logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ BUBL

Záznam českokrumlovské křestní matriky o jeho narození na Plešivci čp. 140 s přípisem o svatbě s Hildou Pöschlovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

"Chlapec Bubl" ("Bubl, Knabe") na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel, pořízeném v září 1904, by sice věkově odpovídal ročníku narození 1900, ale nemusí to být samozřejmě on

"Chlapec Bubl" ("Bubl, Knabe") na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel, pořízeném v září 1904, by sice věkově odpovídal ročníku narození 1900, ale nemusí to být samozřejmě on

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam českokrumlovské oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Hildou, roz. Pöschlovou, dcerou krejčího Josefa Pöschla a Marie, roz. Burgerové, obou z Českého Krumlova - i ženich, tč. městský tajemník v Kaplici, byl synem krejčího na Plešivci Thomase Bubla a jeho ženy Johanny, roz. Fischerové z Nového Světa - on sám se narodil na českokrumlovském Plešivci, kde i bydlil

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pokřtěn i oddán byl v českokrumlovském chrámu sv. Víta

Pokřtěn i oddán byl v českokrumlovském chrámu sv. Víta

Foto Pavel Polák

O něm ve velkém německém literárním lexikonu

O něm ve velkém německém literárním lexikonu

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch, dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. Zweiter Band, Bremer - Davidis (1969), s. 201

Závěr úryvku z jeho zřejmě nevydaného románu v kaplickém pamětním spise k půlstoletí zdejší skupiny DBB

Repro Festschrift zur 50jährigen Bestandesfeier der Böhmerwaldbundesgruppe Kaplitz : 1884-1934. s. 10-12

O Schillerově jedli v revíru Schillerberg (dnes zcela zaniklé Radvanovice), "která bohužel také už nestojí", se zmiňuje ve své studii Botanické vzácnosti střední Šumavy, jejíž český překlad lze najít na stránkách Kohoutího kříže, i Anton Tannich, který otci Antonína Nikendeye věnoval v roce 1938 exemplář schwarzenberské ročenky, kde byl text otištěn

O Schillerově jedli v revíru Schillerberg (dnes zcela zaniklé Radvanovice), "která bohužel také už nestojí", se zmiňuje ve své studii Botanické vzácnosti střední Šumavy, jejíž český překlad lze najít na stránkách Kohoutího kříže, i Anton Tannich, který otci Antonína Nikendeye věnoval v roce 1938 exemplář schwarzenberské ročenky, kde byl text otištěn

Repro Festschrift zur 50jährigen Bestandesfeier der Böhmerwaldbundesgruppe Kaplitz : 1884-1934. s. 10-12

Friedrich Schiller na portrétu Ludovike Simanowizové (1759-1827) z roku 1794

Friedrich Schiller na portrétu Ludovike Simanowizové (1759-1827) z roku 1794

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 4, s. 15

Schiller tu byl "jako doma"

Schiller tu byl "jako doma"

Repro archív Kohoutího kříže

Radvanovice i Schillerovu jedli připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy" (viz i Inge Friedrichová)

Radvanovice i Schillerovu jedli připomíná informační tabule vytvořená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy" (viz i Inge Friedrichová)

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist