logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ BÜCHSE

Repro Pamětní kniha II Český Krumlov 1869-1904, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho manželka Marie na snímku Josefa Seidela

Jeho manželka Marie na snímku Josefa Seidela

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v brněnské matrice

Repro Moravský zemský archiv Brno - Acta Publica

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození jeho dcery Marthy, provd. Putschöglové (1873-1941)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady na stránkách českokrumlovské městské kroniky vlastnoručně oznamuje, že po Johannu Thallerovi pokračuje od roku 1893 v jejím psaní - stojí za připomínku, že už tehdy označuje město jménem "Krummau an der Moldau"

Tady na stránkách českokrumlovské městské kroniky vlastnoručně oznamuje, že po Johannu Thallerovi pokračuje od roku 1893 v jejím psaní - stojí za připomínku, že už tehdy označuje město jménem "Krummau an der Moldau"

Repro Pamětní kniha II Český Krumlov 1869-1904, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Článek z titulní strany Jihočeských listů, kde je Büchse mylně uveden jako českokrumlovský purkmistr...

Repro Jihočeské listy, 1898, č. 58, s. 1

... a zpráva Národních listů o této "aféře" s uvítáním místodržícího hraběte Coudenhove v Českém Krumlově v roce 1898

Repro Národní listy, 1898, č. 199, s. 4

Záznam českokrumlovské městské kroniky o návštěvě místodržitelově v červenci 1898 - Büchse ovšem nebyl purkmistrem, jak píší Jihočeské i Národní listy, ale městským radním, jak se dočítáme na na dalších stranách této jím psané pamětní knihy

Záznam českokrumlovské městské kroniky o návštěvě místodržitelově v červenci 1898 - Büchse ovšem nebyl purkmistrem, jak píší Jihočeské i Národní listy, ale městským radním, jak se dočítáme na na dalších stranách této jím psané pamětní knihy

Repro v Pamětní kniha II Český Krumlov 1869-1904, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 86 na českokrumlovském Latráně (viz i Franz Khemeter)

Dům čp. 86 na českokrumlovském Latráně (viz i Franz Khemeter)

Foto Pavel Polák

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 86 na českokrumlovském Latráně, kde bydlil se ženou u dcery Marthy, jejíž dcera Erna Putschöglová, zde neuvedená a jinak samostatně zastoupená na webových stranách Kohoutího kříže, byla Büchseovou vnučkou

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho úmrtí v českokrumlovské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist