolejší Krušec, vyrobený v pražské zvonařské dílně Zachariáše Ditricha v roce 1717 a uchovávaný dnes v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Zvon ze "zámečku" Dolejší Krušec, vyrobený v pražské zvonařské dílně Zachariáše Ditricha v roce 1717 a uchovávaný dnes v kašperskohorském Muzeu Šumavy

Repro V. Horpeniak, Advent a vánoční zvyky na Šumavě (2011), s. 63

Statek Dolejší Krušec na snímcích z roku 2020Statek Dolejší Krušec na snímcích z roku 2020

Statek Dolejší Krušec na snímcích z roku 2020

Foto Pavel Polák

Socha sv. Jana Nepomuckého ze zámecké kaple v Dolejším Krušci a tehdejší stav kaple
na snímku ze stránek krajanského měsíčníku v roce 1994

Socha sv. Jana Nepomuckého ze zámecké kaple v Dolejším Krušci a tehdejší stav kaple
na snímku ze stránek krajanského měsíčníku v roce 1994

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 38

Rodině Müllerových, do níž se přivdala dcera Martina Bartoloměje Schreinera Anna, náležel i statek Palvínov (Pawinow), ...

Rodině Müllerových, do níž se přivdala dcera Martina Bartoloměje Schreinera Anna, náležel i statek Palvínov (Pawinow), ...

Repro M. Malá, Šumava : putování za krajinou a lidmi (2010), s. 109

...zde na snímku z roku 2020, ...

...zde na snímku z roku 2020, ...

Foto Pavel Polák

... jakož i Vatětice - sluší se asi poznamenat, že když jeden z potomků Müllerových usiloval po roce 1989o restituci a neuspěl, zastřelil se v Mouřenci před rodovou hrobkou svých předků, která byla vypleněna

... jakož i Vatětice - sluší se asi poznamenat, že když jeden z potomků Müllerových usiloval po roce 1989o restituci a neuspěl, zastřelil se v Mouřenci před rodovou hrobkou svých předků, která byla vypleněna

... jakož i Vatětice - sluší se asi poznamenat, že když jeden z potomků Müllerových usiloval po roce 1989
o restituci a neuspěl, zastřelil se v Mouřenci před rodovou hrobkou svých předků, která byla vypleněna

Repro M. Malá, Šumava : putování za krajinou a lidmi (2010), s. 111, 112 a www stránky Hrady.cz

Vatětice ještě jednou - zámek stál uprostřed prostoru mezi dodnes zachovanými budovami, které jsou tu zachyceny od jihovýchodu

Vatětice ještě jednou - zámek stál uprostřed prostoru mezi dodnes zachovanými budovami, které jsou tu zachyceny od jihovýchodu

Repro www stránky Hrady.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist