logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL BRDLIK

Na snímku z 1. června 1919 a jeho podpis z chvalšinské stavovské matriky z roku 1940

Na snímku z 1. června 1919 a jeho podpis z chvalšinské stavovské matriky z roku 1940

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel a SOA v Třeboni - digitální archív

S rodinou na snímku z českokrumlovského fotoateliéru Seidel, datovaném 18. června 1908

S rodinou na snímku z českokrumlovského fotoateliéru Seidel, datovaném 18. června 1908

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Karl a Pauline Brdlikovi na chvalšinském bále o masopustu roku 1910 v šumavském kroji, vypůjčeném od selky Pilaplové ("Pilaplin") z Křenova

Karl a Pauline Brdlikovi na chvalšinském bále o masopustu roku 1910 v šumavském kroji, vypůjčeném od selky Pilaplové ("Pilaplin") z Křenova

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Pauline Brdliková na dvou snímcích z válečných let 1941-1942Pauline Brdliková na dvou snímcích z válečných let 1941-1942

Pauline Brdliková na dvou snímcích z válečných let 1941-1942

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam chvalšinské křestní matriky o narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam chvalšinské oddací matriky o jeho svatbě v Kájově dne 26. července roku 1902 - ženich Karl Julius Brdlik, narozený 2. listopadu roku 1874 v rakouském Linci jako syn adjunkta berního úřadu v Ústí nad Orlicí (Wildenschwert) Felixe Karla Brdlika a Marie, roz. Tobnerové z Českých Budějovic (Budweis), byl tehdy učitelem ve Chvalšinách, nevěsta Pauline, narozená 8. května roku 1880 ve Chvalšinách čp. 24, byla pak dcerou zdejšího měšťana Franze Simandla a Theresie, roz. Ziefreundové z Chvalšin čp. 2

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Prvňáci obecné školy v Kájově z roku 1931 a on, tehdy už sedmapadesátník, stojící nalevo při zdi školní budovy

Prvňáci obecné školy v Kájově z roku 1931 a on, tehdy už sedmapadesátník, stojící nalevo při zdi školní budovy

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 7, s. 84

Se žáky obecné školy v Kájově roku 1933...

Se žáky obecné školy v Kájově roku 1933...

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 5, s. 47

... a v témže roce s tamními žákyněmi

... a v témže roce s tamními žákyněmi

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 60

Arch sčítání lidu, vyplněný ve Chvalšinách čp. 24 roku 1921, uvádí ho i s manželkou Pauline (*8. května 1880 ve Chvalšinách), dcerou Beate (*9. května 1917 ve Chvalšinách) a ovdovělou maminkou Marií (*6. prosince 1851 v Českých Budějovicích)

Repro Sčítání lidu 1921, Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam chvalšinské školní kroniky o jeho přeložení v roce 1926 do Kájova a nástupu učitelky Marie Hruškové z Brloha na jeho místo

Záznam chvalšinské školní kroniky o jeho přeložení v roce 1926 do Kájova a nástupu učitelky Marie Hruškové z Brloha na jeho místo

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Německá škola v Kájově, kde působil v letech 1926-1935

Německá škola v Kájově, kde působil v letech 1926-1935

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 69, archiv Musea Fotoateliér Seidel

Budova školy po přestavbě na dalším Seidelově snímku z roku 1931...

Budova školy po přestavbě na dalším Seidelově snímku z roku 1931...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

... a dnes (2015)

... a dnes (2015)

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho odchodu z Kájova do Chvalšin v roce 1934 v obecní kronice se zmínkou o důstojné slavnosti na rozloučenou za účasti okresního školního inspektora Emila Benatzkyho

Záznam o jeho odchodu z Kájova do Chvalšin v roce 1934 v obecní kronice se zmínkou o důstojné slavnosti na rozloučenou za účasti okresního školního inspektora Emila Benatzkyho

Repro Pamětní kniha Kájov 1850-1938, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

V roce 1938 kontroloval zápisy ve chvalšinské kronice

V roce 1938 kontroloval zápisy ve chvalšinské kronice

Repro Pamětní kniha Chvalšiny 1724-1938, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady láká Šumavské muzeum v Horní Plané i na jeho "nálezy z doby ledové"

Tady láká Šumavské muzeum v Horní Plané i na jeho "nálezy z doby ledové"

Repro Führer zum Lehrertag 1936 in B.-Krumau : Juli 1936

Hned ve druhém čísle prvního ročníku krajanského časopisu "Hoam!" se jeho jméno objevilo v čele seznamu těch, kdo "zemřeli v cizině" s dovětkem "Německá zem jim budiž lehkou!"

Hned ve druhém čísle prvního ročníku krajanského časopisu "Hoam!" se jeho jméno objevilo v čele seznamu těch, kdo "zemřeli v cizině" s dovětkem "Německá zem jim budiž lehkou!"

Repro Hoam!, 1948, č. 2, s. 12

Idealizovaná podoba hradiště Raciberk u Boletic (viz i Leonhard Franz a Johann Kitzberger) na Brdlikově kresbě z roku 1928

Idealizovaná podoba hradiště Raciberk u Boletic (viz i Leonhard Franz a Johann Kitzberger) na Brdlikově kresbě z roku 1928

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 31

Opevnění hradiště Raciberk

Opevnění hradiště Raciberk

Foto Jiří Cukr

Řez mohylami v lesních tratích Weiherbühel a Pfarrwald u Boletic v jeho kreslené dokumentaci z roku 1929

Řez mohylami v lesních tratích Weiherbühel a Pfarrwald u Boletic v jeho kreslené dokumentaci z roku 1929

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 16, archiv Arecheologického ústavu v Praze

Jeho dokumentace o nálezech keramických nádob z halštatských mohyl v lesní trati Weiherbühel u Boletic z roku 1929

Jeho dokumentace o nálezech keramických nádob z halštatských mohyl v lesní trati Weiherbühel u Boletic z roku 1929

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 25, archiv Arecheologického ústavu v Praze

Mapka pravěkých nálezů u Boletic z roku 1929, kreslená zřejmě jím samým

Mapka pravěkých nálezů u Boletic z roku 1929, kreslená zřejmě jím samým

Repro Waldheimat, 1930, č. 4, s. 49

Dva snímky českokrumlovského fotoateliéru Seidel s jeho nálezy a určením "Kalsching Pötschmühle"

Dva snímky českokrumlovského fotoateliéru Seidel s jeho nálezy a určením "Kalsching Pötschmühle"

Dva snímky českokrumlovského fotoateliéru Seidel s jeho nálezy a určením "Kalsching Pötschmühle"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Několik záběrů lokality Weiherbühel u Boletic

Několik záběrů lokality Weiherbühel u Boletic

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2011, s. 39, foto Jiří Křivánek

Nádoby z pohřební výbavy halštatských mohyl, nalezené jím roku 1929 na pohřebišti v lesní trati Weiherbühel u Boletic

Nádoby z pohřební výbavy halštatských mohyl, nalezené jím roku 1929 na pohřebišti v lesní trati Weiherbühel u Boletic

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 12, Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto Ladislav Pouzar

Keramická nádoba nalezená Brdlikem v roce 1930 v mohyle na pohřebišti v lesní trati Pfarrwald (Farský les) u Boletic

Keramická nádoba nalezená Brdlikem v roce 1930 v mohyle na pohřebišti v lesní trati Pfarrwald (Farský les) u Boletic

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 28, archiv Arecheologického ústavu v Praze

Ke druhému výročí Brdlikova skonu napsal Karl Schefczik o jeho významu tento text do krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1950, č. 5, s. 6

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist