logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN BREZINA

Jeho článek k 600. jubileu Hojné Vody vyšel v červnovém čísle krajanského
měsíčníku roku 1953 a je podepsaný Hans Brezina

Repro Hoam!, 1953, č. 6, s. 26-27

Jeho rodné Nové Hrady s Údolím (Niederthal) v popředí a v něm patrnou silnici
od Trhových Svinů na pohlednici Josefa Seidela

Jeho rodné Nové Hrady s Údolím (Niederthal) v popředí a v něm patrnou silnici
od Trhových Svinů na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rozmístění novohradských skláren

Rozmístění novohradských skláren

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 727, mapa Karel Kuča, zákres Jiří Fröhlich

Jiná mapa skláren na Novohradsku uvádí (místy ovšem chybně) i německá jména osad

Jiná mapa skláren na Novohradsku uvádí (místy ovšem chybně) i německá jména osad

Repro projekt Po stopách společné historie

Úlomky renesančního skla na Vilémově hoře

Úlomky renesančního skla na Vilémově hoře

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 728, foto V. Komasová

Stříbrné Hutě, jak je zpodobil Vojtěch Brechler pro věhlasnou Ottovu edici Čechy

Stříbrné Hutě, jak je zpodobil Vojtěch Brechler pro věhlasnou Ottovu edici Čechy

Repro A. F. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. I., Novohradsko [189-], s. 73

Stříbrné Hutě na pohlednici z doby kolem roku 1900 (viz i Robert Hamerling)

Stříbrné Hutě na pohlednici z doby kolem roku 1900 (viz i Robert Hamerling)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Jiná pohlednice, zachycující Stříbrné Hutě, které prý roku 1810 navštívil sám rakouský císař,
někdy mězi oběma světovými válkami dvacátého století

Jiná pohlednice, zachycující Stříbrné Hutě, které prý roku 1810 navštívil sám rakouský císař,
někdy mězi oběma světovými válkami dvacátého století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Stříbrné a Skelné Hutě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Stříbrné a Skelné Hutě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Stříbrné a Skelné Hutě na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Plán brusírny skla v Jiříkové údolí (1817)

Plán brusírny skla v Jiříkové údolí (1817)

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 732, foto A. Sassmann

Sklárna v Jiříkově Údolí na obraze Karla Liebschera

Sklárna v Jiříkově Údolí na obraze Karla Liebschera

Repro A. F. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. I., Novohradsko [189-], s. 72

Paul a Johann Meyrovi, provozující na přelomu 18. a 19. století jeden z největších
komplexů sklářských hutí nejen na Šumavě, nýbrž v celém Rakousku

Paul a Johann Meyrovi, provozující na přelomu 18. a 19. století jeden z největších
komplexů sklářských hutí nejen na Šumavě, nýbrž v celém Rakousku

Repro J. Lněničková, Sklářský příběh ze Šumavy : 1772-1996 : (o firmě založené Josefem Meyrem roku 1772), katalog výstavy (1997), s. 6
a R. Kubitschek, Eleonorenhain : hundert Jahre Böhmerwälder Glasmacherkunst (1932), frontispis

Jiný portrét Johanna Meyera

Jiný portrét Johanna Meyera

Repro Šumava, jaro 2014, s. 6, olej na plátně ze sbírek Vimperského muzea

O Červeném blatu a Jiříkově Údolí vyprávěla reportáž České televize v jednom z dílů Toulavé kamery na podzim roku 2009

O Červeném blatu a Jiříkově Údolí vyprávěla reportáž České televize v jednom z dílů Toulavé kamery na podzim roku 2009

Repro www stránky České televize

Na výřezu staré mapy z druhé poloviny 18. století vidíme kraj, o němž psal

Na výřezu staré mapy z druhé poloviny 18. století vidíme kraj, o němž psal

Repro Bechiner Kreis (Digitální knihovna JVK)

V Jiříkově Údolí dnes (2020)V Jiříkově Údolí dnes (2020)

V Jiříkově Údolí dnes (2020)

Foto Pavel Polák

Co zbylo z huti Paulina na úpatí Kamence, nejvyššího z vrcholů celých Novohradských hor (nápis zmiňuje bratra Pauliny Jiřího Augusta Buquoye, zakladatelem huti byl však strýc jich obou Johann Nepomuk Buquoy)Co zbylo z huti Paulina na úpatí Kamence, nejvyššího z vrcholů celých Novohradských hor (nápis zmiňuje bratra Pauliny Jiřího Augusta Buquoye, zakladatelem huti byl však strýc jich obou Johann Nepomuk Buquoy)

Co zbylo z huti Paulina na úpatí Kamence, nejvyššího z vrcholů celých Novohradských hor (nápis zmiňuje bratra Pauliny Jiřího Augusta Buquoye, zakladatelem huti byl však strýc jich obou Johann Nepomuk Buquoy)

Foto Jan Cempírek

Paulina na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Paulina na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Paulina na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Docela vzácný snímek z první poválečné zimy 1945/1946 v Pohoří na Šumavě se směrovou tabulí na Stříbrné Hutě - ... nebylo prý tenkrát většího konce světa

Docela vzácný snímek z první poválečné zimy 1945/1946 v Pohoří na Šumavě se směrovou tabulí na Stříbrné Hutě - ... nebylo prý tenkrát většího konce světa

Repro J. Marek, Smrt v celním pásmu : historické reportáže o ostraze čs. hranic v letech 1918-1948 (2000), s. 156

Půdory s a bokorys dvoukomorové sklářské pece ze 17. až 18. století

Půdory s a bokorys dvoukomorové sklářské pece ze 17. až 18. století

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 5

Ručně malovaný nový znak Pohorské Vsi na kopii historického pohárz z 16. a 17. století zvaného "vilkum" ("humpen")

Ručně malovaný nový znak Pohorské Vsi na kopii historického pohárz z 16. a 17. století zvaného "vilkum" ("humpen")

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 34

Pečeť cechu sklářů Nové Hrady z roku 1793

Pečeť cechu sklářů Nové Hrady z roku 1793

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 24

"Částečně zachovalá" sklářská huť v Novohradských horách

"Částečně zachovalá" sklářská huť v Novohradských horách

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 48

Zánik a pustnutí lidských sídel na jihu Novohradska po roce 1946

Zánik a pustnutí lidských sídel na jihu Novohradska po roce 1946

Repro Lidové noviny, 31. 5. 2014, příloha Orientace s. VI

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist