logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD BRECHLER

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Pražská policejní přihláška otce s rodinou, tedy i s ním jako mladším ze synů

Pražská policejní přihláška otce s rodinou, tedy i s ním jako mladším ze synů

Repro (Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)
Policejní ředitelství I, konskripce, karton 49, obraz 700

Takto oznamoval budějovický německý list v roce 1878 jeho jmenování na gymnázium v Českém Krumlově

Takto oznamoval budějovický německý list v roce 1878 jeho jmenování na gymnázium v Českém Krumlově

Repro Budweiser Kreisblatt, 1878, č. 63, s. 3

Úryvek článku ke Světozoru při příležitosti otcova odchodu na odpočinek zmiňuje i syna Eduarda

Úryvek článku ke Světozoru při příležitosti otcova odchodu na odpočinek zmiňuje i syna Eduarda

Repro Světozor, 1885, č. 21, s. 333

Pro časopis Světozor zachytil zámek Schwarzenberg v jižním Bavorsku

Pro časopis Světozor zachytil zámek Schwarzenberg v jižním Bavorsku

Repro Světozor, 1883, č. 4, s. 40

Titulní list XVIII. ročníku (1892) časopisu, vydávaného pod vedením Josefa Alexandra Helferta), kde vyšel Brechlerův text o zámecké věži

Titulní list XVIII. ročníku (1892) časopisu, vydávaného pod vedením Josefa Alexandra Helferta), kde vyšel Brechlerův text o zámecké věži

Repro ANNO - AustriaN Newspapers Online

Jeho akvarel, vzniklý někdy kolem roku 1900, zachycuje "stádo ovcí, hnané starou bránou v Murau", rozuměj ve štýrském panství rodu schwarzenberského

Jeho akvarel, vzniklý někdy kolem roku 1900, zachycuje "stádo ovcí, hnané starou bránou v Murau", rozuměj ve štýrském panství rodu schwarzenberského

Repro www stránky Kunst- und Auktionshaus Innsbruck

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Sv. Othmara

Repro Matricula Online

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 16. 10. 1912, s. 8-9 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Ve společném hrobě s ostatky ze zrušených hrobek na českokrumlovském hřbitově pravděpodobně spočinul i onVe společném hrobě s ostatky ze zrušených hrobek na českokrumlovském hřbitově pravděpodobně spočinul i on

Ve společném hrobě s ostatky ze zrušených hrobek na českokrumlovském hřbitově pravděpodobně spočinul i on

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa, foto Martin a Zdeňka Brynychovi

Českokrumlovský zámek se svou věžíČeskokrumlovský zámek se svou věží

Českokrumlovský zámek se svou věží

Foto Ivo Kareš

Jeho kresba, použitá roku 2009 na obálce archivního výtisku Rodopisné revue

Jeho kresba, použitá roku 2009 na obálce archivního výtisku Rodopisné revue

Veduta Českých Budějovic, jejímž autorem je jeho otec Vojtěch

Veduta Českých Budějovic, jejímž autorem je jeho otec Vojtěch

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist