logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF BRUNNER

Repro Biographisches Album für den österreichischen katholischen Klerus, s. 43

Jeho "hymnus na Šumavu", který Rupert Essl nalezl v nějakém časopise (nejspíš jde o Peterův Der Böhmerwald) a otiskl bez udání pramene v separátu starých novinových zpráv o okolí Horní Plané

Repro R. Essl, Zeitungsberichte über Oberplan, Honetschlag, Althütten, Böhmisch Haidl, Langenbruck, Melm, Otterstift

Podle záznamu v hodňovské matrice narodil se v dnes zcela zaniklé Maňávce čp. 6 Antonu Brunerovi (psán zde s jedním "n") a jeho ženě Agnes, roz. Kindermannové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zcela zaniklá rodná Maňávka...Zcela zaniklá rodná Maňávka...

Zcela zaniklá rodná Maňávka...

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 646 a Glaube und Heimat, 1997, č. 3, s. 65

... dnešní stav (2011)

... dnešní stav (2011)

Foto Ivo Kareš

K Maňávce patřívala i schwarzenberská myslivna Oberwald

K Maňávce patřívala i schwarzenberská myslivna Oberwald

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 4, s. 104

Rodná Maňávka na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Maňávka na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná Maňávka na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Boží muka u někdejší Maňávky (2021)

Boží muka u někdejší Maňávky (2021)

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých farní obce Biedermannsdorf

Repro Matricula Online

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 12. 1. 193, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist