logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNA BURGER-NOVOTNY

Rukopis prvé sloky básně i s datací a jmény jejích autorek

Rukopis prvé sloky básně i s datací a jmény jejích autorek

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2002, č. 10, s. 6

Dvě stránky ze závěru kroniky obce Želnava, vedené v letech 1957-1964 spisovatelkou Marí Duškovou (1903-1968, některé prameny uvádějí, že zemřela v Želnavě, jiné že v Praze) a spisovatelem Josefem (Jožou) Mádlem (1883 - 1964, ten zemřel 9. února roku 1964 v Horní Plané), kde je zapsána v originále anonymní báseň "Abschied vom Böhmerwald", nalezená podle připojené poznámky v Perneku roku 1947

Dvě stránky ze závěru kroniky obce Želnava, vedené v letech 1957-1964 spisovatelkou Marí Duškovou (1903-1968, některé prameny uvádějí, že zemřela v Želnavě, jiné že v Praze) a spisovatelem Josefem (Jožou) Mádlem (1883 - 1964, ten zemřel 9. února roku 1964 v Horní Plané), kde je zapsána v originále anonymní báseň "Abschied vom Böhmerwald", nalezená podle připojené poznámky v Perneku roku 1947

Repro Pamětní kniha obce Želnava 1957-1964, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen Münchner Merkur und tz

Pozdrav z Nového Světa na staré "složené" kolorované pohlednici

Pozdrav z Nového Světa na staré "složené" kolorované pohlednici

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 76

Historická pohlednice Nového Světa ze třicátých let minulého století

Historická pohlednice Nového Světa ze třicátých let minulého století

Nový Svět dosud se svým kostelem...

Nový Svět dosud se svým kostelem...

Repro www stránky Zaniklé obce

... a záběry z doby těsně před jeho likvidací

... a záběry z doby těsně před jeho likvidací

Repro www stránky Zaniklé obce

V srpnu roku 2010 byl na základech bývalého kostela sv. Martina vztyčen památník
se zpodobením světcovým (viz i Kilian Heigl)

V srpnu roku 2010 byl na základech bývalého kostela sv. Martina vztyčen památník
se zpodobením světcovým (viz i Kilian Heigl)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 11, s. 11

Článek o úpravě hřbitova na Novém Světě, znovuvysvěceného po 120 letech 24.října 2008

Článek o úpravě hřbitova na Novém Světě, znovuvysvěceného po 120 letech 24.října 2008

Repro Jihočeský kurýr, 2008, č. 46, s. 4

Hřbitov v Novém Světě po zrestaurování v roce 2008

Hřbitov v Novém Světě po zrestaurování v roce 2008

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist