logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG BÜRGER

Na snímku se žáky a učiteli chvalšinské školy leží druhý zleva, nad ním sedí Karl Schläger

Na snímku se žáky a učiteli chvalšinské školy leží druhý zleva, nad ním sedí Karl Schläger

Repro archív Ludwiga Bürgera mladšího

Na dvou snímcích z jinošských let v Křenově (stojí uprostřed a vlevo)Na dvou snímcích z jinošských let v Křenově (stojí uprostřed a vlevo)

Na dvou snímcích z jinošských let v Křenově (stojí uprostřed a vlevo)

Repro archív Ludwiga Bürgera mladšího

Jako sedmnáctiletý na snímku ze Seidelova fotoateliéru, datovaném 29. prosince 1941

Jako sedmnáctiletý na snímku ze Seidelova fotoateliéru, datovaném 29. prosince 1941

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro L. Bürger, Damals - Lebenserinnerungen eines Böhmerwäldlers (2016), obálka

Svatební fotografie

Svatební fotografie

Repro L. Bürger, Damals - Lebenserinnerungen eines Böhmerwäldlers (2016), s. 54

S dětmi Ludwigem, Marille a vnučkou Gerti

S dětmi Ludwigem, Marille a vnučkou Gerti

Repro L. Bürger, Damals - Lebenserinnerungen eines Böhmerwäldlers (2016), s. 56

Záznam o svatbě rodičů v kájovské knize oddaných

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tatínek Josef na snímku z roku 1943...

Tatínek Josef na snímku z roku 1943...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a o tatínkovi ve Valentinově kronice, respektive v jejím českém překladu faráře Straky - z kroniky vybral a okomentoval Rudolf Herbst

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho vojenská knížka

Jeho vojenská knížka

Repro L. Bürger, Damals - Lebenserinnerungen eines Böhmerwäldlers (2016), s. 37

Svolávací lístek k odsunu

Repro L. Bürger, Damals - Lebenserinnerungen eines Böhmerwäldlers (2016), s. 48

Obálka již třetího, doplněného vydání jeho knihy (2016)

Obálka již třetího, doplněného vydání jeho knihy (2016)

Repro www stránky Ludwiga Bürgera

Parte

Parte

Repro www stránky Passauer Neue Presse - Traueranzeigen

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Zpráva o úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 2020, č. 2, s. 75

Otcův rodný dům čp. 4 v Křenově, sčítání lidu (1921) jsou rodiče Josef a Anna Bürgrovi včetně prvorozeného Franze zastiženi již na adrese Křenov 17, tento dům již v původní podobě nestojí

Otcův rodný dům čp. 4 v Křenově, sčítání lidu (1921) jsou rodiče Josef a Anna Bürgrovi včetně prvorozeného Franze zastiženi již na adrese Křenov 17, tento dům již v původní podobě nestojí

Foto Rudolf Herbst

Snímek přibližně z roku 1967 zachycuje při levém okraji původní podobu domu Ludwiga Bürgera v Křenově čp. 49

Snímek přibližně z roku 1967 zachycuje při levém okraji původní podobu domu Ludwiga Bürgera v Křenově čp. 49

Repro archív Rudolfa Herbsta

Domy čp. 49 a 50 v Křenově dnes (2021) - Bürgerovi bydleli v čp. 49 vlevo, dům byl ale opakovaně přestavován, oba byly postaveny roku 1928 (toho roku Johann Valentin zaznamenal v kronice i převzetí tabákové trafiky od hospodského Vojtěcha Pupetera právě Ludwigovým otcem Josefem Bürgerem)

Domy čp. 49 a 50 v Křenově dnes (2021) - Bürgerovi bydleli v čp. 49 vlevo, dům byl ale opakovaně přestavován, oba byly postaveny roku 1928 (toho roku Johann Valentin zaznamenal v kronice i převzetí tabákové trafiky od hospodského Vojtěcha Pupetera právě Ludwigovým otcem Josefem Bürgerem)

Foto Rudolf Herbst

Plánek Křenova z obecní kroniky (viz i Johann Valentin)

Repro Kronika obce Křenov 1928-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeden z křenovských "řopíků" na snímku z roku 2015

Jeden z křenovských "řopíků" na snímku z roku 2015

Foto Pavel Polák

Opravený křenovský bunkr na snímku z roku 2020

Opravený křenovský bunkr na snímku z roku 2020

Foto Ivo Kareš

Postupné obnovy se dočkaly i další bunkry v okolí Křenova (2021)Postupné obnovy se dočkaly i další bunkry v okolí Křenova (2021)

Postupné obnovy se dočkaly i další bunkry v okolí Křenova (2021)

Foto Ivo Kareš

Ruiny bunkru, demonstrativně zničeného při Hitlerově návštěvě obsazených území v říjnu 1938Ruiny bunkru, demonstrativně zničeného při Hitlerově návštěvě obsazených území v říjnu 1938

Ruiny bunkru, demonstrativně zničeného při Hitlerově návštěvě obsazených území v říjnu 1938

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist