logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BÜRGER

Podle záznamu v hodňovské matrice se narodil v osadě Žlábek čp. 6 Johannu Bürgerovi, původem z dnes zcela zaniklého Jablonce (matka otcova byla z rovněž dnes úplně zaniklého Ondřejova), a jeho ženě Marii, roz. Jungbauerové, jejíž otec Paul, sedlák z Jablonce, je vpravo podepsán jako kmotr dítěte spolu se svou ženou Theresií z osady Vitěšovičtí Uhlíři (ovšemže také zaniklé) - přípis pak uvádí i datum svatby Josefa Bürgera s Karolinou Husserovou 17. května 1910 v rakouském Amstetten

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Die Mundartdichtung aus
dem Böhmerwald (1981), fot. příl.,
viz i Manfred Pranghofer

Ještě jako učitel v Rychnůvku kolem roku 1910 (druhý zleva)

Ještě jako učitel v Rychnůvku kolem roku 1910 (druhý zleva)

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 187

Školní kronika dnes zcela zaniklého Rychnůvku zaznamenává Bürgerův návrat po 4 letech válečné vojenské služby k výkonu učitelského povolání od 1. ledna roku 1919

Školní kronika dnes zcela zaniklého Rychnůvku zaznamenává Bürgerův návrat po 4 letech válečné vojenské služby k výkonu učitelského povolání od 1. ledna roku 1919

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Hoam!, 2001, č. 7, s. 11

Z pozdních let

Z pozdních let

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, č. 5, s. 177

Pozdrav k jeho sedmdesátinám napsal do krajanského měsíčníku Adolf Webinger

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 27-28

Rodný dům ve Žlábku, zvaný také "Boir-Hof"...

Rodný dům ve Žlábku, zvaný také "Boir-Hof"...

Repro E. Hans, Der Böhmerwald (1964), s. 99

... a dnes

... a dnes

Foto Pavel Polák

Kaplička...

Kaplička...

Foto Pavel Polák

... a opravený křížek ve Žlábku

... a opravený křížek ve Žlábku

Foto Pavel Polák

Žlábek na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Žlábek na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Žlábek na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pohlednice z dnes zcela zaniklého Rychnůvku

Pohlednice z dnes zcela zaniklého Rychnůvku

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Škola v Rychnůvku v zimě roku 1924, kdy tu ještě učil, s dětmi ročníku narození 1911

Škola v Rychnůvku v zimě roku 1924, kdy tu ještě učil, s dětmi ročníku narození 1911

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 180

Dnešní pohled na bývalou náves v Rychnůvku

Dnešní pohled na bývalou náves v Rychnůvku

Foto Ivo Kareš

Obálka (1938) jeho brožury o vývoji selského domu na Šumavě, vyšlé tiskem firmy Heinrich Mercy Sohn v Praze, která mj. tiskla deník Prager Tagblätt, rok předtím vydala také Brodovu monografii o Franzi Kafkovi a ještě rok předtím Kafkovu prózu "Beschreibung eines Kampfes" ("Popis jednoho zápasu") - hned 4. dubna 1939 ovšem zabrali tiskárnu nacisté

Obálka (1938) jeho brožury o vývoji selského domu na Šumavě, vyšlé tiskem firmy Heinrich Mercy Sohn v Praze, která mj. tiskla deník Prager Tagblätt, rok předtím vydala také Brodovu monografii o Franzi Kafkovi a ještě rok předtím Kafkovu prózu "Beschreibung eines Kampfes" ("Popis jednoho zápasu") - hned 4. dubna 1939 ovšem zabrali tiskárnu nacisté

Horní Planá od Zadních Hamrů

Horní Planá od Zadních Hamrů

Foto Ivo Kareš

Veduta Vítkova Hrádku na kresbě Vojtěcha Benedikta Juhna (1779-1843), kolorovaná malba, kterou podle ní vytvořil Antonín Jan Venuto (1746-1833), je datována rokem 1809

Veduta Vítkova Hrádku na kresbě Vojtěcha Benedikta Juhna (1779-1843), kolorovaná malba, kterou podle ní vytvořil Antonín Jan Venuto (1746-1833), je datována rokem 1809

Repro Das wüste Schloss Wittinghausen Budweiser Kreises, gezeichnet von Adalb. Juhn, gemahlt von J. Venuto 1809 (ze sbírek Österreichische Nationalbibliothek)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist