logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL BRUNNER

Záznam maxovské křestní matriky o jeho narození

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1869 pro stavení čp. 4 v Maxově, kde je uveden jako tříletý

Repro Sčítání lidu 1869, Maxov, SOkA Domažlice, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Dům čp. 4 v Maxově na snímku z roku 2015

Dům čp. 4 v Maxově na snímku z roku 2015

Repro Mapy.cz

Kostel sv. Jana Křtitele v rodném Maxově

Kostel sv. Jana Křtitele v rodném Maxově

Repro Wikipedia, foto Horst

Obsah knihy "domovských příběhů ze Šumavy s kronikou Maxova", kterou vydal roku 1979 v Bogenu Ferdinand Brunner, který ovšem nemusí být s "naším" Karlem Brunnerem nijak příbuzensky spjatý

Obsah knihy "domovských příběhů ze Šumavy s kronikou Maxova", kterou vydal roku 1979 v Bogenu Ferdinand Brunner, který ovšem nemusí být s "naším" Karlem Brunnerem nijak příbuzensky spjatý

Repro www stránky Genealogie der Familie Hornik

Záznam křestní matriky farní obce Klenčí pod Čerchovem o narození jeho syna Josefa ve Ždánově (Tannawa), kde se dočítáme i data Karlovy manželky a Josefovy matky Marie, roz. Vogelové

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 6 v Pivoni, kde žil se svými třemi dětmi, svou sestrou a synovcem

Repro Sčítání lidu 1921, Pivoň, SOkA Domažlice, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Úvod jeho životopisu v poběžovické kronice

Úvod jeho životopisu v poběžovické kronice

Repro Kronika města Poběžovice 1927-1930 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

V roce 1930 jej zmiňuje budějovický německý list jako pokladníka nově vzniklého okresního svazu Böhmerwaldbund v Poběžovicích

V roce 1930 jej zmiňuje budějovický německý list jako pokladníka nově vzniklého okresního svazu Böhmerwaldbund v Poběžovicích

Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 39, s. 10

Takto předal v roce 1931 kroniku učitelského spolku v Ronšperku

Takto předal v roce 1931 kroniku učitelského spolku v Ronšperku

Repro Kronika učitelského spolku Poběžovice 1889-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Poběžovice na staré pohlednici

Poběžovice na staré pohlednici

Repro www stránky Historické fotografie

Budova okresního soudu v Ronšperku, vpravo zdejší obecná škola

Budova okresního soudu v Ronšperku, vpravo zdejší obecná škola

Repro Unser Heimatkreis Bischofteinitz (1967), s. 225

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist