logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BÜRGSTEIN

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 12, s. 73

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 8, s. 34

Záznam o jeho narození v indexu matriky farní obce Svéraz

Záznam o jeho narození v indexu matriky farní obce Svéraz

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na rodinném snímku stojí vzadu druhý zleva

Na rodinném snímku stojí vzadu druhý zleva

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

S bratrem

S bratrem

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Snímek s datem 22. listopadu 1944 z fotoateliéru Seidel ho zachycuje v uniformě wehrmachtu zřejmě na dovolené z fronty a v popisu nechybí ani adresa "Putschen 11"

Snímek s datem 22. listopadu 1944 z fotoateliéru Seidel ho zachycuje v uniformě wehrmachtu zřejmě na dovolené z fronty a v popisu nechybí ani adresa "Putschen 11"

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Při udělování Spolkového kříže za zásluhy r. 1985

Při udělování Spolkového kříže za zásluhy r. 1985

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 5, s. 76

Maminka Johanna, řečená "Rauscherin",
zesnulá v listopadu 1964 ve svých 67 letech

Maminka Johanna, řečená "Rauscherin",
zesnulá v listopadu 1964 ve svých 67 letech

Repro Glaube und Heimat, 1965, č. 1, s. 34

Otec jako devadesátník

Otec jako devadesátník

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 71

Se svou ženou Marií je zachycen při pouti Šumavanů do Mariazell roku 1981
třetí zprava ve druhé řadě, ona druhá zprava

Se svou ženou Marií je zachycen při pouti Šumavanů do Mariazell roku 1981
třetí zprava ve druhé řadě, ona druhá zprava

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9/10, s. 60

Připomínka devadesátých...

Připomínka devadesátých...

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 2, s. 73

... a stých narozenin vdovy po něm Marie Bürgsteinové, roz. Kindermannové, v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 1, s. 50-51

Nekrolog jeho ženy ze stránek téhož časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 10, s. 57-58

Rodné Bučí s návesní kaplí

Rodné Bučí s návesní kaplí

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Krajan Schlabschi tady v roce 1953 vzpomíná na dnes zaniklé Bučí a chalupu čp.11, jejímž posledním majitelem byl Johann Bürgstein

Repro Hoam!, 1953, č. 4, s. 25-26

Někdejší interiér kaple v rodném BučíNěkdejší interiér kaple v rodném Bučí

Někdejší interiér kaple v rodném Bučí

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 22, 23

Socha Josefa Arimatijského s tělem Kristovým (kolem roku 1500) je dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea...

Socha Josefa Arimatijského s tělem Kristovým (kolem roku 1500) je dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea...

Foto Ivo Kareš

... stejně jako další plastiky z kaple, po restaurování a odstranění přemaleb se popis v Soupisu památek jeví v jiném světle, místo "hrubé" práce se objevila gotická krása - na snímku detail sochy sv. Jana Evangelisty před a po restaurování

... stejně jako další plastiky z kaple, po restaurování a odstranění přemaleb se popis v Soupisu památek jeví v jiném světle, místo "hrubé" práce se objevila gotická krása - na snímku detail sochy sv. Jana Evangelisty před a po restaurování

Repro archív Regionálního muzea v Českém Krumlově a foto Ivo Kareš

Jeden z místních statků kdysi...

Jeden z místních statků kdysi...

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Trosky statku Kraunat v Bučí na snímcích z roku 1965 a 2009

Trosky statku Kraunat v Bučí na snímcích z roku 1965 a 2009

Trosky statku Kraunat v Bučí na snímcích z roku 1965 a 2009

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Někdejší střed obce Bučí

Někdejší střed obce Bučí

Foto Ivo Kareš

Základy nejjižnějšího statku u silnice na Světlík a kaplička na východním okraji zaniklé obceZáklady nejjižnějšího statku u silnice na Světlík a kaplička na východním okraji zaniklé obce

Základy nejjižnějšího statku u silnice na Světlík a kaplička na východním okraji zaniklé obce

Foto Ivo Kareš

Bučí na leteckých snímcích z let 1949 a 2018Bučí na leteckých snímcích z let 1949 a 2018

Bučí na leteckých snímcích z let 1949 a 2018

Repro www stránky Národní geoportál INSPIRE

Svéraz - Tweras (viz i Franz Reitinger a Wenzl Houschka)

Svéraz - Tweras (viz i Franz Reitinger a Wenzl Houschka)

Svéraz - Tweras (viz i Franz Reitinger a Wenzl Houschka)

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška a F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 384

Kostel za vzrostlými stromy po devadesáti letech...Kostel za vzrostlými stromy po devadesáti letech...

Kostel za vzrostlými stromy po devadesáti letech...

Foto Ivo Kareš

... a po dalších deseti, v roce 2020 již kostel stromy nekryjí

... a po dalších deseti, v roce 2020 již kostel stromy nekryjí

Foto Rudolf Herbst

Někdejší interiér kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Někdejší interiér kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 389

Panna Maria ze Svéraze z 15. století (kolem roku 1420)Panna Maria ze Svéraze z 15. století (kolem roku 1420)

Panna Maria ze Svéraze z 15. století (kolem roku 1420)

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském,
Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 393
a R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 25

Sochy sv. Petra a Pavla z někdejšího oltáře hlavního kostela

Sochy sv. Petra a Pavla z někdejšího oltáře hlavního kostela

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 396

Sochy andělů z hlavního oltáře mešní kaple Navštívení Panny Marie jsou prý nyní uloženy na frymburské faře, vyřezávané antependium není vidět, sochy sv. Petra a Pavla z dílny Mistra Oplakávání ze Žebráku jsou uloženy v českokrumlovském muzeu

Sochy andělů z hlavního oltáře mešní kaple Navštívení Panny Marie jsou prý nyní uloženy na frymburské faře, vyřezávané antependium není vidět, sochy sv. Petra a Pavla z dílny Mistra Oplakávání ze Žebráku jsou uloženy v českokrumlovském muzeu

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 1, s. 73

Gotická kaple Navštívení Panny Marie vedle kostela ve Svérazi...Gotická kaple Navštívení Panny Marie vedle kostela ve Svérazi...

Gotická kaple Navštívení Panny Marie vedle kostela ve Svérazi...

Foto Ivo Kareš

Původní vzhled interiéru mešní kaple Navštívení Panny Marie a antipendium jejího oltářePůvodní vzhled interiéru mešní kaple Navštívení Panny Marie a antipendium jejího oltáře

Původní vzhled interiéru mešní kaple Navštívení Panny Marie a antipendium jejího oltáře

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském, Svazek první, Okolí Krumlova (1918), s. 394 a 395

V jeho vzpomínce na Svéraz má tu místo i "kohoutí kříž" ve zdejším "malém kostele",
jak ho tu zachycuje k textu připojený snímek

V jeho vzpomínce na Svéraz má tu místo i "kohoutí kříž" ve zdejším "malém kostele",
jak ho tu zachycuje k textu připojený snímek

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 3, s. 17

Interiér kaple v roce 2020 i s kohoutím křížemInteriér kaple v roce 2020 i s kohoutím křížem

Interiér kaple v roce 2020 i s kohoutím křížem

Foto Rudolf Herbst

Strážný potok u Bohdalovic po deštích v roce 2020

Strážný potok u Bohdalovic po deštích v roce 2020

Foto Rudolf Herbst

Kaple Bolestné Matky Boží v Suši a její vnitřek na snímku z roku 1967...

Kaple Bolestné Matky Boží v Suši a její vnitřek na snímku z roku 1967...

Kaple Bolestné Matky Boží v Suši a její vnitřek na snímku z roku 1967...

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 15, s. 651 a 1988, č. 5, s. 58

... a v roce 2009... a v roce 2009

... a v roce 2009

Foto Ivo Kareš

Suš na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Suš na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Suš na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Stránka listu Česko-bavorské Výhledy s překladem textu Johanna Bürgsteina o zaniklém Lštíně - obec na snímku je naštěstí zachovalý Malšín

Repro Česko-bavorské Výhledy, 1993, č. 17, s. 4

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist